สารขจัดคราบระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ l Caltex Thailand

Caltex Logo

เทครอน® คอนเซนเทรท สารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิง 

เทครอน® คอนเซนเทรท สารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงที่ช่วยทำความสะอาดระบบเชิ้อเพลิง

• ช่วยชะล้างคราบสกปรก ที่ถูกทิ้งไว้โดยน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำซึ่งถูกใช้เป็นครั้งคราว
• คืนกำลังและสมรรถนะของเครื่องยนต์ ในรถยนต์มือสองหรือรถยนต์เก่าที่ไม่ทราบประวัติการเติมน้ำมันที่แน่นอน
• ช่วยลดไอเสียและช่วยประหยัดน้ำมัน โดยการกำจัดคราบสกปรกที่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์

เพียงแค่ 1 ขวดก็สามารถปกป้องเครื่องยนต์ใหม่หรือฟื้นฟูสมรรถนะเครื่องยนต์เก่าให้กลับมาเหมือนใหม่ได้อีกครั้ง เครื่องยนต์เดินราบรื่นและป้องกันการแสดงระดับน้ำมันในถังที่ผิดพลาด

ดูผลิตภัณฑ์เทครอนสำหรับรถของคุณ