ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด May 18, 2019 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 37.41

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 29.55

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 29.28

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 26.94

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 28.19

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 32.25

Top