Mobile App Terms of Use

Caltex Logo

เงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน CaltexGO


สำคัญ! โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้งานนี้โดยละเอียดถี่ถ้วน เนื้อหาในข้อกำหนดการใช้งานนี้ระบุข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายของท่าน รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อท่าน 

 

1. การยอมรับเงื่อนไข 

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ มีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชัน CaltexGO ("แอปพลิเคชัน") ของ บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัด หรือ บริษัทในเครือ ("เชฟรอน") การคลิก “ฉันยอมรับ” หรือ การเข้าถึง และ/หรือ ใช้แอปพลิเคชันนี้ และ/หรือ บริการใด ๆ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในส่วนที่ 3) แสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันและบริการนี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง (โดยการคลิก“ ฉันยอมรับ” หรือเมื่อคุณเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ครั้งแรก และ/หรือใช้บริการใด ๆ ) ตลอดการใช้งานแอปพลิเคชันและข้อกำหนดการใช้งานนี้ คำว่า "เชฟรอน" และข้อกำหนดเช่น "บริษัท" "นิติบุคคล" "บรรษัท" "ของเรา" "เรา" และ "ทางเรา" อาจอ้างถึงเชฟรอน (ไทย) จำกัด หรืออย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือทั้งหมด ทั้งบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บริษัทในเครือ ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของเชฟรอนเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ในสร้างข้อกำหนดที่ชัดเจนใดๆ กับบริษัทอื่น โดยแต่ละบริษัทจะจัดการกิจการและข้อกำหนดของตนเอง เชฟรอนขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต แทนที่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานใดๆ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน URL นี้ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว 
การดัดแปลง การอัปเดต การแทนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจะมีผลเมื่อเชฟรอนโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดตหรือแก้ไขแล้ว 
แม้ว่าเชฟรอนจะมีการอัปเดตวัสดุสื่อหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านตระหนักถึงข้อกำหนดล่าสุด เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีพันธะกับท่านต่อการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการ การที่ท่านยังคงใช้งานหรือเข้าถึงแอปพลิเคชัน และ/หรือ บริการ ทางเราจะถือว่าเป็นการตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านไม่เห็นด้วยกับการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านควรหยุดใช้และหยุดเข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการทันที นอกจากนี้เชฟรอนยังสามารถแนะนำการปรับปรุงบริการ การยกระดับการบริการ หรือคุณสมบัติใหม่ๆให้กับแอปพลิเคชันได้ทั้งตลอดเวลาและบางเวลา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือคุณสมบัติใหม่ๆ ที่แนะนำจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ 

2. การลงทะเบียนบัญชี 

ในการเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันและบริการ ผู้ใช้ต้องตั้งค่าและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (“บัญชี”) กับแอปพลิเคชัน โดยต้องระบุชื่อเต็มที่อยู่อีเมล และป้ายทะเบียนรถ (ถ้ามี) ที่ถูกต้องเพื่อลงทะเบียนบัญชีและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เยาว์ เชฟรอนอาจติดต่อผู้ใช้ผ่านที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้ไว้ในแอปพลิเคชันและบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ท่านจะต้องเสนอรหัสผ่านเพื่อให้การลงทะเบียนบัญชีของท่านเสร็จสมบูรณ์ โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัย นอกจากนี้ท่านอาจต้องระบุรายละเอียดบัตรเครดิต บัตรคาลเท็กซ์สตาร์การ์ดหรือบัตรสะสมคะแนนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดใช้งานการชำระเงินและคุณสมบัติอื่นๆที่ทางเราเสนอผ่านแอปพลิเคชัน โดยรายละเอียดบัตรดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับบัญชีของท่าน โดยในการสร้างและลงทะเบียนบัญชี ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับเรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด และท่านยอมรับเพิ่มเติมว่า: ท่านจะไม่สร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีสำหรับแอปพลิเคชันนี้ 
ท่านจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีของท่านหรือกระทำสิ่งอื่นใดที่อาจหรือจะเป็นการละเมิดความปลอดภัยต่อบัญชีนั้นๆ ท่านจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้บนแอปพลิเคชันถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ท่านจะไม่โอนบัญชีของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเชฟรอนก่อน ท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีและกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชี ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต และต้องแจ้งให้เชฟรอนทราบทันทีหากท่านตระหนักว่ามีการใช้งานหรือการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 

