การดูแลรักษารถยนต์

 • Email
 • Print
 • Twitter
 • Facebook
 • |
Fields marked with an asterisk
are required fields.


การดูแลรักษาเครื่องยนต์


Car Care & Safety Tips
 1. การดูแลเบื้องต้น
 2. เปลี่ยนหัวเทียน สายพานไทมมิ่งเบลล์ ท่อยาง และ กรองต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยช่างผู้ชำนาญ ซึ่งมีเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 3. เทคโลยีรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 4. เครื่องยนต์ในปัจจุบัน มีความต้องการมากกว่าการจูนอัพในอดีต รถยนต์ของท่านควรจะได้รับการดูแลจากช่างเทคนิคที่มีความสามารถในการดูแล ระบบที่ซับซ้อน และ การควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ได

 5. การตรวจสอบกรองอากาศ
 6. กรองอากาศ ช่วยกรองฝุ่นจากอากาศที่เครื่องยนต์ดูดเข้าไปสำหรับการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ กรองอากาศสามารถสกปรกและอุดตันได้ การตรวจสอบและ เปลี่ยนกรองอากาศ ตามระยะทางจะทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

 7. ระวังสิ่งฝุ่นและสิ่งสกปรก
 8. ถ้าคุณขับรถผ่านถนนที่มีฝุ่นและสิ่งสกปรก หรือ ขับขี่แบบหยุดเป็นเวลาบ่อยครั้ง คุณต้องตรวจสอบกรองอากาศบ่อยครั้งขึ้น