ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

Caltex Logo
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และ ราคาดังกล่าวยังไม่ รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด November 22, 2023 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 45.11

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 36.05

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 34.28

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 33.94

Caltex Diesel B7 with Techron® D

Caltex Diesel B7 with Techron® D

BHT 29.94

Power Diesel B7 with Techron® D

Power Diesel B7 with Techron® D

BHT 42.94

Caltex Diesel B20

Caltex Diesel B20

BHT 29.94

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 29.94