3. การบริการ 

เชฟรอนอาจเสนอและให้บริการต่อไปนี้ (“บริการ”) ผ่านแอปพลิเคชัน: (i) บริการระบุตำแหน่ง - การใช้แอปพลิเคชันเพื่อระบุตำแหน่งของท่านและสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในบริเวณใกล้เคียงที่รองรับการทำงานของแอปพลิเคชัน (“สถานี”); (ii) บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ - ใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมันและ/หรือ ธุรกรรมอื่น ๆ ที่สถานีบริการ และ บริการอื่นๆ ที่เชฟรอนอาจแนะนำผ่านแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว นอกจากนี้เชฟรอนยังอาจแนะนำการปรับปรุง การยกระดับการบริการ การเปลี่ยนแปลงบริการ หรือคุณสมบัติใหม่ๆได้ทั้งตลอดเวลาและบางเวลา การเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือคุณสมบัติใหม่ที่แนะนำจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เชฟรอนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ใช้ได้เมื่อผู้ใช้มีการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน หากท่านไม่อนุญาตให้เชฟรอนเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของท่าน ท่านสามารถยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องได้ แต่ในกรณีนี้ท่านจะไม่สามารถใช้บริการในแอปพลิชันที่เกี่ยวข้องกับการระบุตำแหน่งได้ 

4. การบริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง 

การเปิดใช้งานฟังก์ชันการบริการตำแหน่งที่ตั้ง คือการอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงและระบุตำแหน่งสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ใกล้เคียง หากคุณอยู่ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์นั้น แอปพลิเคชันจะระบุบริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์นั้นๆ มีบนแอปพลิเคชัน 

5. บริการการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและวิธีการชำระเงิน 

ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมัน และ/หรือ ธุรกรรมอื่นๆ ในสถานีบริการน้ำมันได้หากผู้ใช้อยู่ในระยะ 100 เมตรจากสถานีบริการ For Case Iท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมันเมื่ออยู่ในเขตการชำระเงินเท่านั้น
ภายหลังจากเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดเคลื่อนย้ายรถของคุณไปยังเขตการชำระเงิน โดยคุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือชำระเงินจากภายในรถที่อยู่ในโซนชำระเงินได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องไม่อยู่นอกรถ

