รับ 240 คะแนน สำหรับสมาชิกใหม่! เมื่อเติมน้ำมันครั้งแรก 300 บาทขึ้นไป

Caltex Logo

รับ 240 คะแนน สำหรับสมาชิกใหม่! เมื่อเติมน้ำมันครั้งแรก 300 บาทขึ้นไป

welcome-bonus-promo

คะแนนสะสมที่ใช้แลกเป็นส่วนลดน้ำมัน และสิทธิประโยชน์มากมาย!

สมัครเลย! สมาชิกคาลเท็กซ์ รีวอร์ด ผ่านช่องทางคาลเท็กซ์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน CaltexGO และเติมน้ำมันขั้นต่ำ 300 บาท ในรายการแรก รับเลย 240 คะแนน มูลค่าส่วนลดน้ำมัน 30 บาท 

 

VALID FROM: 1 March to 31 December 2024
Terms and conditions

เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ของคาลเท็กซ์รีวอร์ด

1.    ท่านจะได้รับคะแนนสะสมแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ของคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 240 คะแนน (“คะแนนสะสมแรกเข้า”) (มูลค่า 30 บาท) เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครบถ้วน

1.1         สมัครสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดครั้งแรกและลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ก) ลงทะเบียนผ่านช่องทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์  www.caltex.co.th หรือ ข) ดาวน์โหลดและลงทะเบียนสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก (CaltexGO) หรือ ค) ลงทะเบียนผ่านเครื่องรับชำระเงิน (EDC) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ และ

1.2         มีรายการเติมน้ำมันและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดในบัญชีคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 1.1 ในครั้งแรกตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (ยอดเงินหลังหักส่วนลด) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

2.    คะแนนสะสมแรกเข้าจะเข้าในบัญชีคาลเท็กซ์รีวอร์ดของท่านทันทีที่ท่านดำเนินการครบถ้วนตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 และภายใต้เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมแรกเข้าคาลเท็กซ์รีวอร์ดฉบับนี้

3.    การลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จ หมายถึง ท่านต้องให้ข้อมูลในการลงทะเบียนครบถ้วน  ดังนี้ (ก) ชื่อจริง  (ข) นามสกุลจริง (ค) เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วยรหัสใช้ครั้งเดียว (OTP) และ (ง) เดือนเกิด และ ปีเกิด และต้องทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำเร็จครบถ้วน โดยท่านจะได้รับข้อความแจ้งบนหน้าจอที่ท่านทำรายการ

4.    หากท่านยังกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรือท่านยังลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดไม่สำเร็จ แต่ท่านได้ทำการเติมน้ำมันครั้งแรก และและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำหรับการเติมน้ำมันครั้งนั้นไปแล้วนั้น ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสะสมแรกเข้าในรายการส่งเสริมการขายนี้

5.    สำหรับกรณีมีรายการเติมน้ำมัน ที่ทำรายการเติมน้ำมันครั้งแรกหลังจากลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จ ด้วยยอดเงินน้อยกว่า 300 บาทต่อเซลล์สลิป (ยอดเงินหลังหักส่วนลด) หรือ กรณีที่ท่านทำรายการแรกตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (ยอดเงินหลังหักส่วนลด) แต่ท่านยังกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรือท่านยังลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดไม่สำเร็จ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสมแรกเข้า แต่จะสามารถสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดในอัตราปกติได้

6.    สิทธิพิเศษนี้ สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดครั้งแรกและลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จตามเงื่อนไขและมีรายการเติมน้ำมันพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดในบัญชีคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 1.1 ในครั้งแรกตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (ยอดเงินหลังหักส่วนลด) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เท่านั้น

7.    กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกใหม่และลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จ และทำการเติมน้ำมันพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดในบัญชีคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 1.1 ในครั้งแรกตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (ยอดเงินหลังหักส่วนลด) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ  แล้ว แต่ยังไม่ได้รับคะแนนสะสมแรกเข้า โปรดแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ทำรายการเติมน้ำมันครั้งแรกนั้น พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จ และหลักฐานการชำระเงินของการทำรายการเติมน้ำมันครั้งแรกรายการนั้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับคะแนนสะสมแรกเข้า

8.    จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสมแรกเข้าเฉพาะสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรก เพียง 1 ครั้ง ต่อหนึ่งบัญชีสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ตลอดอายุการเป็นสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด

9.    คะแนนสะสมแรกเข้าไม่สามารถแลกหรือทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

10. คะแนนสะสมแรกเข้าสามารถใช้แลกเป็นส่วนลดน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ได้ที่ คาลเท็กซ์ รีวอร์ด (caltex.com)

11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. -20.00 น.) หรือ อีเมล์ thscs@sprc.co.th

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดและการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดเป็นไปตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด

13. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมแรกเข้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกคืนคะแนนสะสมแรกเข้า หากพบว่าสมาชิกไม่ได้ดำเนินการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของแคมเปญนี่

14. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสะสมคะแนนและสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขายหรือทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์ ค้นหาสถานี ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายของคาลเท็กซ์ | Caltex Thailand