Smart Feedback สำรวจความพึงพอใจแบบระบุสถานีรับส่วนลด 10 บาท

Caltex Logo

Smart Feedback สำรวจความพึงพอใจแบบระบุสถานีรับส่วนลด 10 บาท

BBLcashback

ทำแบบสอบถาม ให้คำแนะนำ ติชม เกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ผ่านทางไลน์ @ILoveCaltex โดยการสแกน QR Code ที่ติดตั้งที่สถานีบริการ หรือ ผ่านทางไลน์ @ILoveCaltex โดยเลือกระบุสถานีบริการ เพื่อรับ E-Coupon ส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิด มูลค่า 10 บาท

จำกัดจำนวน 28,000 E-Coupon ตลอดทั้งแคมเปญ หรือจนกว่า E-Coupon จะหมด

จำกัดการรับ 1 E-Coupon ต่อเดือน และ 4 E-Coupon ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ต่อ 1 สมาชิกไลน์ (LINE Account)

สำหรับผู้ที่ทำแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

VALID FROM: 1 August to 30 November 2021
Terms and conditions

เงื่อนไขการใช้ E-Coupon ส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์ 10 บาท

1. E-Coupon ส่วนลดที่ได้รับทางไลน์ @ILoveCaltex สามารถใช้เป็นส่วนลด 10 บาท เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิด ครบ 300 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

2. สามารถรับ E-Coupon ส่วนลด ได้ทางไลน์ @ILoveCaltex ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ระบบจะส่งมาในหน้า My Coupon ของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปใช้สแกนรับส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์ มูลค่า 10 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

3. เมื่อกดยืนยันการใช้ E-Coupon ส่วนลดแล้ว ลูกค้าต้องใช้ส่วนลดดังกล่าวภายในเวลา 60 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าได้ใช้ส่วนลดดังกล่าวไปแล้ว

4. จำกัดการใช้ 1 E-Coupon ส่วนลด ต่อการเติ่มน้ำมัน 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

5. ลูกค้าต้องแสดง E-Coupon ส่วนลด ให้พนักงานหน้าลานก่อนชำระค่าน้ำมัน โดยลูกค้าสามารถชำระส่วนต่างหลังหักส่วนลดได้ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

6. ไม่สามารถใช้ส่วนลดสำหรับการเติมน้ำมันรถยนต์บริการสาธารณะ

7. บริษัทฯ และสถานีบริการฯ ขอปฏิเสธการรับ E-Coupon ส่วนลด ที่เป็นรูปภาพ ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ปรากฏบนจอโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนสำเนาของ E-Coupon ส่วนลด และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

8. E-Coupon ส่วนลด ดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

9. ไม่สามารถใช้ E-Coupon ส่วนลดนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (StarCard)

10. สิ่นสุดการใช้ E-Coupon ส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์ 10 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิการยน 2564

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการแจกรับ และใช้ E-Coupon ส่วนลดนี้ รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด สิทธิประโยชน์รวมถึงรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

1. การอนุมัติการใช้ E-Coupon ส่วนลดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.)

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการใช้ E-Coupon ส่วนลดที่ได้รับจากแคมเปญนี้

4. E-Coupon ส่วนลดที่ลูกค้าได้รับถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

สาขาที่ร่วมรายการ

คาลเท็กซ์ สาขาพงศ์สวัสดิ์บริการ  คาลเท็กซ์ สาขาช่วงรังษี คาลเท็กซ์ สาขาปิชยดาปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาคณาพงษ์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาปราจีนไพบูลย์กิจ คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์ ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุษนา คาลเท็กซ์ สาขามานิตย์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาอัมพรอนันต์ สาขา 2
คาลเท็กซ์ สาขาสยามเบสท์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาก.กาญจนชัย นครสวรรค์ คาลเท็กซ์ สาขาทองเต็ม ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรสาทร คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาซิงเจียโหยว
คาลเท็กซ์ สาขาปากช่องสันติสุข คาลเท็กซ์ สาขาเจทีทีบีซซ์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์วังสามหมอ
คาลเท็กซ์ สาขาโชคชัย(1991) สวรรคโลก  คาลเท็กซ์ สาขาแสงอารีย์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง เพิ่มทรัพย์ 
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ คอร์ปอเรชั่น - แม่ปิง คาลเท็กซ์ สาขาสุวรรณเอสแอลเคบริการ คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 4
คาลเท็กซ์ สาขาขอนแก่นสมชาย บริการ คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขาธนชัยการช่างสกลนคร สาขา 5
คาลเท็กซ์ สาขานพศรี คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 3
คาลเท็กซ์ สาขาเดชดีพานิช คาลเท็กซ์ สาขาพิชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร
คาลเท็กซ์ สาขานครปฐมดาววรินทร์ คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ (สาขา2) คาลเท็กซ์ สาขางานทวีบริการ จำกัด (สาขาบริการ 2) 
คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันดาวพนม คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ทวีโชค 
คาลเท็กซ์ สาขาบริบูรณ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขารุ่งธเนศ คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.เค. ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขารวีเซอร์วิส  คาลเท็กซ์ สาขาเฉวงออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 สาขาสามพร้าว
คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 2 คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์ประสงค์
คาลเท็กซ์ สาขาขนอมแสงดาว 888  คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998) สาขา 1
คาลเท็กซ์ สาขาเอส. เอ็น. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาพรมยุรี เซอร์วิส สาขา1 คาลเท็กซ์ สาขาตรังคสุวรรณ (สาขา 1) 
คาลเท็กซ์ สาขาบุญธรรมเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขารวยนิรันดร์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ป. ปณชัย สมบัติปิยะ จำกัด สาขา 1
คาลเท็กซ์ สาขาอาร์ทูเอ็น สตาร์ คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีธาตุ คาลเท็กซ์ สาขาดาวบ่อทอง ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาพ.เพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาสหชัยแก๊สราชบุรี คาลเท็กซ์ สาขารวยถาวร
คาลเท็กซ์ สาขาดาวรุ่งโรจน์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาประเสริฐชัยป่าพุทรา คาลเท็กซ์ สาขาเอสวีอาร์.ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวตาคลี คาลเท็กซ์ สาขาพิมพ์ทอง ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขากรติมา แอลพีจี
คาลเท็กซ์ สาขาเอส วี ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ คาลเท็กซ์ สาขาปัญญายิ่งการปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีวิไล
คาลเท็กซ์ สาขาวีระศิลป์ คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันกิตติพศ คาลเท็กซ์ สาขาสิริลักษณ์ ออย
คาลเท็กซ์ สาขาศรีนครคลองขลุง คาลเท็กซ์ สาขายู.เอ.เอส.ที. คาลเท็กซ์ สาขารุ่งทองประทุม
คาลเท็กซ์ สาขาวัชรเกียรติออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาดร.แก๊ส แปดริ้ว คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์หนองหาน สาขาหนองหาน 2
คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์รัตนมณี คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 3 คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์เพชรบุรีปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอรพรรณ คาลเท็กซ์ สาขาวิทยาออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเดอะสตาร์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาหาดใหญ่ เอ็ม พี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาดาวใจออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเต็กเฮง บริการ
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค - เชียงใหม่ 2  คาลเท็กซ์ สาขาดาวเวียงพิงค์ คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง รุ่งโรจน์ 
คาลเท็กซ์ สาขาสุทธิกานต์ คาลเท็กซ์ สาขาไพสิฐ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาช. โชคชัยบริการคลองเก้า
คาลเท็กซ์ สาขาดาว ช.เจริญ บริการ คาลเท็กซ์ สาขาภูเก็ต แอลพีจี และ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเภตรา เทรดดิ้ง
คาลเท็กซ์ สาขาชัยเลิศ โคกกลอย คาลเท็กซ์ สาขาสุกัญญา เซอร์วิส แอนด์ รีไซเคิล คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น สาขา 0001
คาลเท็กซ์ สาขาแสงอาทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาสามทองบริการ คาลเท็กซ์ สาขาเค แอนด์ เอ แก๊ส วัฒนานคร
คาลเท็กซ์ สาขาดาวกิ่งแก้ว คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี คาลเท็กซ์ สาขาบุรีรัมย์กิจเจริญ
คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง คาลเท็กซ์ สาขาทองคำคาร์แคร์ คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 2
คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998) คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง อุดมทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาพี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาไพศาลนครสวรรค์ คาลเท็กซ์ สาขาดาวในเมือง คาลเท็กซ์ สาขาธำรงค์ชัย ปิโตรเลียม 2019 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอนันต์ศักดิ์  คาลเท็กซ์ สาขาตั้งเซ่งฮงหนองคาย คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสุพรรณบริการ คาลเท็กซ์ สาขาเฉลิมพัชร ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเกษตรพัฒนา 1993
คาลเท็กซ์ สาขาดาวนิวขอนแก่น คาลเท็กซ์ สาขาเอกวราวุฒิ คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาศุภชัยบริการ (กำแพงเพชร) คาลเท็กซ์ สาขาโตโอ คาลเท็กซ์ สาขาเกษร ออยล์พัทลุง 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวทองพันล้านเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาเอสเอสวาย ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเจริญเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาธ. ทองปิโตรเลียม 2000 คาลเท็กซ์ สาขาธนชัย กรีนออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเวียงตาก คาลเท็กซ์ สาขาเสริมสรรค์ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเรืองชัย บริการ (2015)
คาลเท็กซ์ สาขาสุรีย์รัตน์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัย บริการ2 คาลเท็กซ์ สาขาห้วยยางออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ยิ่งเจริญ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ  คาลเท็กซ์ สาขาเอส.วี.พี. กัลปพฤกษ์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาเอ. พี. เจริญวัฒนา (2557) คาลเท็กซ์ สาขาดาวแม่กลอง คาลเท็กซ์ สาขาส. เกียรติพงศ์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์สว่างวงศ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาชูชีพบริการ คาลเท็กซ์ สาขาเจ้าคุณ ออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาบัวทอง รุ่งเรืองออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาใต้ฟ้าปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีสุข คาลเท็กซ์ สาขาสังขะรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน
คาลเท็กซ์ สาขารวีรัตน์ คาลเท็กซ์ สาขา ป่าตอง ปิโตรเลี่ยม  คาลเท็กซ์ สาขาวิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)
คาลเท็กซ์ สาขาอีซี่ สต๊อบ คาลเท็กซ์ สาขา เคเอ็มบี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959
คาลเท็กซ์ สาขาวัฒนฐากูร คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ฟาสต์  คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สตาร์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ราชพฤกษ์ ออโต้แก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง เพิ่มพูนทรัพย์
คาลเท็กซ์ สาขาอสงไขย 2014 คาลเท็กซ์ สาขา นำรุ่งเรืองปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา244 ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธนะกาญจน์ คาลเท็กซ์ สาขา เล้าตระกูล คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์เบญจวรรณ
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสอาด (2011) คาลเท็กซ์ สาขา แสงชัยออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาชานนท์ ปิโตรเลียม 2020 
คาลเท็กซ์ สาขาคงสวัสดิ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา สุพล รัตนา ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์เจริญสปีดออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวโตประทีปสุวรรณ คาลเท็กซ์ สาขา ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง  คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ชัยรุ่งเรือง
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค-ฟ้าฮ่าม คาลเท็กซ์ สาขา ลิ้ม เฮง ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาศรีจันทร์ - ประโคนชัย
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเมืองใหม่ คาลเท็กซ์ สาขา แชปู่กุ่ย  คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง เซอร์วิส (สาขา 1)
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศิริธิดา คาลเท็กซ์ สาขาแอ๊ดวานซ์ ปิโตรเลียม กรุ๊ป คาลเท็กซ์ สาขาก.รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเฉลิมเกียรติ คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ไบรท์  คาลเท็กซ์ สาขามนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขา ธ.เอกวรรธน์  คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขากิจบุญแก้วออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์หนองหาน คาลเท็กซ์ สาขากะเปอร์ ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาเค เจ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา พรสิทธิ์ ไพรสณฑ์ คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016)
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธัญบุรี คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์พรเจริญ คาลเท็กซ์ สาขาโชคอุดม แก๊ส 
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง รุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขา เรืองสินไทย แก๊ส แอนด์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ บี.บี.เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาภัทรพงศ์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ แหลมฉบัง 2014  คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ แอท ไนน์ 
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ นครพนม คาลเท็กซ์ สาขา นางรองทองสมหมาย คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์เซกา
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ คอร์ปอเรชั่น-สนามบิน คาลเท็กซ์ สาขา อรัญธานีออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาภวัต ปิโตรเลียม พีทีจี 
คาลเท็กซ์ สาขาแช่มเสริม ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองรุ่งเรือง2020 
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี สาขา 1  คาลเท็กซ์ สาขาวุธิกาญจน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาเอกนันทโรจน์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสมใจ คาลเท็กซ์ สาขา ศุภสัณห์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาพรหมพิราม ปิโตรลียม
คาลเท็กซ์ สาขาพ.เพชรธนวรรณ คาลเท็กซ์ สาขา ปฐมออยล์ (2002) คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โกลด์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา เต็กย้ง ทวีทรัพย์  คาลเท็กซ์ สาขาโชติวาณิชย์19 
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เค ยู คาลเท็กซ์ สาขา นางรองหงษ์ทอง คาลเท็กซ์ สาขาโฟร์วินส์ก่อสร้าง
คาลเท็กซ์ สาขาสยาม ควอลิตี้ อัลเทอร์เนทีฟ เอเนอร์ยี  คาลเท็กซ์ สาขา สุทักษ์  คาลเท็กซ์ สาขานิวแสงดาว
คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุญทอง คาลเท็กซ์ สาขา ดาววิชัยไชโย  คาลเท็กซ์ สาขาขั้นเทพ เพอร์ฟอร์แมนซ์
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์อุษา คาลเท็กซ์ สาขา ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร เซอร์วิส สาขา 00003
คาลเท็กซ์ สาขาทิพย์อินทรา คาลเท็กซ์ สาขา ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ จอมเทียน 2020 จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา ซี.แทรค เอนเนอร์ยี่  คาลเท็กซ์ สาขา ประสานไทย ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาสุภาพร ออยล์ คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขาสยามเบสท์ เซอร์วิส (สาขา 00002) คาลเท็กซ์ สาขา สหายาบริการ 1994 คาลเท็กซ์ สาขาดาวญาดา 2019
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์พิทยา คาลเท็กซ์ สาขา พัชราพรออยล์ คาลเท็กซ์ สาขานาจอมทอง แก๊ส
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา สินทรัพย์มงคลชัย  คาลเท็กซ์ สาขาส. สายปายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาเอกวิทัศน์  คาลเท็กซ์ สาขา แม่ประเทืองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาช้างทองออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรคลองหนึ่ง  คาลเท็กซ์ สาขา เอ็มบีเอส 2  คาลเท็กซ์ สาขาสวีปิยะแก๊ส สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา มวกเหล็กดำรงค์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาพัชรัตน์ลีลา สาขาที่ 00003
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ ดี คาลเท็กซ์ สาขา เสริมวรรณ  คาลเท็กซ์ สาขาเสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาววรดา  คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ สาขานาบอน คาลเท็กซ์ สาขาโชคนาควโร
คาลเท็กซ์ สาขาจิตตมาศ เซอร์วิส (1998) คาลเท็กซ์ สาขา ธณภณ 54 คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ  คาลเท็กซ์ สาขา พรรัตนบดินทร์ การปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี. เค.  คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์โนนสะอาด คาลเท็กซ์ สาขาเจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาสานรักษ์ 2001 เทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขา ปิชยดาปิโตรเลียม สาขา 00002 คาลเท็กซ์ สาขาชัยบุรีออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสอาดบริการ คาลเท็กซ์ สาขาปิชยดาปิโตรเลียม สาขา 4 คาลเท็กซ์ สาขาภูเก็ตพูลผลเอนเนอร์จี 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวชมภูสุโขทัย คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์คำตากล้า คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์บุญชัย (ปิโตรเลียม)
คาลเท็กซ์ สาขาเจริญวัฒนา ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา ชลสิทธิ์ รุ่งเรือง ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาขุมทอง เอ็นเนอร์ยี 
คาลเท็กซ์ สาขาเล็กบริการ คาลเท็กซ์ สาขา ป.สุคนธวัฒน์ คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ 
คาลเท็กซ์ สาขาพงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม คาลเท็กซ์ สาขา ฟ้าใหม่ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี999 
คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00003) คาลเท็กซ์ สาขา กรีฑาแก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขาทีอาร์ที เชน คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขาจารุวรรณ บริการ (1999) คาลเท็กซ์ สาขา รักษ์เพ็ญ เอ็นเนอร์จี คาลเท็กซ์ สาขารุ่งรวีทรัพย์ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีไทยใหม่ 2006 คาลเท็กซ์ สาขา ชำนาญฤทธิ์เซอร์วิส  คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นแอนด์พี ทรัพย์รุ่งเรื่องกิจ 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเดี่ยว คาลเท็กซ์ สาขาเต็มลิตรบริการ คาลเท็กซ์ สาขาดาวไฮเท็กซ์
คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สปีด คาลเท็กซ์ สาขา ซุปเปอร์ แจ็ค  คาลเท็กซ์ สาขาวรโชค หนองแค
คาลเท็กซ์ สาขากิจวัฒนาบางมูลนาก คาลเท็กซ์ สาขาสยามนิสสันสิงห์บุรี สาขา 5 คาลเท็กซ์ สาขาหลังสวนปิยะแก๊ส สาขาที่ 00004
คาลเท็กซ์ สาขามีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์ คาลเท็กซ์ สาขาไม้ทองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง 9 เจริญ
คาลเท็กซ์ สาขาศรีษะเกษแสงอรุณ คาลเท็กซ์ สาขาเพ็ญบุรี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเคเอส ออยล์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาดีเดย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองบริการ 1995 คาลเท็กซ์ สาขาธีร์ 2019 
คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 1 คาลเท็กซ์ สาขาบีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี คาลเท็กซ์ สาขาขวัญไทยปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 คาลเท็กซ์ สาขาเพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาอเมริกัน แทรกเตอร์
คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00004) คาลเท็กซ์ สาขาพรปิยะนันท์ ออยล์   
คาลเท็กซ์ สาขาบ่อทองก้าวหน้า คาลเท็กซ์ สาขาปาล์มทวี (1995)