Lubricants for Power Generation

ประเภทของผลิตภัณฑ์

น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์

น้ำมันเครื่องเทอร์ไบน์

ช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เทอร์ไบน์ที่มีราคาแพง ด้วยการใช้น้ำมันเทอร์ไบน์จากคาลเท็กซ์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และการสะสมตัวของคราบสกปรกที่เป็นอันตราย

GST® Oils

จีเอสที® ออยล์ เน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ สมรรถนะสูง ออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซและแบบไอน้ำ มีสารยับยั้งการเกิดสนิม สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น และสารยับยั้งการเกิดฟอง

ดูผลิตภัณฑ์

GST® EP

จึเอสที® อีพีออกแบบมาสำหรับใช้ในเครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบก๊าซและแบบไอน้ำ มีสารเพิ่มคุณภาพต้านการสึกหรอแบบไร้เถ้า สารยับยั้งสนิม สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่น สารยับยั้งการเกิดฟอง และมีสารรับแรงกดดันสูง (EP) เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และเครื่อ...

ดูผลิตภัณฑ์

Regal® R&O

รีกัล® อาร์ แอนด์ โอ เป็นน้ำมันเครื่องยนต์กังหันแบบมีสารยับยั้งซึ่งมีคุณภาพชั้นยอด ที่ได้ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง และสารยับยั้งการเกิดสนิม การเกิดออกซิเดชั่น และการเกิดฟองพิเศษ

ดูผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างไร

กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์

ดาวน์โหลด