ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด October 12, 2017 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 34.61

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 27.05

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 26.78

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 24.54

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 25.79

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 29.47

Top