ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด October 27, 2021 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 41.36

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 33.50

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 33.23

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 31.99

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 29.99

Power Diesel B7 with Techron® D

Power Diesel B7 with Techron® D

BHT 36.74

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 29.64

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 29.99

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น