2000s

Caltex Logo

2000s

รางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดงถึงการยอมรับความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงตัวเราจากองค์กรที่มุ่งเน้นในแง่ภูมิภาคไปเป็นองค์กรที่ทำงานตามฟังกชั่นธุรกิจ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และรวดเร็ว ใช้การตลาดที่ทันสมัยร่วมกับการทำงานหนักก่อน

จากการเพิ่มโรง LPG นี้ ทำให้เมืองเฉิงตูกลายเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงที่มีการเติบโตที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย

เราเน้นตลาดรถจักรยายนต์เป็นหลัก และในขณะเดียวกัน เราก็พัฒนาตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและแอสฟัลท์ ตลาดใหม่อื่นๆ ที่เราพัฒนาด้วยคือ ลาวและกัมพูชา

การควบรวมกิจการของเชฟรอนและ Texaco ส่งผลให้เกิดการผสานประโยชน์ต่างๆ มากมายกับคาลเท็กซ์ รวมถึงการแบ่งปันวิธีการทำงานและการวัดผลงานที่เป็นเลิศซึ่งช่วยให้เราเป็นผู้นำที่มั่นคงในตลาด

ในสถานการณ์ที่ความต้องการพลังงานมีการเติบโตขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานของเราก็ทำให้ผลประกอบการของเราเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วย ย่างเข้าสู่ปีที่ 70 ของคาลเท็กซ์ กิจการของเรามีความมั่นคง ดังที่นิตยสาร Forbes ได้กล่าวยกย่องไว้ว่า “เป็นดั่งอัญมณีประดับบนมงกุฎ(ของเชฟรอน)”