รับ 200 คะแนนแรกเข้า เพียงสมัครคาลเท็กซ์ รีวอร์ด

Caltex Logo

รับ 200 คะแนนแรกเข้า เพียงสมัครคาลเท็กซ์ รีวอร์ด

welcome-bonus-promo

ให้คุณสุขได้ไม่ต้องรอ!

เมื่อคุณสมัครสมาชิกใหม่คาลเท็กซ์ รีวอร์ด ผ่านช่องทางคาลเท็กซ์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน CaltexGO ภายในช่วงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น สมัครเลย!

VALID FROM: 22 August 2022 to 31 December 2023
Terms and conditions

เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ของคาลเท็กซ์รีวอร์ด

  1. ท่านจะได้รับคะแนนสะสมแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ของคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 200 คะแนน (“คะแนนสะสมแรกเข้า”) เมื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดครั้งแรกสำเร็จ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ก) ลงทะเบียนผ่านช่องทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์  www.caltex.co.th หรือ ข) ดาวน์โหลดและลงทะเบียนสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก
  2. ระบบจะทำการสะสมคะแนนคะแนนแรกเข้าในบัญชีของท่านทันทีที่ทำการลงทะเบียนสำเร็จ การลงทะเบียนสำเร็จ หมายถึง ท่านต้องให้ข้อมูลครบถ้วนและต้องทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำเร็จครบถ้วน โดยท่านจะได้รับข้อความแจ้งบนหน้าจอที่ท่านทำรายการ
  3. หากท่านยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนการสมัครสมาชิก ท่านจะยังไม่ได้รับคะแนนสะสมแรกเข้า จนกว่าท่านจะทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนและต้องทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำเร็จครบถ้วน ท่านถึงจะได้รับคะแนนสะสมแรกเข้า ทั้งนี้ ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมแรกเข้าเมื่อทำการลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรกให้สำเร็จตามขั้นตอนในช่วงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
  4. กรณีที่ท่านทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับคะแนนสะสมแรกเข้านั้น โปรดแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ลงทะเบียนสำเร็จตามขั้นตอน พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนสำเร็จ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับคะแนนสะสมแรกเข้า
  5. จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสมแรกเข้าเฉพาะสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรก เพียง 1 ครั้ง ต่อหนึ่งบัญชีสมาชิก ตลอดอายุการเป็นสมาชิก
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. -20.00 น.)
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสะสมคะแนนเป็นไปตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด”
  8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมแรกเข้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสะสมคะแนนและสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขายหรือทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์ www.caltex.com