เติมน้ำมันคุ้ม! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%

Caltex Logo

เติมน้ำมันคุ้ม! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%

ttbpromo

 • รับเครดิตเงินคืน เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป 800 บ. รับเครดิตเงินตามเงื่อนไข.
 • รับสิทธิสูงสุด 2 ครั้ง/บัญชีบัตรหลัก/เดือน ตลอดรายการ

หมายเหตุ : ▪ ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่ยอดเติมน้ำมัน 800 บาท ▪ สำหรับบัตรเครดิตทีทีบี รีเซิรฟ์ อินฟนิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ์ ซิกเนเจอร์ รับเครดิตเงินคืน 8% (จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 128 บาท / เดือน หรือสูงสุด 384 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ) ▪ สำหรับบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทอื่น ๆ รับเครดิตเงินคืน 3% (จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 48 บาท / เดือน หรือสูงสุด 144 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ เพื่อรับสิทธิ์ร่วมรายการทาง SMS (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
พิมพ์ CTX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

VALID FROM: 1 October to 31 December 2021
Terms and conditions

*เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน:

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบัตรสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิปและลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไข ณ ปั๊ม Caltex ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยพิมพ์ CTX ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ์ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ์ ซิกเนเจอร์ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรต้องมียอดเติมน้ำมันในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป และลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่ยอดเติมน้ำมัน 800 บาท ดังนี้
  • สำหรับบัตรเครดิตทีทีบี รีเซิรฟ์ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ์ ซิกเนเจอร์ รับเครดิตเงินคืน 8% (จำกัดเครดิตเงินคืน คืน 2 ครั้ง หรือ 128 บาท / เดือน หรือสูงสุด 384 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
  • สำหรับบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทอื่น ๆ รับเครดิตเงินคืน 3% (จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 48 บาท / เดือน หรือสูงสุด 144 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ในแต่ละเดือนมาคำนวณเพื่อรับเงินคืนสำหรับเดือนนั้น ๆ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ  ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย การคำนวนยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง

***เงื่อนไขทั่วไป :

 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ และไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • กรณีที่บัตรเสริมมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายตามโปรแกรมนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติ และ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ttbbank.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428