ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด August 19, 2017 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 34.21

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 26.65

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 26.38

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 24.14

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 24.69

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 28.37

Top