เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร

Caltex Logo

เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร

เติมปั๊บรับคะแนนทุกลิตร

เติมน้ำมันคาลเท็กซ์วันนี้ รับคะแนนเดอะวันการ์ด 1 คะแนน หรือซื้อน้ำมันเครื่องครบทุก 25 บาท รับ 5 คะแนน

เพียงยื่นบัตรเดอะวันการ์ด หรือ แจ้งเบอร์โทรศัพท์ หรือ ยื่นบัตรประชาชน ก็สามารถสะสมคะแนนเดอะวันการ์ดได้แล้วที่ปั๊มคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ 

และยังสามารถแลกคะแนน แลกรับส่วนลดน้ำมันได้อีกด้วย โดยใช้ 8 คะแนน แลกรับส่วนลด 1 บาทต่อ 1 ลิตร

*** ต้องใช้บัตรประชาชนในการแลกคะแนนรับส่วนลดเท่านั้น*** 

VALID FROM: 30 November 2015 to 31 December 2020
Terms and conditions

เงื่อนไขการสะสม

1.เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ 1 ลิตร รับ 1 คะแนน หรือ ซื้อน้ำมันเครื่องที่ร่วมรายการที่ปั๊มคาลเท็กซ์ทุก 25 บาท รับ 5 คะแนน 

2.สำหรับการเติมน้ำมันจำกัดสิทธิ์ ไม่เกิน 60 ลิตรต่อครั้ง, 2 ครั้งต่อวัน และ 400 ลิตรต่อเดือน 

3.สำหรับน้ำมันเครื่อง จำกัดยอดซื้อไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน 

4.รับสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชน หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น 

5.ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิร่วมกับบัตรสตาร์การ์ด หรือบัตรทรูการ์ดทุกประเภท 

6.คะแนนสะสมจะปรากฏในระบบและสามารถใช้ได้ในวันถัดไป 

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8.เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น 

เงื่อนไขการแลก: 

1.รับส่วนลด 1 บาทต่อ 1 ลิตร เมื่อแลกคะแนน The1Card 8 คะแนน 

2.จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 60 ลิตรต่อครั้ง, 2 ครั้งต่อวัน และ 400 ลิตรต่อเดือน 

3.รับสิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชนเท่านั้น 

4.ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนแลกส่วนลดน้ำมันเครื่อง 

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6.แลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ 

7.เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น