ราคาน้ำมันวันนี้ | Caltex Thailand

ราคาน้ำมัน

ปรับปรุงล่าสุด June 24, 2017 05:00AM

ชนิดน้ำมัน

ราคาต่อลิตร

Gold 95 with Techron®

Gold 95 with Techron®

BHT 32.61

Gasohol 95 with Techron®

Gasohol 95 with Techron®

BHT 25.05

Gasohol 91 with Techron®

Gasohol 91 with Techron®

BHT 24.78

Gasohol E20

Gasohol E20

BHT 22.54

Caltex Diesel with Techron® D

Caltex Diesel with Techron® D

BHT 23.49

Power Diesel with Techron® D

Power Diesel with Techron® D

BHT 27.17

Top