Mobile App Privacy Policy

Caltex Logo

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ  

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด, บริษัทแม่ และบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (“เชฟรอน” หรือ“ เรา”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านคำชี้แจงนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ Caltex Go (“ แอปพลิเคชัน”) ซึ่งจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา และวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณ โดยการเข้าถึงและ/หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องยินยอมให้มีการเก็บข้อมูลและใช้งานข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่แสดงถึงหรือเชื่อมโยงไปยังคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลหรือนโยบายอื่นได้ ตลอดการใช้งานแอปพลิเคชัน และข้อกำหนดการใช้งานนี้ คำว่า "เชฟรอน" และข้อกำหนดเช่น "บริษัท" "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ "ทางเรา" อาจอ้างถึงเชฟรอน(ไทย)จำกัด หรืออย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือทั้งหมด ทั้งบริษัท ที่เกี่ยวข้องและ/หรือ บริษัทในเครือ ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของเชฟรอนเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ในสร้างข้อกำหนดที่ชัดเจนใดๆ กับบริษัทอื่น โดยแต่ละบริษัทจะจัดการกิจการและข้อกำหนดของตนเอง 

การเก็บข้อมูล

ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้ใช้ในการเข้าถึงและ/หรือ ใช้งานแอปพลิเคชัน ทางเราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ของท่าน (“บัญชี”) ในแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการตามที่เสนอหรือเพื่อทำธุรกรรมที่ท่านร้องขอ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมอาจรวมถึง:

(i) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล  ป้ายทะเบียนรถ และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)

(ii) การตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับอีเมลหรือการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

(iii) ข้อมูลทางการเงิน รวมถึง หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลทางบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวกับคำขอเครดิต หมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และอื่น ๆ

(iv) ข้อมูลตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งโดยประมาณหรือที่เฉพาะเจาะจงของท่าน
และสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ใกล้ท่าน และ/หรือที่เยี่ยมชมทั้งนี้ข้อมูลขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ท่านเลือกสำหรับแอปพลิเคชันหรือบนอุปกรณ์นั้นๆ

(v) ข้อมูล เช่น สัญชาติ และประเทศที่พำนักที่อนุญาตให้เรากำหนดสิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อบังคับการควบคุมการส่งออก เพื่อใช้ในการรับข้อมูลของบางเทคโนโลยี

(vi) ข้อสงสัยและคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่ช่วยเราในการระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

(vii) ข้อมูลการเข้าร่วมประกวดกิจกรรมและข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานใดๆ;

(viii) ข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา

ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลทั้งหมดนี้
แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูล
ฟังก์ชันบางอย่างภายในแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถใช้งานได้
และเราอาจไม่สามารถให้บริการธุรกรรมหรือคำขอบางส่วนของท่านสำเร็จโดยสมบูรณ์ได้

ข้อมูลที่รวบรวมโดยวิธีอัตโนมัติ

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดรวมถึง:

(i) ข้อมูลอุปกรณ์ - ประเภทอุปกรณ์และ ID, ภาษาที่ใช้บนอุปกรณ์มือถือ, ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ;

 (ii) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ- ที่อยู่ Internet Protocol (IP), วันที่และเวลาที่เข้าถึงแอปพลิเคชัน,
ระยะเวลาในการเยี่ยมชม, คุณสมบัติเด่นที่ใช้, หน้า และจำนวนที่เข้าดู, ลิงก์ที่คลิก และการทำกิจกรรมอื่นๆ บนระบบที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ;

(iii) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม รวมถึงประเภทของเชื้อเพลิง จำนวนเงินที่เรียกเก็บ ส่วนลด หรือรหัสส่งเสริมการขายที่ใช้ เวลา และวันที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ ในกรณีที่มีการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการของเรา

(iv) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบัตรสมาชิกและบัตรสะสมคะแนนรวมถึงที่ตั้งของการทำธุรกรรม วันที่ และเวลาของการทำธุรกรรม การแลกคะแนนสะสม หรือคะแนนตอบแทน การสอบถามยอดคงเหลือ ในกรณีที่มีการลงทะเบียนบัตรสมาชิกและบัตรสะสมคะแนน  

ทางเราอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลประจำตัวและที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อกำหนดความสนใจของท่านที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ในอนาคต

อีกทั้งเราอาจมีการรวมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และนอกเหนือจากข้อมูลที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรวมหรือเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผู้ใช้โดยตรง

