ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด January 22, 2020 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 34.51

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 26.65

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 26.38

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 23.64

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 27.79

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 32.64

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 24.79

Caltex Diesel B10

Caltex Diesel B10

BHT 25.79

Top