ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด February 16, 2018 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 34.61

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 27.05

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 26.78

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 24.54

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 26.19

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 30.06

Top