ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด February 20, 2021 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 33.91

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 26.05

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 25.78

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 24.54

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 26.99

Power Diesel B7 with Techron® D

Power Diesel B7 with Techron® D

BHT 33.44

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 23.74

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 23.99

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น