Delo® Sports Advance

Caltex Logo
น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์

Delo® Sports Advanced SAE 5W-30

ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์และให้การปกป้องทันทีที่สตาร์ท - มีความสามารถในการรักษาความหนืดในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง จึงมั่นใจได้ในการปกป้องตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิต่ำ และให้การปกป้องสูงสุดเมื่อเครื่องยนต์ทำงานและมีอุณหภูมิสูง

ให้กำลังและประสิทธิภาพสูงสุด - ใช้สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และกระจายเขม่าจึงช่วยควบคุมการเกิดคราบเขม่าตกค้างบริเวณร่องวงแหวน และกระโปรงลูกสูบแม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง เครื่องยนต์จึงทำงานเต็มกำลังและได้ประสิทธิภาพสูงสุดประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา - ทนความร้อนและต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ช่วยลดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน และด้วยสูตรที่มีปริมาณกำมะถันและฟอสฟอรัสต่ำจึงช่วยยืดอายุระบบกรองไอเสียและลดปริมาณมลพิษ

ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง - ทนต่อแรงเฉือน และรักษาค่าความหนืดของน้ำมันได้ดี มีการระเหยของน้ำมันต่ำ ช่วยลดแรงเสียดทาน จึงมีอัตราการใช้พลังงานลดลง

เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ยานพาหนะที่เหมาะสม
  • ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์และให้การปกป้องทันทีที่สตาร์ท  - มีความสามารถในการรักษาความหนืดในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง จึงมั่นใจได้ในการปกป้องตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิต่ำ และให้การปกป้องสูงสุดเมื่อเครื่องยนต์ทำงานและมีอุณหภูมิสูงให้กำลังและประสิทธิภาพสูงสุด - ใช้สารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และกระจายเขม่าจึงช่วยควบคุมการเกิดคราบเขม่าตกค้างบริเวณร่องวงแหวน และกระโปรงลูกสูบแม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง เครื่องยนต์จึงทำงานเต็มกำลังและได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา - ทนความร้อนและต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ช่วยลดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน และด้วยสูตรที่มีปริมาณกำมะถันและฟอสฟอรัสต่ำจึงช่วยยืดอายุระบบกรองไอเสียและลดปริมาณมลพิษ
  • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง - ทนต่อแรงเฉือน และรักษาค่าความหนืดของน้ำมันได้ดี มีการระเหยของน้ำมันต่ำ ช่วยลดแรงเสียดทาน จึงมีอัตราการใช้พลังงานลดลง
  • น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% พร้อมด้วยเทคโนโลยีไอโซซิน
  • ทนความร้อนได้ดีกว่า 50% : เดโล่ สปอร์ต แอ๊ดวานซ์ให้การปกป้องต่อปฎิกิริยาออกซิเดชั่น น้ำมันทนต่อความร้อนได้ดีกว่า 50% เทียบกับมาตรฐานการทดสอบ Sequence IIIG ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสารเพิ่มคุรภาพประสิทธิภาพสูง จึงช่วยให้มีการควบคุมคราบเขม่าสะสม ควบคุมการเกิดโคลนน้ำมันและคราบยางเหนียวได้ดีกว่า เครื่องยนต์จึงทำงานได้เต็มกำลัง แรงเต็มสมรรถนะ
  • ประหยัดน้ำมันกว่า 2.6% : ผลการทดสอบแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าถึง 2.6% เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องดีเซล SAE 15W-40 เดโล่ สปอร์ต แอ๊ดวานซ์ มีค่าความหนืด HTHS ต่ำ ช่วยลดแรงเสียดทาน จึงช่วยลดการใช้พลังงานภายในเครื่องยนต์
  • ได้มาตรฐาน ACEA A3/B4 
  • กรุณาศึกษาน้ำมันเครื่องแนะนำจากคู่มือผู้ผลิตรถยนต์


Share this page