For Case II
ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อชำระค่าน้ำมันในขณะที่อยู่ในยานพาหนะ (ที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์) หรือภายในร้านค้าในสถานี โดยเป็นไปตามกฎความปลอดภัยที่ประกาศไว้ที่สถานีบริการ ท่านไม่ควรใช้แอปพลิเคชันในขณะที่รถของท่านติดเครื่องยนต์หรือเคลื่อนไหวอยู่ ในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ในยานพาหนะ หรือในขณะที่อยู่บริเวณพื้นที่หน้าลานหัวจ่ายน้ำมัน ในการเข้าถึงและใช้บริการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในอันดับแรก ท่านต้องเลือกวิธีการชำระเงินที่จะเชื่อมต่อกับบัญชีของท่านก่อนซึ่งวิธีการชำระเงินที่เชฟรอนรับชำระ จะแสดงอยู่ในแอปพลิเคชัน และอาจถูกแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเชฟรอนได้ทั้งตลอดเวลาและเป็นครั้งคราว โดยวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก เชฟรอนถือว่าเป็นการอนุญาตให้เชฟรอนสามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ ในการเปิดใช้งานการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรคาลเท็กซ์สตาร์การ์ด (ถ้ามี)  คุณต้องระบุและเชื่อมต่อรายละเอียดบัตรของคุณเข้ากับแอปพลิเคชัน บัตรเครดิตบางประเภทอาจไม่รองรับกับการใช้งานของแอปพลิเคชัน ซึ่งหากบัตรเครดิตของท่านไม่รองรับ ท่านจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากการป้อนรายละเอียดบัตร ในการรับสิทธิพิเศษสำหรับการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน ท่านต้องเชื่อมต่อและระบุรายละเอียดของบัตรสะสมคะแนนของท่านในแอปพลิเคชัน ก่อนการชำระเงินท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ป้อนหมายเลขหัวจ่าย เมื่อป้อนแล้วแอปพลิเคชันจะแจ้งสรุปการสั่งซื้อ (“สรุปการสั่งซื้อ”) ซึ่งประกอบไปด้วย ประเภทน้ำมัน ปริมาณ และราคารวมของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ท่านเติม พร้อมกับคำขอให้ท่านยืนยันการชำระเงิน เมื่อยืนยันสรุปการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเรียกเก็บเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกไว้ เชฟรอนจะส่งใบเสร็จไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ หากวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกไม่ได้รับการอนุมัติหรือชำระเงินไม่สำเร็จ ท่านจะได้รับแจ้งให้เลือกวิธีการชำระเงินอื่นหรือชำระเงินด้วยตนเองกับพนักงานของเราที่สถานี ท่านยอมรับว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขหัวจ่ายน้ำมันที่ถูกต้องในการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละการสั่งซื้อก่อนยืนยันการชำระเงิน ทางเชฟรอนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความไม่แม่นยำหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินแล้ว ท่านไม่สามารถคืนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือได้รับการคืนเงินค่าน้ำมัน หลังจากการทำธุรกรรมไปแล้ว หากท่านไม่พึงพอใจหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านส่วน “คำติชม” ในแอปพลิเคชันได้ ภายใน 24 ชั่วโมงของการทำธุรกรรมนั้นๆ สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชัน ทางเชฟรอนมีการใช้ร้านค้าจากบุคคลที่สามเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการในการชำระเงินเชฟรอนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ร้านค้าจากบุคคลที่สามหรือการชำระเงินที่ดำเนินการโดยผู้บริการ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางการชำระเงินของบุคคลที่สาม ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเองในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดของการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สามก่อนที่จะใช้บริการ ราคาทั้งหมดที่แสดงในแอปพลิเคชันเป็นค่าเงินบาท 

6. โปรโมชัน ข้อเสนอ และส่วนลด 

เชฟรอนอาจมีการแนะนำโปรโมชัน ข้อเสนอสำหรับการซื้อสินค้าและบริการ หรือส่วนลดจากราคาสินค้าและบริการที่มีอยู่ขณะนั้น ผ่านแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราว  การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ หรือส่วนลดดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน "การแจ้งเตือน" หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชัน (หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่แสดง) หรือผ่านการสื่อสารและสื่อทางการตลาดอื่นๆ ที่ทางเชฟรอนเกี่ยวข้องด้วย หากเชฟรอนมีการสื่อสารหรือส่งสื่อทางการตลาดให้ท่านผ่านทาง SMS และ/หรืออีเมล ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความนั้นๆ ได้ โดยเลือก "ยกเลิกการสมัคร" ผ่านลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อเชฟรอนเพื่อขอยกเลิกสำหรับการสื่อสารหรือสื่อทางการตลาดที่ออกโดยเชฟรอนผ่านแอปพลิเคชัน ท่านสามารถปิดใช้งานหรือเปลี่ยนการตั้งค่าการรับการแจ้งเตือน ผ่านฟังก์ชันการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารหรือสื่อทางการตลาด หรือการแจ้งเตือนดังกล่าว เราอาจยังคงส่งข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับบางบริการได้ เช่นใบเสร็จธุรกรรม 

7. ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและบัญชี 

เชฟรอนมีนโนบาย ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิดหรือพยายามฝ่าฝืนความปลอดภัยแอปพลิเคชันนี้และบัญชีของท่าน การละเมิดดังกล่าวอาจมีผลต่อโทษทางอาญาและ/หรือทางแพ่ง ทางเราจะมีการตรวจสอบการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัย และหากพบว่ามีการละเมิดดังกล่าว ทางเราจะร่วมมือกับหน่วยงานและบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนกับผู้ที่ละเมิดความปลอดภัยของแอปพลิเคชันหรือบัญชีของท่านอย่างถึงที่สุด ในกรณีดังนี้: การเข้าสู่ระบบ หรือพยายามเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้อนุญาตให้เข้าถึง; การเข้าถึงข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ เพื่อรับข้อมูลหรือรับบริการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้หรือการใช้งานของผู้ใช้ การพยายามตรวจสอบ พิเคราะห์ หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบเครือข่ายหรือบัญชีผู้ใช้ ดัดแปลงแก้ไข ลอบเข้าถึงข้อมูล ทำลายหรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้อง หลีกเลี่ยงระบบหรือกลไกใดๆ ในแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ภายในหรือส่วนประกอบนั้นๆ ของแอปพลิเคชัน ; การส่งเนื้อหาที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมส์ แคนเซินบอทส์ มัลแวร์ ไฟล์ที่เสียหาย หรือการเขียนกลไกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออื่น ๆ หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่อาจสร้างความเสียหาย ขัดขวางหรือทำให้เสื่อมเสีย หรือรบกวนการทำงานหรือการดำเนินงานของบัญชีผู้ใช้  การใช้แอปพลิเคชันในลักษณะหรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิด หรือเป็นอันตรายต่อระบบหรือเครือข่ายความปลอดภัยของเชฟรอนหรือบุคคลที่สามหรือ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ใช้โดยแอปพลิเคชัน; รบกวนหรือมีส่วนร่วมในการโจมตีการบริการ ผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใดๆ ในแอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระทำการใดที่เป็นการใช้งานระบบซ้ำๆ มากจนเกินไป หรือ "การทำให้เครือข่ายท่วม"  

8. การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชัน 

ท่านรับทราบว่า ความพร้อมในการใช้งานของแอปพลิเคชันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่ท่านใช้ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (เช่น Apple App Store หรือ Google Play Store) ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองสำหรับการดาวน์โหลด การติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน และท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านเองในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ในการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันนี้ท่านต้องไม่ปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้: โพสต์ ส่ง หรือส่งต่อ หรือส่งผ่านแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย, ละเมิด, เป็นอันตราย, ก่อกวน, ทำให้เสื่อมเสีย, คุกคาม, มีเนื้อหาหยาบคาย,ไม่เหมาะสมทางเพศ, เหยียดสีผิวและชนชั้น, เนื้อหาที่รุนแรง, ผิดศีลธรรม, ผิดต่อหลักศาสนา, ก่อให้เกิดความเกลียดชัง, หาประโยชน์จากเด็กหรือการถูกรุกรานหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น ทางเชฟรอนขอสงวนใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว มิให้โพสต์หรือส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน; ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ล่วงละเมิด ก่อกวน คุกคาม หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น (เช่นสิทธิความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่); อัปโหลดหรือเปิดเผยไฟล์ที่มีภาพ ซอฟต์แวร์ หรือสื่ออื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การออกแบบ หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิทธิในการรักษาความลับ การเผยแพร่ และความเป็นส่วนตัว เว้นแต่ท่านจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ หรือได้รับการอนุญาตในการถือสิทธิ์ทั้งหมด; แสดงตัวตนหรือความเกี่ยวข้องของท่านในทางที่ผิด; มีส่วนร่วมในการทำการตลาดออนไลน์ที่หลอกลวง; ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ; ใช้แอปพลิเคชันในลักษณะที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายใดๆ ที่ระบุไว้ในส่วน “เกี่ยวกับ” หรือส่วนอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน; หรือ ช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลใดๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น เชฟรอนสามารถสั่งห้าม ยับยั้ง ระงับ หรือปิดการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรือ สามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหาใดๆในแอปพลิเคชันรวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่เชฟรอนพิจารณาว่าฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือที่กฎหมายบังคับใช้ใดๆ หรือที่เชฟรอนพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัท ว่าอาจเป็นการล่วงละเมิด เป็นอันตราย หรือเป็นที่ไม่ยอมรับ 

