ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด September 21, 2020 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 30.11

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 22.25

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 21.98

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 20.74

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 21.69

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 28.14

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 18.44

Caltex Diesel B10

Caltex Diesel B10

BHT 18.69