ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด September 13, 2018 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 38.51

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 30.95

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 30.68

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 27.94

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 29.89

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 33.76

Top