Lubricants for Mining

Phân Loại Sản Phẩm

Dầu Nhớt Động Cơ Tải Trọng Nặng

Dầu Nhớt Động Cơ Tải Trọng Nặng

Nhớt động cơ tải nặng Delo® giúp khách hàng tăng hiệu suất thiết bị và giảm thời gian ngưng làm việc tốn kém. Delo giúp bạn lái xa hơn.

Delo® 400 MGX SAE 15W-40

Là nhớt động cơ diesel tải nặng API CJ-4 được pha chế đặc biệt cho các xe đường trường hoặc máy công trường sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao.

VIEW PRODUCT

Delo® Gold Ultra SAE 15W-40

Là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để bôi trơn nhiều loại động cơ yêu cầu cao API CI-4 hoặc ACEA E7.

VIEW PRODUCT

Delo® Gold Multigrade SAE 15W-40

là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để bôi trơn nhiều loại động cơ yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CH-4.

VIEW PRODUCT

Delo® Silver Multigrade SAE 20W-50

Là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, được pha chế để bôi trơn cho các động cơ yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CF-4, CF / SG.

VIEW PRODUCT

Tài liệu giới thiệu

Tất cả thông tin về Delo 400 MGX

TẢI VỀ NGAY

Delo MGX 400 FAQs

TẢI VỀ NGAY

Infographic on Delo 400 MGX

TẢI VỀ NGAY

Delo Gold Ultra

TẢI VỀ NGAY