ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด June 12, 2024 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 48.41

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 37.75

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 37.38

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 35.64

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 32.94

Power Diesel B7 with Techron® D

Power Diesel B7 with Techron® D

BHT 47.14

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 32.94

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 32.94