พิเศษ! ของขวัญ 100 คะแนน ในเดือนเกิดของคุณ

Caltex Logo

พิเศษ! ของขวัญ 100 คะแนน ในเดือนเกิดของคุณ

ิbirthday-promo

รับคะแนน 100 คะแนนในเดือนเกิดของคุณ

คะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดสำหรับสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด จำนวน 100 คะแนน เมื่อทำการดาวน์โหลดและ ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน CaltexGO หรือ ลงทะเบียนผ่านช่องทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์  www.caltex.com สำเร็จแล้วเท่านั้น 

VALID FROM: 22 August 2022 to 31 December 2024
Terms and conditions

เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดสำหรับสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ระยะเวลาโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567

  1. สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิด จำนวน 100 คะแนน เมื่อทำการดาวน์โหลดและ ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันคาลเท็กซ์โก หรือ ลงทะเบียนผ่านช่องทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์ www.caltex.com สำเร็จแล้วเท่านั้น การลงทะเบียนสำเร็จ หมายถึง ท่านต้องให้ข้อมูลครบถ้วนและต้องทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำเร็จครบถ้วน โดยท่านจะได้รับข้อความแจ้งบนหน้าจอที่ท่านทำรายการ
  2. หากท่านทำการลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จตามเงื่อนไขฉบับนี้ก่อนเดือนเกิดคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดจะปรากฎในบัญชีสมาชิกของท่านภายในวันที่ 1 ของเดือนเกิดของท่าน
  3. กรณีที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จตามเงื่อนไขฉบับนี้ในเดือนเกิด คะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดจะปรากฎในบัญชีสมาชิกของท่านทันที เมื่อลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดสำเร็จ
  4. หากท่านยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนการสมัครสมาชิก ท่านจะยังไม่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิด จนกว่าท่านจะทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนและต้องทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำเร็จครบถ้วน ท่านถึงจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดตามเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดได้ เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น และมีเดือนเกิดในช่วงระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
  5. กรณีที่ท่านทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิดภายในเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขข้างต้น โปรดแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ พร้อมหลักฐานการลงทะเบียน ภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่สิ้นเดือนของเดือนเกิดนั้น ๆ (เช่นหากท่านเกิดในเดือนมิถุนายน และไม่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิด ท่านสามารถแจ้งไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ได้ตลอด ทั้งนี้ต้องไม่เกินภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2565) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิด
  6. จำกัดสิทธิ์การรับคะแนนสะสมพิเศษในเดือนเกิด เพียง 1 ครั้ง ต่อหนึ่งบัญชีสมาชิก
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. -20.00 น.)
  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสะสมคะแนนเป็นไปตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด”
  9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมในเดือนเกิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสะสมคะแนนและสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขายหรือทางคาลเท็กซ์เว็บไซต์ www.caltex.com