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพื่อการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ไปจนถึงวัดความสนใจของท่านต่อสินค้าและบริการของเรา

เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้อย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น

ด้านบริการและธุรกรรม เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งมอบบริการหรือดำเนินการธุรกรรมที่ท่านร้องขอ เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอน การประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อมอบประสบการและสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างเชฟรอนกับท่านมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมผ่านแอปพลิเคชันอาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สามอื่นๆ

การบริการลูกค้าและข้อเสนอแนะ
เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน และ/หรือ ข้อมูลที่ได้จากท่าน เพื่อนำมาตอบสนองและพัฒนาการบริการลูกค้า ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอไปจนถึงตอบข้อสงสัย หรือเพื่อโพสต์ แบ่งปัน ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของแอปพลิเคชัน
เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อนำไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน (รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา) และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำๆหรือปรับปรุงตั้งค่า สิ่งที่ผู้ใช้สนใจหรือความสนใจเฉพาะของผู้ใช้ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและฟังก์ชันการทำงาน

การสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย  เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชันจากเชฟรอน ซึ่งอาจเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มาใช้กับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน

การสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายนี้อาจสื่อสารผ่านอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และ/หรือ ผ่านบัญชีของผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน (เช่นบริการส่งข้อความในแอป) อาจมีการนำข้อมูลบัญชีของท่านไปใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชันผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกการรับการแจ้งเตือนและข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ผ่านลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ทางเราส่งแนบไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารทางอีเมลหรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) โดยบริการข้อมูลข่าวสารนั้นจะถูกยกเลิกภายใน 10 วันทำการหลังการแจ้งยกเลิก

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เชฟรอนผ่านแอปพลิเคชันจะไม่ถูกส่งต่อหรือนำไปใช้ภายนอกเชฟรอนและบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน ยกเว้นตามข้ออธิบายด้านล่างนี้;

การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการ

เชฟรอนมีการทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ ผู้ขายและผู้ให้บริการในนามของเรา เช่น บริการทางด้านโซเชียลมีเดีย การเขียนโปรแกรม (สำหรับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ใช้ API ของเชฟรอนหรือ APIs ที่เชฟรอนใช้) การตลาดและโปรโมชัน และการสื่อสาร การประมวลผลข้อมูล การส่งออกข้อมูลสื่อสาร การประมวลผลบัตรเครดิตและธุรกรรมการชำระเงินประเภทอื่นๆ การประมวลโปรแกรมการสะสมคะแนนและรางวัล และการวิเคราะห์แอปพลิเคชัน ซึ่งเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแค่เพียงบางส่วน
เท่าที่บริษัทเหล่านั้นจะนำไปใช้หรือปรับปรุงการบริการเท่านั้น โดยทางบริษัทเหล่านี้และพนักงานจะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดๆได้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่ท่านเชื่อมต่อไว้เพื่อทำธุรกรรมบางอย่างให้แก่สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาลและบริษัทจัดส่งหรือให้บริการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

การเปิดเผยข้อมูลในกรณีมีการเข้ายึดกิจการหรือการขายกิจการ
สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากเชฟรอนตัดสินใจที่จะขาย ซื้อ ผสานรวมหรือจัดโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เชฟรอนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อหรือซื้อกิจการแล้ว และแม้ว่าเชฟรอนมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ว่านิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากเชฟรอนจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปิดเผยข้อมูลบนช่องทางออนไลน์ที่ทำงานร่วมกัน

เราอาจมีการแบ่งปันชื่อผู้ใช้ของท่านกับผู้ใช้ร่วมรายอื่น เพื่อกำกับบนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าเป็นของท่าน แต่จะไม่เปิดเผยชื่อจริง รายละเอียดการติดต่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ทราบ

การเปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลประการอื่นๆ

ทางเชฟรอนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นในทางกฎหมาย หรือในความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมาย

เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเชฟรอนและพนักงานของเชฟรอน รวมไปจนถึงตัวแทนหรือลูกค้า เพื่อให้สอดรับกับข้อตกลง นโยบายหรือข้อกำหนดการใช้งาน หรือในสถานการณ์เร่งด่วน และเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคลข้างต้น

