ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด July 23, 2021 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 37.01

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 29.15

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 28.88

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 27.64

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 28.69

Power Diesel B7 with Techron® D

Power Diesel B7 with Techron® D

BHT 35.44

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 25.44

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 25.69

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น