ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด July 13, 2019 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 36.21

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 28.35

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 28.08

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 25.34

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 27.09

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 31.15

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 22.09

Top