น้ำยาหม้อน้ำฮาโวลีน® สำหรับรถยนต์

Caltex Logo

น้ำยาหม้อน้ำสำหรับรถยนต์

น้ำยาหม้อน้ำฮาโวลีน® ช่วยถ่ายเทความร้อนในระบบหล่อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะในการทำงานอย่างสูงสุด ทำให้เครื่องยนต์มีความทนทาน ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ปกป้องเครื่องยนต์ของคุณด้วยน้ำยาหม้อน้ำที่เหมาะสม

น้ำยาหม้อน้ำมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อน จึงช่วยป้องกันการเกิดความร้อนสูงได้ดี และยังป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะในระบบหล่อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ;

หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจอดซ่อมบำรุง ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาหม้อน้ำจากคาลเท็กซ์

มีจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์และศูนย์บริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์

Havoline Xtended Life Inhibitor Premixed

น้ำยาหม้อน้ำหรือน้ำยาหล่อเย็น คาลเท็กซ์ เอ็กซ์เท็นด์ ไลฟ์ คูลแลนท์ ได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นในห้องทดลองเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ออกสู่การใช้งานจริงเพื่อตอบสนองความต้องการในวงการอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการทดสอบเสมือนจริงแล้ว เทคโนโลยีสารเพิ่มประ...

รายละเอียดผลิตภัณฑ์Share this page