ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด January 16, 2019 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 34.21

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 26.35

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 26.08

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 23.34

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 25.69

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 29.75

Top