ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด November 15, 2018 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 36.41

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 28.85

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 28.58

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 25.84

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 29.29

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 33.16

Top