Delo® ELC Antifreeze/Coolant

Caltex Logo
น้ำยาหม้อน้ำ

Delo® ELC Antifreeze/Coolant

ผลิตภัณฑ์ เดโล่® เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ น้ำยาหม้อน้ำคุณภาพสูงแบบเข้มข้น เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเอธิลีนไกลคอล ที่มีความเจือจางให้เลือกหลายระดับ ผลิตจากคาร์บอกซิเลต ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารยับยั้งการกัดกร่อนแบบอะลิฟาติกคาร์บอกซีเลตที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะ โดยได้รับการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับนำไปใช้กับระบบระบายความร้อนที่รับงานหนักที่มีไนไตรต์เป็นส่วนประกอบ

ยานพาหนะที่เหมาะสม
 • ค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้
  ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของสารเพิ่มคุณภาพสำหรับน้ำยาหล่อเย็นเพิ่มเติม (supplemental coolant additive: SCA) ในส่วนของการทดสอบเป็นประจำและกำลังคนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติขั้นตอนเหล่านี้ จึงเป็นการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยาหล่อเย็นทั่วๆไป หรือน้ำยาหล่อเย็นแบบผสมสำเร็จ
 • ใช้งานได้ยาวนานถึง
  1,250,000 กิโลเมตร /15,000 ชั่วโมง/8 ปี/ (ของการใช้งานบนถนน) หรือ 1,600,000 กิโลเมตร/20,000 ชั่วโมง/8 ปี โดยมีการเติมน้ำยาหม้อน้ำเดโล่ เมื่อครบ 800,000 กิโลเมตร/10,000 ชั่วโมง/4 ปี
 • ระบบระบายความร้อนทำงานได้ดีที่สุด
  ด้วยสูตรผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากซิลิเกตจะทำให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีซิลิเกต คราบซิลิเกตนั้นสามารถลดการถ่ายเทความร้อนและเพิ่มเวลาที่เครื่องไม่เดินเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปได้
 • ผลิตภัณฑ์ เดโล่® เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ เป็นน้ำยาหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ที่รับงานหนักซึ่งใช้เทคโนโลยีสารยับยั้งการกัดกร่อนแบบอินทรีย์ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะที่มีชื่อเรียกว่า อะลิฟาติกคาร์บอกซีเลต
 • เดโล่ เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ ปราศจาก ไนเตรต บอเรต ซิลิเกต ฟอสเฟต และเอมีน แต่มีส่วนผสมของ ไนไตรต์ และโมลิบเดต เพื่อให้การปกป้องเพิ่มเติมแก่ปลอกสูบ

ขอแนะนำให้นำผลิตภัณฑ์ เดโล่® เอ็กซ์เทนเด็ดท์ ไลฟ์ คูลแล้นท์ ไปใช้ในงานดังนี้:

 • เครื่องยนต์ที่รับงานหนักไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใดหรือมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบใด โดยที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมแนะนำให้ใช้น้ำยาหล่อเย็นแบบยืดอายุการใช้งานที่ปราศจากซิลิเกตและมีไนไตรต์
 • ฟลีตที่มีทั้งรถบรรทุกที่รับงานเบาและรับงานหนัก
 • นำไปใช้ได้กับเครื่องยนต์ไม่ว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใด
 • ระบบระบายความร้อนของเรือซึ่งต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการแข็งตัวและได้รับคำแนะนำให้ใช้กับน้ำยาหล่อเย็นที่มีไนไตรต์
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมบางรายแนะนำให้ใช้น้ำยาหล่อเย็นที่ปราศจากไนไตรต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมของท่าน


Share this page