1970s

Caltex Logo

1970s

อย่างไรก็ดี การห้ามน้ำมันจากชาติอาหรับและการโอนทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นของรัฐในช่วงทศวรรษ 1970 ทำให้เราสูญเสียแหล่งน้ำมันดิบดั้งเดิมของเราในบาร์เรนและซาอุดิอาระเบีย

วยแคมเปญโฆษณาทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าเรารักษาสัญญาที่ “เราจะจ้างงาน, อบรมและพัฒนาประชากรของทุกประเทศที่คาลเท็กซ์เข้าไปดำเนินธุรกิจ”

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เรากลายเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่ทำการซื้อขายในตลาดเปิด

ในฐานะผู้ร่วมลงนามก่อตั้ง Sullivan Principles เพื่อต่อต้านการเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต้ เรายังให้การสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนอาชีพ จัดโครงการช่วยเหลือค่าจำนองบ้านและโครงการช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับชาวแอฟริกาใต้พื้นเมือง

โรงกลั่น Yosa ในเกาหลีใต้เติบโตจาก 76,000 บาร์เรลไปเป็น 350,000 บาร์เรลต่อวัน และกลายมาเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในระบบของเรา