รับคะแนน x2! ตลอด 60 วัน ผ่าน CaltexGO

Caltex Logo

รับคะแนน x2! ตลอด 60 วัน ผ่าน CaltexGO

x2-point-promo

รับคะแนน x2 ตลอด 60 วัน เพื่อช่วยเร่งสปีดการสะสมคะแนนของคุณ

เมื่อคุณสมัครสมาชิกคาลเท็กซ์ รีวอร์ด กรอกข้อมูลครบถ้วน และใช้แอปพลิเคชัน CaltexGO ในการชำระเงินค่าน้ำมันพร้อมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด คุณจะได้รับคะแนนสะสมสองเท่า ภายในช่วงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น สะสมเลย!

VALID FROM: 22 August 2022 to 31 December 2024
Terms and conditions

เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่าบนแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก

 1. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่า เมื่อทำการดาวน์โหลดและ ลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรก และชำระเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โกเท่านั้น (ยกเว้นการชำระเงินผ่านบัตรสตาร์การ์ด) โดยคะแนนสะสมจะเข้าบัญชีของท่านภายในวันถัดไป
 2. สามารถสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดได้จากการเติมน้ำมันทุกประเภท ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ โดย คะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่าหมายถึง ทุก ๆ 1 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ด 2 คะแนน (เศษส่วนของจำนวนลิตรที่ต่ำกว่า 1 ลิตรจะปัดลง เช่น เติมน้ำมัน 5.60 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสม 5 x 2 = 10 คะแนน)
 3. สมาชิกต้องทำการตรวจสอบว่าได้เลือกโปรแกรมสะสมคะแนนของคาลเท็กซ์รีวอร์ด ก่อนการชำระเงินบนแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก โดยให้ตรวจสอบชื่อโปรแกรมที่ทำการสะสมคะแนนได้ที่ขั้นตอนการ “ตรวจสอบรายการขาย” บนแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก ก่อนกด “เพื่อชำระเงิน”)

 4. ระบบจะทำการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่าเข้าบัญชีสมาชิกภายในวันถัดไป

 5. หากท่านไม่ได้รับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ด หรือได้รับไม่ครบถ้วน โปรดแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ทำรายการพร้อมหลักฐานการชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสะสมคะแนนของรายการนั้น ๆ

 6. ระยะเวลาการให้คะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่า จำกัดสำหรับการเติมน้ำมันและชำระค่าน้ำมันผ่านแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โกในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน โดยเริ่มนับจากวันที่ท่านดาวน์โหลดและลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โกสำเร็จแล้วเท่านั้น โดยจะต้องเป็นการลงทะเบียนสมาชิกครั้งแรกในแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น จำกัดจำนวนคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่า สูงสุดไม่เกิน 100 ลิตรต่อ 30 วัน ส่วนที่เกินจะคำนวณเป็นคะแนนสะสมแบบปกติ (คะแนนสะสมแบบปกติคือ ทุก ๆ 1 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (เศษส่วนของจำนวนลิตรที่ต่ำกว่า 1 ลิตรจะปัดลง เช่น เติมน้ำมัน 5.60 ลิตร จะได้รับคะแนนสะสม 5 คะแนน))

 7. จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่า สำหรับสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก จำกัด 1 สิทธิ ต่อหนึ่งบัญชีสมาชิก ตลอดอายุการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ หากท่านลงทะเบียนผ่านคาลเท็กซ์เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้

 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. -20.00 น.)

 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสะสมคะแนนเป็นไปตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด”

 10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมคาลเท็กซ์รีวอร์ดสองเท่าบนแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 11. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสะสมคะแนนและสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขายหรือทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์ www.caltex.com