Caltex Logo

เติมน้ำมันครบ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไข* รับ 400 คะแนน

*เพียงเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ โดยมียอดการเติมน้ำมันรายการแรกตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด และเติมน้ำมันอีก 3 ครั้ง ตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดทุกครั้งที่เติม รวมเติมน้ำมันครบ 4 ครั้ง ภายใน 60 วันนับจากรายการแรกที่มีการเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด สำเร็จ จะได้รับคะแนนพิเศษ 400 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด (มูลค่าเท่ากับส่วนลดน้ำมัน 50 บาท) โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน "วิธีการเข้าร่วมรายการ” และ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ" 

 1. เฉพาะสมาชิกที่มียอดการเติมน้ำมันรายการแรกตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด หลังจากเลือกรับข่าวสารทางการตลาดของคาลเท็กซ์รีวอร์ด และได้รับอีเมล หรือ SMS จากโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ โดยคำว่าเติมน้ำมันรายการแรกหมายถึงการเติมน้ำมันโดยสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดครั้งแรกนับตั้งแต่เป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด
 2. เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 3. ชำระเงินด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดผ่านแอปพลิเคชัน CaltexGO หรือชำระเงินด้วยเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดผ่านการบอกเบอร์โทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่คุณเติมน้ำมัน
 4. เมื่อเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดครบ 4 ครั้ง (รวมการเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดรายการแรก) ภายใน 60 วัน นับจากรายการแรกที่มีการเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด สำเร็จ
 5. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ"

 

 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขายนับจากวันที่ทำรายการแรกที่มีการเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดสำเร็จและเข้าเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 2. เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอีเมล หรือ SMS จากโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 400 คะแนน (มูลค่าเทียบเท่าส่วนลดน้ำมัน 50 บาท) เมื่อทำรายการครบ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไข (ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน) ภายใน 60 วัน โดยนับจากรายการแรกที่มีการเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด สำเร็จ ยอดการเติมน้ำมันในรายการส่งเสริมการขายนี้หมายถึงยอดชำระจริงหลังหักส่วนลด คะแนนสะสมพิเศษนี้จะเข้าไปในบัญชีคาลเท็กซ์รีวอร์ดของสมาชิกในวันถัดจากวันที่ทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ครบถ้วน
 4. การเติมน้ำมันครั้งที่ 1 จะต้องมียอดการเติมน้ำมันหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (นับเป็นการเติมน้ำมันครั้งที่ 1 เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้)
 5. การเติมน้ำมันครั้งที่ 2-4 จะต้องมียอดการเติมน้ำมันหลังหักส่วนลดแต่ละครั้งตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (นับเฉพาะยอดการเติมน้ำมันหลังหักส่วนลดให้ครบจำนวน 3 ครั้ง เพื่อรับคะแนนพิเศษ)
 6. สมาชิกจะต้องทำการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดทุกครั้งที่เติม
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้กับการเติมน้ำมันได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
 8. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ 1 สิทธิ์ ต่อ สมาชิก 1 บัญชี เท่านั้น และสมาชิกที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 9. การชำระเงินด้วยบัตรสตาร์การ์ดไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ รายละเอียดการใช้งานคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดและการแลกคะแนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากมีข้อสงสัย การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร 02-0814123 (ทุกวันเวลา 08:00 – 20:00 น.) หรืออีเมลมาที่ thcsc@chervon.com
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่?

เราได้รวบรวมรายการคำถามที่พบบ่อยเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาลเท็กซ์ รีวอร์ด

ไปยังคำถามที่พบบ่อย
เราพร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

ศูนย์บริการลูกค้าของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล

ติดต่อเรา