สตาร์การ์ด แจกฟรี! ประกันภัยโควิด-19 + เพิ่มพิเศษ ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับเจ้าของธุรกิจ

Caltex Logo

สตาร์การ์ด แจกฟรี! ประกันภัยโควิด-19 + เพิ่มพิเศษ ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับเจ้าของธุรกิจ

สตาร์การ์ด แจกฟรี! ประกันภัยโควิด-19

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 15 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564
  • ลูกค้าใหม่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเปิดบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ สตาร์การ์ด ภายใน 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับประกันภัยสำหรับพนักงานขับรถของบริษัทฯ ในโครงการประกันภัยไวรัสโคโรน่าของ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สูงสุด 30 ท่าน
  • พนักงานขับรถที่จะได้รับสิทธิ์การทำประกันภัยนี้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด และนำส่งเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • เมื่อพนักงานขับรถได้ทำประกันภัยและได้รับความคุ้มครองแล้ว กรณีเกิดเหตุใดๆ หลังจากนี้ เช่น การเรียกร้อง (claim) กับบริษัทประกันภัย เป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถท่านนั้นๆ ที่จะประสานงานติดต่อกับบริษัทประกันภัยเอง
  • เนื่องจากเป็นโครงการเฉพาะกิจ ซึ่งบริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนดการซื้อสิทธิ์ความคุ้มครอง จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายการพิเศษเพิ่มเติม ลูกค้าใหม่ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเปิดบัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ สตาร์การ์ด ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับประกันภัยโควิด-19 และ ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับเจ้าของธุรกิจ จำนวน 2 กรมธรรม์

สนใจสมัครบัตรสตาร์การ์ด ติดต่อ 02-0814123 กด 2

Terms and conditions

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน สามารถดูได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1Sf1G1i5Mbc0oVHKTuxRoSrrwRWNmE3Np/view?usp=sharing