เลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิกเกรดพรีเมี่ยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร

ระบบไฮดรอลิกคือหัวใจหลักของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ระบบต่างๆ ในเครื่องจักรต้องการการหล่อลื่นเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ ดังนั้น น้ำมัน

ไฮดรอลิกที่ใช้จึงต้องมีประสิทธิภาพ มีความหนืดที่เหมาะสม และมีอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงต่ำ น้ำมันไฮดรลิกแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิกแบบสังเคราะห์ น้ำมันปิโตรเลียมพื้นฐาน และแบบผสมน้ำ โดยแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน 

โดยทั่วไปแล้วน้ำมันไฮดรอลิกมีข้อเสียบางประการที่เกิดจากค่าความหนืด น้ำมันที่มีค่าความหนืดสูง (ฟิล์มหนา) ส่งผลให้การไหลเวียนของของเหลวภายในระบบมีประสิทธิภาพลดลง เช่น ทำให้การไหลช้าขึ้น แต่ข้อดีก็คือ ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรดีขึ้น (volumetric efficiency) ทำให้การรั่วไหลลดน้อยลง ส่วนน้ำมันที่ความหนืดต่ำ (ฟิล์มบาง) จะมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรต่ำกว่า (volumetric efficiency) แต่ประสิทธิภาพในการไหลของน้ำมันดีขึ้น

 

เมื่อซื้อน้ำมันไฮดรอลิกทั่วไปที่มีราคาถูก คุณจะสังเกตพบว่าน้ำมันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการไหลเวียนในระบบไม่ดี หรือมีการรั่วไหลในปริมาณมาก ปกติแล้วน้ำมันเกรดเดี่ยวจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมความหนืดที่ด้อยกว่า ระบบการไหลเวียนจึงมีประสิทธิภาพลดลงในสภาวะที่มีอากาศหนาว หรือเกิดการเสื่อมสภาพ เนื่องมาจากการรั่วไหลเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัด ดังนั้นเมื่อน้ำมันอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันมาก เช่น ร้อนจัดหรือหนาวจัด ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 

จุดกำเนิดของน้ำมันไฮดรอลิกเกรดรวมคุณภาพสูง

น้ำมันเหล่านี้มีการควบคุมความหนืดที่ดีเยี่ยมภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่า หล่อลื่นได้ดีในช่วงอุณหภูมิต่ำ มีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิสูง มีสารป้องกันสนิม และสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม และความสะอาดของของเหลวเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

มีการทดสอบภาคสนามที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของน้ำมันไฮดรอลิกเกรดพรีเมี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 7.5% และเพิ่มปริมาณผลผลิตสูงขึ้นกว่า 10.4% เมื่อเทียบกับน้ำมันเกรดเดี่ยวแบบเดิม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และแสดงให้เห็นว่าช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 4.2% นี่เป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตและจะกล่าวในบทความนี้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของไฮดรอลิก ก็คือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ในน้ำมันหล่อลื่นเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายได้ สิ่งปนเปื้อนจำนวนมากที่ปนอยู่ในน้ำมันไฮดรอลิกอาจส่งผลทำให้เกิดฟองและทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพ เกิดคราบวานิช และอาจเกิดการแยกตัวระหว่างน้ำและน้ำมันจนอาจเป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

มีการกำหนดมาตรฐาน ISO สำหรับน้ำมันไฮดรอลิกที่อ้างอิงถึงระดับการปนเปื้อนของน้ำมัน และการทดสอบน้ำมันไฮดรอลิกที่มีการปนเปื้อนอย่างหนักตามมาตรฐาน ISO (4406) 23/21/18 เพื่อหาผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนภายในระบบไฮดรอลิก ระดับของการปนเปื้อนนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำมันที่เติมเข้าไป และข้อมูลการปฏิบัติของผู้ใช้งานเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้อง จากการทดสอบ Eaton Vickers 35Q25 Pump Test ผลของการทดสอบในครั้งแรกแสดงให้เห็นว่า สภาพชิ้นส่วนภายในเกิดการสึกหรอที่แผ่นเพลทด้านข้างและใบพัด

โดยปกติแล้วสิ่งปนเปื้อนที่ปนอยู่ในน้ำมันจะมีขนาดใหญ่และมีเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดการสึกหรอขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นน้ำมันไฮดรอลิกที่คุณใช้จำเป็นจะต้องได้มาตรฐานความสะอาดตามที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อเป็นการปกป้องชิ้นส่วนต่างๆ ที่สำคัญในระบบไฮดรอลิก เช่น มอเตอร์เซอร์โว วาล์วปรับทิศทาง ท่อ และชิ้นส่วนของปั๊ม ไม่ให้ได้รับความเสียหาย 

กล่าวโดยสรุปคือ ถ้าพูดถึงน้ำมันไฮดรอลิกเรื่องคุณภาพต้องมาก่อน คุณต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เลือกที่ราคาถูกเป็นหลัก เลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิกเกรดรวมที่มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพและน้ำมันพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์สูง

 

ดูผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม น้ำมันไฮดรอลิก

i ความผิดพลาดทั้ง 7 ที่พบได้บ่อยในเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก
 www.machinerylubrication.com/Read/31529/right-hydraulic-fluid.

 

Author image

โดยเจมส์ เกริก - 04 August 2020

ประวัติผู้เขียน

ปัจจุบัน เจสัน เป็นผู้จัดการ Americas ISOCLEAN Business Manager ที่ Chevron Lubricants เจสันกำลังนำรูปแบบการทำงานของระบบอุตสาหกรรมมาใช้ในน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาดและได้การรับรอง เจสันมีประสบการณ์กว่า 23 ปีในธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเชื้อเพลิง โดยดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งด้านการบริหารการปฏิบัติการ การตลาด และการขาย โดยมีแรงจูงใจหลักคือความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร ที่ใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีความบริสุทธิ์และได้มาตรฐาน เขาได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจาก University of Wyoming และได้รับการยอมรับจาก Society of Tribologists and Lubricant Engineers (สมาคมนักไตรโบโลยีและวิศวกรหล่อลื่น) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ได้รับการรับรองและนักตรวจวิเคราะห์น้ำมัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

ในปัจจุบันระบบไฮดรอลิกมีการออกแบบมาให้มีกำลังและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามอุตสาหกรรม

คาลเท็กซ์ ตอบรับกับความท้าทายนี้ โดยการนำเสนอน้ำมันไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูง

พร้อมตอบสนองทุกการใช้งานแม้ในสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วง

เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรตามที่คุณตั้งเป้าไว้หรือมากกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด

ดูผลิตภัณฑ์