เมษาเติมสุข ลด 15 บาท

Caltex Logo

เมษาเติมสุข ลด 15 บาท

nationalpromo

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชัน

1.ลูกค้าต้องแอดไลน์ @ILoveCaltex เพื่อรับโปรโมชั่นเท่านั้น เมื่อแอดแล้วให้คลิกที่แบนเนอร์ (banner)

2.รับ E-coupon ในรูปแบบ QR Code มูลค่า15 บาท ผ่านช่องทางไลน์ @ILoveCaltex เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดเมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ประเภทเบนซินทุกชนิด (ได้แก่ Gold 95, Gasohol 95, Gasohol 91 และ E20) ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2564

3.ลูกค้าเดิมที่แอดไลน์ @ILoveCaltex ไว้ก่อนแล้ว สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้เช่นกัน

4. คูปองของแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นหรือส่วนลดอื่นได้

VALID FROM: 1 April to 30 April 2021
Terms and conditions
เงื่อนไขการรับ E-Coupon
1. การแอดไลน์ @ILoveCaltex เพื่อรับส่วนลด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
จนถึงสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 หรือเมื่อ E-coupon หมด เนื่องจากมีจำนวนจำกัด ส่วนการแลกส่วนลด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564
2. ลูกค้าที่ชำระด้วยแอพพลิเคชั่น CaltexGO สามารถรับส่วนลดมูลค่า 15 บาท ตามแคมเปญนี้ได้ทันที โดยแอพพลิเคชั่นจะทำการหักส่วนลดดังกล่าวออกจากยอดชำระให้อัตโนมัติ
3. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการแจก E-Coupon ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น.– 20.00 น.)
5. ลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบข้อมูลหากพบปัญหาการทุจริตจากการรับและหรือการใช้ส่วนลด (E-coupon) บริษัทฯ มีสิทธิเรียกขอคืนส่วนลดดังกล่าวจากลูกค้า
6. จำกัดจำนวน E-coupon 3 สิทธิ์ ต่อ 1 สมาชิกไลน์ (Line Account)
 
เงื่อนไขการใช้ E-Coupon
 
1.   E-Coupon ที่ลูกค้าได้รับทาง @ILoveCaltex สามารถใช้เป็นส่วนลด 15
บาท เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ประเภทเบนซินทุกชนิด (ได้แก่ Gold 95, Gasohol 95, Gasohol 91 และ E20) ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป ณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
2. เมื่อกดยืนยันการใช้ E-Coupon แล้ว ลูกค้าต้องใช้ส่วนลด (E-Coupon) ภายในเวลา 60 นาที มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ใช้งานได้ใช้ส่วนลด (E-Coupon) ดังกล่าวไปแล้ว
3. ให้ลูกค้าแสดง QR-Code ส่วนลดให้พนักงานหน้าลานสแกนด้วยอุปกรณ์สแกนก่อนการชำระค่าน้ำมัน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระส่วนต่างหลังหักส่วนลดได้ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต 
4. จำกัดการใช้ 1 ส่วนลด ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อวันเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆได้ โดยลูกค้าสามารถกดรับ E-coupon ครั้งต่อไปได้ในวันถัดไป (หลังเที่ยงคืนของวันที่ได้ใช้E-Coupon ไปแล้ว)
5. E-Coupon น้ำมันคาลเท็กซ์มูลค่า 15 บาทนี้ จำกัดจำนวน 450,000 รางวัล ตลอดช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการแจกทุกช่องทาง
6. ไม่สามารถใช้ส่วนลดสำหรับการเติมน้ำมันรถยนต์บริการสาธารณะ
7. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดและสถานีบริการฯ ขอปฏิเสธการรับ E-Coupon ที่เป็นรูปภาพซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ปรากฏบนจอโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนสำเนาของ E-Coupon และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
8. น้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์ไม่ร่วมรายการ
9. สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์แคช(Starcash)
10.ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด
(Starcard)
11.ไม่สามารถใช้ E-coupon แลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
12.สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) ได้ตามปกติโดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์
13.บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด การใช้คูปองการแจกคูปอง รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และสิทธิประโยชน์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
14. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ
เหตุอื่นใดอันเกิดจากการใช้คูปองส่วนลดที่ได้รับจากแคมเปญนี้
15.การอนุมัติการใช้ส่วนลดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
16. สิ้นสุดการใช้ส่วนลดนี้ภายในสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน
2564
17.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น.- 20.00 น.)