ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด July 03, 2020 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 29.41

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 21.55

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 21.28

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 20.04

BHT 22.19

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 28.64

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 18.94

Caltex Diesel B10

Caltex Diesel B10

BHT 19.19