Caltex Logo

เติมน้ำมันครบ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไข* รับ 400 คะแนน

*เพียงเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ 3 ครั้ง ตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดทุกครั้งที่เติม ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 จะได้รับคะแนนพิเศษ 400 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด (มูลค่าเท่ากับส่วนลดน้ำมัน 50 บาท) โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน "รายละเอียดการเข้าร่วมรายการ” และ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ

 1. เฉพาะสมาชิกคาลเท็กซ์ รีวอร์ดที่เลือกรับข่าวสารทางการตลาดของคาลเท็กซ์รีวอร์ด และได้รับอีเมล หรือ SMS จากโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ และมียอดเติมน้ำมันครบ 300 บาทต่อเซลล์สลิปและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดมาแล้วก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 2. เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 900 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 3. ชำระเงินด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดผ่านแอปพลิเคชัน CaltexGO หรือชำระเงินด้วยเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต พร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดผ่านการบอกเบอร์โทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่คุณเติมน้ำมัน
 4. เมื่อเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดครบ 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 และสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด ทุกครั้งที่เติม
 5. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ"

 

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการเติมน้ำมันครบ 3 ครั้งตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึง 25 มีนาคม 2566
 2. เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอีเมล หรือ SMS จากโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 3. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 400 คะแนน (มูลค่าเทียบเท่าส่วนลดน้ำมัน 50 บาท) จะได้รับหลังจากทำรายการครบ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไข (ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน) ภายใน 60 วัน โดยนับจากวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยยอดการเติมน้ำมันในรายการส่งเสริมการขายนี้หมายถึงยอดชำระจริงหลังหักส่วนลด คะแนนสะสมพิเศษนี้จะเข้าไปในบัญชีคาลเท็กซ์รีวอร์ดของสมาชิกภายใน 30 วันหลังจากวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยสมาชิกต้องทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ครบถ้วน
 4. การเติมน้ำมันครั้งที่ 1-3 จะต้องมียอดการเติมน้ำมันหลังหักส่วนลดแต่ละครั้งตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (นับเฉพาะยอดการเติมน้ำมันหลังหักส่วนลดให้ครบจำนวน 3 ครั้ง เพื่อรับคะแนนพิเศษ)
 5. สมาชิกจะต้องทำการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ดทุกครั้งที่เติม
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้กับการเติมน้ำมันได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
 7. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ 1 สิทธิ์ ต่อ สมาชิก 1 บัญชี เท่านั้น และสมาชิกที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 8. การชำระเงินด้วยบัตรสตาร์การ์ดไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ รายละเอียดการใช้งานคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดและการแลกคะแนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีข้อสงสัย การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร 02-0814123 (ทุกวันเวลา 08:00 – 20:00 น.) หรืออีเมลมาที่ thcsc@chervon.com
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่?

เราได้รวบรวมรายการคำถามที่พบบ่อยเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาลเท็กซ์ รีวอร์ด

ไปยังคำถามที่พบบ่อย
เราพร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

ศูนย์บริการลูกค้าของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล

ติดต่อเรา