ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด March 16, 2019 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 36.71

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 28.85

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 28.58

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 25.84

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 27.29

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 31.35

Top