ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด May 13, 2021 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 35.21

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 27.35

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 27.08

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 25.84

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 27.29

Power Diesel B7 with Techron® D

Power Diesel B7 with Techron® D

BHT 33.94

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 24.04

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 24.29

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น