ความปลอดภัย

เชฟรอนยืนยันและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
แม้ว่าทางเราจะไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถรับประกันได้ว่าจะมีการประนีประนอม การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือข้อมูลสูญหาย (ในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะใดๆ)

ทางเรามีการใช้เทคโนโลยีและมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยอื่นๆ ที่ไม่ได้การรับอนุญาต

ในกรณีที่เชฟรอนเปิดเผยหรือให้ข้อมูลใดๆ แก่ผู้รับเหมา ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการใดๆ เรามีนโยบายกำหนดให้แต่ละฝ่ายดังกล่าวมีการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิค และทางกายภาพเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการถูกทำลาย การสูญหายและการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บ (หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการของเราจัดเก็บ)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงที่จำกัด และตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งการเข้าถึงนั้นจำกัด เมื่อคุณเข้าไปยังเว็บไซต์นั้น โดยที่จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนหรือการเข้าเว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีกลไกการเข้าสู่ระบบเดียวกัน

เราจะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณโดยใช้คุกกี้เข้าถึงรหัสในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านสั่งซื้อดูข้อมูลบัญชี หรือให้ข้อมูลทางการเงินกับเรา เรามีการป้องกันการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยใช้การเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) และถึงแม้จะมีมาตรการดังกล่าวอันเป็นมาตรการตามที่ที่กฎหมายกำหนด เชฟรอนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผลกระทบอื่นใดของการใช้งานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการสูญเสียข้อมูลหรือการเข้าถึงบัญชีของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านของท่านในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (รวมถึงรหัสผ่านของอุปกรณ์ของท่าน) และไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้อื่นทราบ หากท่านกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์กับใครก็ตาม ท่านควรออกจากระบบก่อนออกจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อไม่ให้ผู้ใช้รายต่อไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

การเก็บรักษาและการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

ในช่วงเวลาที่บัญชีของท่านมีการเปิดการใช้งาน เชฟรอนจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆไว้ เว้นแต่ท่านจะแจ้งให้ทางเราลบข้อมูล ทั้งนี้เชฟรอนอาจเก็บข้อมูลหลังจากที่บัญชีของท่านถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบในสถานการณ์ต่อไปนี้ (ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้):

(i) หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาลใดๆที่มีเขตอำนาจอยู่เหนือเชฟรอน

(ii) หากมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอันเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน เช่นคำร้องการค้างชำระ หรือเครดิตที่ค้างชำระ หรือการครบกำหนดชำระเงิน

(iii) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย รวมถึงการป้องกันการฉ้อโกง

สิทธิของท่าน

ในบางกรณี ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชันได้ โดยการเข้าไปยังหน้าที่ท่านให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ท่านยังสามารถส่งคำขอให้เราตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้บนแอปพลิเคชันได้ หรือส่งคำถามหรือข้อสงสัยใดๆที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านทางอีเมล

ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วย

(i) ให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์และ
(ii) ความสามารถในการตรวจสอบแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้เราอาจดำเนินการขอยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถช่วยเราในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ โดยแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
หรือที่อยู่อีเมลของท่าน

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนแอปพลิเคชันอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่เชฟรอน หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการดำเนินการบริการบางอย่าง) หรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
รวมถึงในประเทศที่อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายกับกฎหมายในประเทศที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลในตอนแรก
ทั้งนี้เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของผู้ใช้ไปยังประเทศอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลนั้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการเลือกที่จะใช้งานแอปพลิเคชันนี้และเพื่อให้ข้อมูลของท่านใช้งานได้ตามปกติ ท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังนอกประเทศของท่าน

ลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

แอปพลิเคชันนี้อาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ รวมถึงลิงก์ของบริษัทอื่นๆ องค์กรวิชาชีพและหน่วยงานรัฐบาล และการประกาศ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านี้ทำงานอย่างเป็นอิสระจากแอปพลิเคชันของเชฟรอน ทางเราไม่มีส่วนควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความปลอดภัยหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นใช้ ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นจะปกป้องและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

คำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้หรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ เชฟรอนอาจมีการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการเราจะแก้ไขวันที่ "อัปเดต" ที่ด้านล่างของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ท่านควรกลับมาตรวจสอบที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวล่าสุด; การใช้งานแอปพลิเคชันของท่านหลังจากที่คำชี้แจงมีการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นการตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว