ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด May 25, 2022 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 51.71

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 43.85

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 43.58

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 42.74

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 31.94

Power Diesel B7 with Techron® D

Power Diesel B7 with Techron® D

BHT 46.39

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 31.94

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 31.94

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น