ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด February 19, 2020 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 33.71

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 25.85

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 25.58

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 22.84

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 25.99

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 31.24

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 22.99

Caltex Diesel B10

Caltex Diesel B10

BHT 23.99

Top