ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด March 24, 2017 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 34.11

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 26.55

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 26.28

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 24.04

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 25.09

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 28.58

Top