ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด November 26, 2020 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 30.21

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 22.35

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 22.08

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 20.84

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 23.79

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 30.24

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 20.54

Caltex Diesel B10

Caltex Diesel B10

BHT 20.79

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น