ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด December 10, 2017 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 35.41

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 27.85

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 27.58

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 25.34

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 26.39

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 30.26

Top