ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด July 17, 2018 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 36.71

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 29.15

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 28.88

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 26.24

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 28.59

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 32.46

Top