1940s

Caltex Logo

1940s

เราเพิ่มการผลิตน้ำมันหล่อลื่นและเพิ่มยอดขายของแอสฟัลท์ และได้ขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นอย่างมีนัยสำคัญโดย ในขณะนั้นเรามีน้ำมัน 150,000 บาร์เรลต่อวันจากโรงกลั่น Bahrain และอีก 27,000 บาร์เรลต่อวันจากโรงกลั่น Ras Tanura ของ California Arabian Standard Oil ในซาอุดิอาระเบียเพื่อรองรับตลาดที่กำลังเติบโตในฝั่งตะวันออกของสุเอซ ภาพถ่ายในปี 1948 นี้เป็นภาพของถังน้ำมันจากบาร์เรนกำลังถูกยกขึ้นไปยังเรือบรรทุกน้ำมันของคาลเท็กซ์เพื่อจัดส่งให้ตลาดในซีกโลกตะวันออก

ด้วยความแตกต่างจากบริษัทในโลกตะวันตกอื่นๆ ซึ่งมักต้องการเป็นหุ้นส่วนที่ควบคุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมด แต่เราไม่ทำเช่นนั้น เราเข้าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจในสัดส่วน 50-50 กับบรรดาโรงกลั่นและเรือในญี่ปุ่น