9. การยินยอมของผู้ใช้ 

ท่านต้องใช้ความระมัดระวัง สำนึกและวิจารณญาณที่ดีในการใช้แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งเข้า ส่งไปยัง หรือส่งผ่านแอปพลิเคชัน ท่านตกลง รับรอง และรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านโพสต์หรือส่งผ่านแอปพลิเคชันนั้นเป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิด และนำเสนอโดยสุจริต โดยที่ท่านมีสิทธิ์ในการโพสต์หรือส่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวในที่นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ กราฟฟิก หรือสื่ออื่นใด) ไม่ว่าจะโพสต์แบบสาธารณะหรือส่งแบบส่วนตัว ล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

10. ลิขสิทธิ์ 

ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานของผู้ใช้ เชฟรอนมอบสิทธิ์การใช้งานฟรี แต่ไม่ได้มอบสิทธิ์การโอน ผูกขาด และไม่ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการติดตั้ง ดู ใช้และเข้าถึงแอปพลิเคชันในประเทศไทยเพียงเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของท่าน (ยกเว้นแต่การแสวงหาแอปพลิเคชันหรือบริการในเชิงพาณิชย์) จากเชฟรอนหรือ (ถ้ามี) ผู้อนุญาตบุคคลที่สามของเรา เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของเชฟรอน ผู้จัดหาเนื้อหาหรือผู้ขาย และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ ในแต่ละบริบทเฉพาะและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
การรวบรวม (การรวบรวมการจัดเรียงและการประกอบ) ของเนื้อหาทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของเชฟรอนและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ในแต่ละบริบทเฉพาะและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ไม่มีเนื้อหาใดจากแอปพลิเคชันนี้ที่สามารถคัดลอกทำซ้ำ เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือแจกจ่าย ไม่ว่าในทางใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การดัดแปลงเนื้อหาหรือการนำวัสดุไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของเชฟรอน 
การใช้งานวัสดุเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงการทำซ้ำและแจกจ่ายสำเนา หรือการประกอบส่วนใดๆของแอปพลิเคชันนี้บนเว็บไซต์อื่นจะต้องได้รับการอนุญาตจากเชฟรอนล่วงหน้า ท่านสามารถส่งคำร้องขออนุญาตดังกล่าวได้ที่อีเมล: Caltexbrand@Chevron.com สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ห้ามมิให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวในเว็บไซต์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ทั้งนี้ สิทธิ์ในการออกแบบ ฐานข้อมูลและการรวบรวม และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเชฟรอน ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้หรือมีให้ในแอปพลิเคชันนี้เป็นทรัพย์สินของเชฟรอนหรือซัพพลายเออร์ทางด้านซอฟต์แวร์ของเชฟรอน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ในแต่ละบริบทเฉพาะและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ในกรณีที่ท่านได้รับอนุญาตจากเชฟรอนให้ดาวน์โหลดและมีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากแอปพลิเคชัน รวมถึงไฟล์รูปภาพใดๆที่รวมอยู่หรือสร้างโดยซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ แต่มิได้หมายความว่าทางเชฟรอนโอนชื่อซอฟต์แวร์ให้แก่ท่าน โดยท่านอาจเป็นเจ้าของสื่อในการบันทึกซอฟต์แวร์ แต่เชฟรอนยังคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์นั้นๆ และคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ท่านไม่สามารถแจกจ่าย จำหน่าย ดัดแปลง แก้ไข ถอดรหัส กระทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน หรือลดแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ เว้นแต่จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเชฟรอนเท่านั้น 

11. เครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้าทั้งหมดไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเชฟรอนหรือบริษัทอื่นๆ ที่ระบุไว้ ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ดาวน์โหลด หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือชื่อทางการค้าใดๆ ดังกล่าวได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เหมาะสม 

