Delo® Gold Multigrade SAE 20W-50

Caltex Logo
น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์

เดโล่® โกลด์ มัลติเกรด SAE 20W-50

เดโล่® โกลด์ มัลติเกรด SAE 20W-50

เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดรวม ที่เหมาะสำหรับงานหนักและให้สมรรถนะชั้นยอด ซึ่งผลิตมาจากเทคโนโลยี ไอโซซิน® ที่เกิดจากน้ำมันพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์สูง และสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อทำให้มีการกระจายเขม่า การควบคุมการเกิดคราบสะสมและการป้องกันการสึกหรอที่ดีเยี่ยม

เดโล่® โกลด์ มัลติเกรด ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินหลายชนิดที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API CH-4

เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ยานพาหนะที่เหมาะสม
  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ในฟลีต

เทคโนโลยี ไอโซซิน® ซึ่งรวมถึงน้ำมันพื้นฐานสมรรถนะสูงที่ผ่านการไฮโดรแครก ที่นำมาผสมเข้ากับสารทำความสะอาดแบบมีโลหะที่มีความสมดุลดีเป็นพิเศษ และระบบสารเพิ่มคุณภาพเพื่อช่วยกระจายเขม่าชนิดไม่มีเถ้า ทำให้เครื่องยนต์มีความสะอาดดีเยี่ยมในทุกสภาวะการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี ไอโซซิน® ยังให้การกระจายเขม่าในระดับสูงซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันในดีไซน์ของเครื่องยนต์สมัยใหม่เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยม จะป้องกันมิให้เกิดยางและน้ำมันเคลือบเงาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

  • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์

การรวมกันของสารช่วยกระจายที่มีประสิทธิภาพสูงกับระบบสารเพิ่มคุณภาพต้านการสึกกร่อนแบบโลหะผสมอินทรีย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทำให้มีการป้องกันการสึกกร่อนของชิ้นส่วนสำคัญที่รับน้ำหนักมากอย่างดีเยี่ยมในทุกสภาวะการปฏิบัติงาน  ความหนืดแบบเกรดรวมให้การป้องกันการสึกหรอเพิ่มเติมต่อในช่วงเริ่มเดินเครื่องและในสภาวะการปฏิบัติงานที่มีอุณหภูมิสูง

  • ให้กำลังและสมรรถนะสูงสุด

ระบบสารเพิ่มคุณภาพที่เป็นสารทำความสะอาดแบบโลหะชั้นยอดทำให้ได้กำลังและสมรรถนะสูงสุด โดยทำให้มีการควบคุมการเกิดคราบที่แถบวงแหวนด้านบนอย่างดีเยี่ยมภายใต้อุณหภูมิสูง ที่พบฝนเครื่องดีเซลที่มีเทอร์โบชาร์จ

เดโล่® โกลด์ มัลติเกรด เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลแบบเกรดรวม ที่เหมาะสำหรับงานหนักและให้สมรรถนะชั้นยอด ซึ่งผลิตมาจากเทคโนโลยี ไอโซซิน® ที่เกิดจากน้ำมันพื้นฐานที่มีความบริสุทธิ์สูง และสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อทำให้มีการกระจายเขม่า การควบคุมการเกิดคราบสะสมและการป้องกันการสึกหรอที่ดีเยี่ยม เดโล่® โกลด์ มัลติเกรด ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินหลายชนิดที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน API CH-4
  • ฟลีตที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหลายแบบผสมกัน (แบบความเร็วสูง แบบสี่จังหวะ แบบมีเทอร์โบชาร์จ หรือแบบดูดไอดีเข้าเองโดยธรรมชาติ)
  • ฟลีตที่มีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินผสมกัน
  • การขนส่งทางรถยนต์เชิงพาณิชย์


Share this page