เกี่ยวกับบริษัทคาลเท็กซ์ ปั้มน้ำมันคุณภาพ l Caltex Thailand

Caltex Logo

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หรือชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัดเป็นบริษัทในเครือของเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกในแง่ปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกและใหญ่เป็นอันดับ 4 ในแง่ปริมาณการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก

บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2479 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษโดยปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันกว่า 400 แห่ง และคลังน้ำมัน 3 แห่งที่บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ และบริษัทฯ ยังจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิดอันประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลตระกูลเดโล่ และน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินตระกูลฮาโวลีน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอีกด้วย

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูงและมีคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และบริการที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบรรเทาและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 6.1 ล้านบาทผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา
และการให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนที่ได้ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในปี 2554 ภายใต้โครงการ “Caltex Energy for Learning” โดยได้บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนและโต๊ะเรียน พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดคลองเจริญ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  อีกทั้งยังช่วยสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านทางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ภายใต้ชื่อ Driving
Change with Caltex โดยจัดทำครั้งแรกพร้อมกันใน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์พัฒนาการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม