ถังนี้เติมคุ้ม ที่ Caltex ทั่วประเทศ

Caltex Logo

ถังนี้เติมคุ้ม ที่ Caltex ทั่วประเทศ

ttb-cashback

ถังนี้เติมคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%
เมื่อเติมน้ำมัน 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ปั๊มน้ำมัน Caltex ทั่วประเทศ

 • บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 128 บาท / เดือน หรือสูงสุด 768 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทอื่น ๆ จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 48 บาท / เดือน หรือสูงสุด 288 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch :
หรือส่ง SMS พิมพ์ CT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) กำหนด

 

VALID FROM: 1 December 2022 to 31 May 2023
Terms and conditions

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิป และลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ ปั๊มน้ำมัน Caltex (คาลเท็กซ์) ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 พ.ค. 66
 • ผู้ถือบัตรต้องมียอดเติมน้ำมันในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่ ยอดเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาท ดังนี้
 • บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ์ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ์ ซิกเนเจอร์ รับเครดิตเงินคืน 8% จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 128 บาท / เดือน หรือ สูงสุด 768 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิต ธนชาตประเภทอื่น ๆ รับเครดิตเงินคืน 3% จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 48 บาท / เดือน หรือสูงสุด 288 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก และบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณรวมเฉพาะบัตรหลักและบัตรเสริมที่มีการลงทะเบียน SMS (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) หรือลงทะเบียนผ่าน แอป ทีทีบี ทัช เข้าร่วมโครงการเท่านั้น บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะนำเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ในแต่ละเดือนมาคำนวณเพื่อรับเงินคืนสำหรับเดือนนั้น ๆ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร เป็นต้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขาย หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติและ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือมีข้อพิพาทใดๆ ดุลพินิจ และให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428