แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 เบนซิน 95 น้ำมันดีเซล l Caltex Thailand

Caltex Logo

น้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน® น้ำมันเชื้อเพลิงระดับ 5 ดาว

เทครอนทำงานในระดับโมเลกุลเพื่อป้องการการก่อตัวของคราบสกปรกบนชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ และกำจัดสิ่งสกปรกที่เกิดจากการน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ

เพื่อสมรรถนะสูงสุดของรถคุณ เลือกใช้น้ำมันคาลเท็กซ์เทครอน คุณจะได้รับคุณประโยชน์ 5 ประการ

 

เทครอน® ช่วยเครื่องยนต์อย่างไร

ร่วมค้นหาการทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ ว่ามีความสำคัญอย่างไร และเทครอน® มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างไร

เครื่องยนต์ที่ใช้การฉีดเชื้อเพลิงที่ช่องไอดี จะป้อนน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศผ่านช่องทางเข้าซึ่งอยู่หลังวาล์วของกระบอกสูบแต่ละตัว

แวะเติมน้ำมันที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ เพื่อสัมผัสประสบการณ์พลังสะอาดของเทครอน® จากน้ำมันคาลเท็กซ์

คาลเท็กซ์ แก๊สโซฮอล์ 91 + เทครอน®

คาลเท็กซ์ แก๊สโซฮอล์ 91 + เทครอน®

คาลเท็กซ์ แก๊สโซฮอล์ 91 + เทครอน® เป็นน้ำมันเบนซินเทครอนออกเทน 91 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 % และ มีส่วนผสมพิเศษเทครอน ซึ่งช่วยทำความสะอาดระบบไอดีและระบบน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ มีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน 91 ทั่วไป แต่มีราคาถูกกว่า. 

คาลเท็กซ์ แก๊สโซฮอล์ 95 + เทครอน®

คาลเท็กซ์ แก๊สโซฮอล์ 95 + เทครอน®

คาลเท็กซ์ แก๊สโซฮอล์ 95 + เทครอน® เป็นน้ำมันเบนซินเทครอนออกเทน 95 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 % และ ส่วนผสมพิเศษเทครอนซึ่งช่วยทำความสะอาดระบบไอดีและระบบน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติการใช้งานเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน 95 ทั่วไป แต่มีราคาถูกกว่า.

คาลเท็กซ์ โกลด์ 95 + เทครอน®

คาลเท็กซ์ โกลด์ 95 + เทครอน®

คาลเท็กซ์ โกลด์ 95 + เทครอน® เป็นน้ำมันเบนซินเกรดพรีเมี่ยม มีประสิทธิภาพสูงที่ผลิตมาเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะที่ดีที่สุด ด้วยพลังสะอาดเหนือชั้นที่เพิ่มอัตราการตอบสนองการเร่งเครื่องได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด และเพิ่มกำลังจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น