ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด September 11, 2019 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 35.51

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 27.65

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 27.38

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 24.64

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 26.09

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 30.40

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 21.09

Top