ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด November 21, 2019 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 35.11

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 27.25

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 26.98

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 24.24

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 25.69

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 29.94

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 22.69

Top