ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด April 10, 2020 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 25.51

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 17.65

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 17.38

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 15.24

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 20.19

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 26.04

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 16.94

Caltex Diesel B10

Caltex Diesel B10

BHT 17.19