เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร กับเดอะวัน

Caltex Logo

เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร กับเดอะวัน

เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร

รับคะแนนเดอะวันทุกลิตร!

รับคะแนนเดอะวัน 1 คะแนน ทุกๆ 1 ลิตร

และพิเศษเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องครบทุก 25 บาท รับไปเลย คะแนนเดอะวัน 5 คะแนน

แลกคะแนนเดอะวัน รับส่วนลดเพิ่มจากเครื่องรับบัตร (8 คะแนน = 1 บาท ต่อ 1 ลิตร)  

* สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวันที่ใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

VALID FROM: 1 January 2023 to 31 July 2024
Terms and conditions

เงื่อนไขรายการสะสมคะแนนเดอะวัน (* เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)    

 • เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ 1 ลิตร รับ 1 คะแนน เศษส่วนต่ำกว่า 1 ลิตรให้ปัดลง*
 • สำหรับการเติมน้ำมันจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง, 2 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือน    
 • สำหรับน้ำมันเครื่องทุก 25 บาทรับ 5 คะแนน จำกัดยอดซื้อไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน
 • รับสิทธิ์โดยต้องแจ้งเลขบัตรประชาชน, เลขบัตรสมาชิก The 1 หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น       
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ร่วมกับบัตรสตาร์การ์ด
 • คะแนนสะสมจะปรากฏในระบบและสามารถใช้ได้ในวันถัดไป    
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการเท่านั้น

 

เงื่อนไขรายการแลกคะแนนเดอะวัน
(* เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

 • แจ้งขอรับส่วนลด 1 บาทต่อ 1 ลิตร เมื่อแลกคะแนน The1 จำนวน 8 คะแนน
 • จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง, 2 ครั้งต่อวัน และ 400 ลิตรต่อเดือน
 • รับสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชนเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนแลกส่วนลดสำหรับน้ำมันเครื่อง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อทำการแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้
 • เฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการเท่านั้น