สารขจัดคราบระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ l Caltex Thailand

Caltex Logo

เทครอน® ดี คอนเซนเทรท
สารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิง สำหรับรถดีเซล

เทครอน ดี คอนเซนเทรท สารทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า เหนือกว่าในการทำความสะอาดหัวฉีด เพียงเติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะพบความทำความสะอาดล้ำลึกใน 1 ถัง โดยไม่เป็นอันตรายต่อ DFPs มีสารเพิ่มคุณภาพ (Cetane Improver)
สามารถใช้งานได้กับรถดีเซลที่ใช้ระบบแบบยูนิท อินเจคชั่น และคอมมอนเรล ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ เช่น XUD-9, DW10&IDID Injection Test 
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้เติมทุกๆ ระยะ 5,000 กม. หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

พิสูจน์แล้วว่าเพียง 1 ขวด ก็ทำความสะอาดหรือล้างหัวฉีดสำหรับรถดีเซลได้อย่างล้ำลึก


ใช้งานง่าย! คุณเองก็ดูแลเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเอง