น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ

Caltex Logo

น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติ

ปกป้องเครื่องยนต์ พร้อมเพิ่มสมรรถนะให้กับจักรยานยนต์ของคุณในทุกสภาวะการขับขี่

รถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติมีคลัทช์แห้ง ซึ่งต้องการน้ำมันเครื่องที่แตกต่างจาก

จักรยานยนต์แบบเกียร์แมนนวล น้ำมันเครื่องฮาโวลีนสำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์อัตโนมัติออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างนี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุดให้กับรถของคุณ

มีจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์และศูนย์บริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ฮาโวลีน®ซูเปอร์เมติก 4ที เซมิ-ซินเธติก 10W-30น้ำมันเครื่องเกรดรวม กึ่งสังเคราะห์

ฮาโวลีน®ซูเปอร์เมติก 4ที เซมิ-ซินเธติก 10W-40น้ำมันเครื่องเกรดรวม กึ่งสังเคราะห์

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์Share this page