12. การยกเลิกข้อกำหนดการใช้งาน 

เชฟรอนอาจยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานเมื่อใดก็ได้ โดยจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันไปยังที่อยู่อีเมลล่าสุดที่ท่านให้ไว้ในบัญชีของท่าน นอกจากนี้เชฟรอนสามารถประกาศยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้โดยทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือ ทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปพลิเคชันและ/หรือบริการ และจำกัดการเข้าถึงบัญชีของท่าน และ/หรือทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการ หากท่าน: กระทำการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้; ไม่ชำระเงินให้แก่เชฟรอนเมื่อถึงกำหนดชำระ ภายใต้ข้อกำหนดการบริการ; หรือ แสดงพฤติกรรมใดๆ (รวมถึงการแสดงพฤติกรรมผ่านการกระทำหรือคำชี้แจงของท่าน) ที่ระบุถึงความตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานข้างต้น เมื่อยกเลิกข้อกำหนดการใช้งานนี้ เชฟรอนมีสิทธิ์ในการปิดการใช้งานหรือลบบัญชี ข้อมูล รวมไปถึงเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ได้ให้ไว้  

13. ซอฟต์แวร์และบริการของร้านค้าจากบุคคลที่สาม 

แอปพลิเคชันอาจมีบริการและส่วนประกอบซอฟแวร์ของร้านค้าจากบุคคลที่สาม (กล่าวรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและช่องทางการชำระเงินสำหรับร้านค้าจากบุคคลที่สาม ที่กล่าวถึงในส่วนที่ 5 ด้านบน) โดยในการใช้งานแอปพลิเคชันท่านยอมรับและยินยอมให้เชฟรอนใช้งานส่วนประกอบซอฟแวร์และบริการของร้านค้าจากบุคคลที่สามเหล่านี้ ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน สิทธิ์การใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบซอฟแวร์และบริการของร้านค้าจากบุคคลที่สามนั้นๆ การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน สิทธิ์การใช้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ท่าน (i) ยินยอมรับผิดแทนเชฟรอนจากความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานส่วนตัว รวมถึงการใช้งานส่วนตัวในส่วนประกอบซอฟแวร์หรือบริการของร้านค้าจากบุคคลที่สามใดๆ ที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชัน และ (ii) ยอมรับด้วยความเคารพต่อร้านค้าจากบุคคลที่สามตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ว่า เชฟรอนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อวิธีการประมวลผลข้อมูลโดยส่วนประกอบซอฟแวร์และบริการของร้านค้าจากบุคคลที่สาม  

14. ลิงก์ 

แอปพลิเคชันอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ใช่เชฟรอน ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานเท่านั้นและอาจไม่เป็นปัจจุบันหรืออาจไม่ได้รับการดูแลเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับลิงก์เหล่านี้ อาจใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเชฟรอน (เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้า) ภายใต้ใบอนุญาตจากเชฟรอน หากแต่เชฟรอนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้น รวมไปถึงไวรัสหรือองค์ประกอบความเสียหายอื่นๆ ที่อาจพบระหว่างการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม นอกจากนี้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เหล่านี้ ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเชฟรอนรับรอง อนุญาต หรือสนับสนุน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น 

15. ปัญหาเขตอำนาจศาล

แอปพลิเคชันนี้ควบคุมและดำเนินการโดยสำนักงานเชฟรอนในประเทศไทย เชฟรอนไม่ขอรับรองว่าวัสดุเนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้เหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่หรือภูมิภาคอื่นๆ ผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันจากสถานที่อื่นๆ นั้นดำเนินการด้วยตนเอง และดำเนินการด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากกฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้ การเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ในเขตอำนาจศาลที่เนื้อหาของแอปพลิเคชันนี้ผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ  เนื่องจากแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย จึงไม่มีข้อมูลหรือซอฟต์แวร์จากแอปพลิเคชันที่อาจถูกดาวน์โหลดหรือส่งออก (i) ไปยังประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาหรือไทยคว่ำบาตร โดยการห้ามส่งสินค้า แลกเปลี่ยนบริการหรือเทคโนโลยี หรือ (ii) ให้กับทุกคนในรายชื่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ หรืออยู่ในตารางคำสั่งปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (iii) ภายใต้ข้อบังคับ พระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกของประเทศประเทศไทย หรือ ภายใต้ข้อบังคับ กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการดาวน์โหลดหรือใช้งานแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์นี้ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม มีสัญชาติ หรืออยู่อาศัยในถิ่นที่อยู่ของประเทศใดๆ ในรายการดังกล่าว 

16. คำสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ  

แอปพลิเคชันและบริการที่มีให้นั้นให้บริการ "ตามสภาพจริง" และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เชฟรอนปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพึงพอใจความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมในวัตถุประสงค์เฉพาะ เชฟรอนไม่รับประกันว่าการเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือบริการหรือฟังก์ชันที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ จะปราศจากการขัดจังหวะ หรือปราศจากข้อผิดพลาดไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องนี้จะได้รับการแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันนี้หรือเซิร์ฟเวอร์นี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย อีกทั้งเชฟรอนไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์ของการใช้งานแอปพลิเคชัน ในแง่ของความถูกต้อง สกุลเงิน ความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้นในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ การยกเว้นบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นไม่อาจมีผลใช้ เชฟรอนไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบการเข้าถึงหรือการใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการของผู้ใช้ แต่มีสิทธิ์ที่จะกระทำเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ คุณสมบัติบางอย่างของแอปพลิเคชันอาจต้องการให้อุปกรณ์มือถือของผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอาจมีข้อจำกัดที่กำหนดโดยเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้นั้นๆ การใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการอาจต้องการการเข้าถึงผ่านเครือข่ายมือถือซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแผนการชำระเงินของผู้ใช้ ซึ่งท่านรับทราบถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือการเข้าถึงข้อมูลของท่านว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

17. การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ 

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตบังคับใช้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลิ่นเล่อ เชฟรอนจะรับผิดชอบด้วยการชดเชย การลงโทษ ทั้งทางอ้อมและเฉพาะกิจใด หรือรับผิดชอบความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประสิทธิภาพแอปพลิเคชันหรือบริการ แม้ว่าเชฟรอนหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเชฟรอนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วซึ่งกฎหมายที่บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นขอบเขต ข้อจำกัด การยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลกับท่าน
อย่างไรก็ตามเชฟรอนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหาย การสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมาทเลินเล่อ) หรือเกินกว่า) ที่มีจำนวนเงินที่ท่านจ่ายเกินมาให้กับเชฟรอน (หากมี) ในการใช้แอปพลิเคชันและบริการนี้ 

18. การชดใช้ค่าเสียหาย 

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรักษาชื่อเสียงของ เชฟรอน บริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาใดๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ การเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความ) หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (i) การละเมิดข้อตกลงการใช้งานของท่าน; และ/หรือ (ii) กิจกรรมของท่านที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้และ/หรือบริการ 19. การเปิดเผยคำชี้แจงสินค้า แอปพลิเคชันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเชฟรอนจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันนี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแล้วในเวลาที่ทำการโพสต์นั้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้ไม่ควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเชฟรอนในแอปพลิเคชันนี้ว่าเป็นข้อมูลล่าสุด เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ที่สุด และผู้ใช้เห็นชอบที่จะติดต่อโดยตรงกับเชฟรอนหากต้องการรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นปัจจุบันที่สุด แทนที่จะทำการอ้างอิงใดๆเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆในแอปพลิเคชันนี้ 20. ทั่วไป ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีผลกระทบต่อหลักการของความขัดแย้งทางกฎหมาย ซึ่งการเข้าถึงและ/หรือใช้แอปพลิเคชันนี้หรือบริการจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลในประเทศไทย หากข้อกำหนดใดๆของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าถูกตัดออกจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ 
ไม่มีบุคคลที่สามใดๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต ที่บังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อันเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้และจะไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่จะมีการระบุป็นลายลักษณ์อักษร ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการแก้ไขใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นการสละสิทธิ์ อนึ่ง การใช้หรือการสละสิทธิ อำนาจ หรือการแก้ไขเพียงหนึ่งครั้งหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ทั้งนี้ การสละสิทธิ์จะไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือมีผลผูกพันกับฝ่ายที่สละสิทธิ์ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษร