เติมคุ้มเต็มถัง! เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ด้วยบัตรเครดิต CardX

Caltex Logo

เติมคุ้มเต็มถัง! เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ด้วยบัตรเครดิต CardX

scb cardx-cashback

เติมคุ้ม ทุกปั๊มคาลเท็กซ์ ทั่วไทย! แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม CardX Rewards/M Point เท่ายอดชำระค่าเติมน้ำมัน ที่ปั๊มน้ำมัน Caltex ทั่วประเทศ

 • ยกเว้นบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/SCB FAMILY PLUS
 • ไม่จำกัดคะแนนสะสม CardX Rewards/M Point ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้

ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ โดยพิมพ์ G วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน) ลงทะเบียนบัตรที่ต้องการร่วมโปรโมชั่นเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กำหนด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

VALID FROM: 15 January to 31 March 2023
Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) ยกเว้นบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/SCB FAMILY PLUS เมื่อชำระค่าน้ำมัน เฉพาะหมวดสถานีบริการน้ำมัน ในระบบของ Visa, Mastercard และ JCB ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม CardX Rewards/M Point เท่ายอดชำระค่าเติมน้ำมัน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ โดยพิมพ์ G วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน) ลงทะเบียนบัตรที่ต้องการร่วมโปรโมชั่นเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ไม่จำกัดคะแนนสะสม CardX Rewards/M Point ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น รายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน, ดีจังแบ่งชำระรายเดือนผ่านช่องทาง SCB EASY APP หรือ SCB Call Center (Call For Dee Jung), ดีจังเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด (Dee Jung Transfer), รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ และ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จะดำเนินการตัดคะแนน และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน และใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่คาร์ด เอกซ์ หรือธนาคาร ทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ได้
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิ์ใช้ CardX Rewards หรือ M Point เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับยอดชำระผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกสิทธิประโยชน์คืน หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร เป็นที่สุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า, ผู้ขายสินค้า, ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ ณ จุดให้บริการ
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)