เติมพาวเวอร์ ดีเซล รับน้ำดื่มคริสตัล

Caltex Logo

เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล ครบ 800 บาท รับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด

water3

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

1.   ลูกค้าต้องเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 800 บาท เพื่อรับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด รับสูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง (หรือที่ยอดเติมน้ำมัน 1,600 บาทขึ้นไป)

2.   โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นหรือส่วนลดอื่นได้

3.   ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล ไม่ถึง 800 บาท ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์รับน้ำดื่มคริสตัลตามแคมเปญนี้

4.   ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เกิน 800 บาท แต่ไม่ถึง 1,600 บาท ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มคริสตัลขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด

5.   ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เกิน 1,600 บาทขึ้นไป ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มคริสตัล ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด

6.   น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ไม่ร่วมรายการ

7.   สามารถรับน้ำดื่มคริสตัลนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์แคช
(Starcash)

8.   ไม่สามารถรับน้ำดื่มคริสตัลนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (Starcard) หรือแอพพลิเคชั่น CaltexGO

9.   สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) ได้ตามปกติ โดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์

10. โปรโมชั่นน้ำดื่มคริสตัล 1.5 ลิตรนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจำนวนน้ำดื่มที่จัดเตรียมไว้สำหรับแคมเปญนี้จะหมดสต็อค ลูกค้าสามารถสอบถามพนักงานประจำสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ใช้บริการได้ว่ามีน้ำดื่มแจกหรือไม่

11. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการแจกน้ำดื่มคริสตัล รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือหัวข้ออื่นใด รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางสื่อ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯใช้อยู่เป็นปกติล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

12. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดจากการแจกน้ำดื่มคริสตัลตามแคมเปญนี้ในส่วนที่บริษัทฯไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุ

13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123
(เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.) 

 

VALID FROM: 1 August 2021 to 31 December 2021

สาขาที่ร่วมรายการ:

คาลเท็กซ์ สาขาพงศ์สวัสดิ์บริการ , คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุษนา, คาลเท็กซ์ สาขาเพชรสาทร, คาลเท็กซ์ สาขานพศรี, คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันดาวพนม, คาลเท็กซ์ สาขารวีเซอร์วิส , คาลเท็กซ์ สาขาเอส. เอ็น. ออยล์, คาลเท็กซ์ สาขาอาร์ทูเอ็น สตาร์, คาลเท็กซ์ สาขาวีระศิลป์, คาลเท็กซ์ สาขาวัชรเกียรติออยล์, คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์รัตนมณี, คาลเท็กซ์ สาขาแสงอาทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง, คาลเท็กซ์ สาขาดาวนิวขอนแก่น, คาลเท็กซ์ สาขาศุภชัยบริการ (กำแพงเพชร), คาลเท็กซ์ สาขาดาวเวียงตาก, คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีสุข, คาลเท็กซ์ สาขาดาวศิริธิดา, คาลเท็กซ์ สาขาดาวเฉลิมเกียรติ, คาลเท็กซ์ สาขาดาวธัญบุรี, คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เค ยู, คาลเท็กซ์ สาขา ซี.แทรค เอนเนอร์ยี่ , คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 1, คาลเท็กซ์ สาขาเพชรคลองหนึ่ง , คาลเท็กซ์ สาขาดาวสอาดบริการ, คาลเท็กซ์ สาขาดาวชมภูสุโขทัย, คาลเท็กซ์ สาขาพงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม, คาลเท็กซ์ สาขาจารุวรรณ บริการ (1999), คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สปีด, คาลเท็กซ์ สาขาศรีษะเกษแสงอรุณ, คาลเท็กซ์ สาขาดีเดย์ ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาวิภัชรุ่งเรือง, คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์, คาลเท็กซ์ สาขาพิชัยบริการ, คาลเท็กซ์ สาขารุ่งธเนศ, คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัยบริการ, คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีธาตุ, คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันกิตติพศ, คาลเท็กซ์ สาขายู.เอ.เอส.ที., คาลเท็กซ์ สาขาไพสิฐ ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาสุกัญญา เซอร์วิส แอนด์ รีไซเคิล, คาลเท็กซ์ สาขาตั้งเซ่งฮงหนองคาย, คาลเท็กซ์ สาขาเอสเอสวาย ปิโตรเลียม , คาลเท็กซ์ สาขาธ. ทองปิโตรเลียม 2000, คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัย บริการ2, คาลเท็กซ์ สาขาบัวทอง รุ่งเรืองออยล์, คาลเท็กซ์ สาขา เคเอ็มบี ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ฟาสต์ , คาลเท็กซ์ สาขา แสงชัยออยล์, คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1, คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์หนองหาน, คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์พรเจริญ, คาลเท็กซ์ สาขา เรืองสินไทย แก๊ส แอนด์ ออยล์, คาลเท็กซ์ สาขา แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขา ประสานไทย ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขา สหายาบริการ 1994, คาลเท็กซ์ สาขา พัชราพรออยล์, คาลเท็กซ์ สาขา แม่ประเทืองปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ สาขานาบอน, คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์โนนสะอาด, คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์คำตากล้า, คาลเท็กซ์ สาขา ป.สุคนธวัฒน์, คาลเท็กซ์ สาขา รักษ์เพ็ญ เอ็นเนอร์จี, คาลเท็กซ์ สาขาสยามนิสสันสิงห์บุรี สาขา 5, คาลเท็กซ์ สาขาไม้ทองปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาเพ็ญบุรี ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาบีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี, คาลเท็กซ์ สาขาเพชรธนวรรณ สาขา 2, คาลเท็กซ์ สาขาพรปิยะนันท์ ออยล์ , คาลเท็กซ์ สาขาปาล์มทวี (1995), คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์ ปิโตรเลียม , คาลเท็กซ์ สาขาอัมพรอนันต์ สาขา 2, คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์วังสามหมอ, คาลเท็กซ์ สาขางานทวีบริการ จำกัด (สาขาบริการ 2) , คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 สาขาสามพร้าว, คาลเท็กซ์ สาขา ป. ปณชัย สมบัติปิยะ จำกัด สาขา 1, คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีวิไล, คาลเท็กซ์ สาขาสิริลักษณ์ ออย, คาลเท็กซ์ สาขารุ่งทองประทุม, คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์หนองหาน สาขาหนองหาน 2, คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์เพชรบุรีปิโตรเลียม , คาลเท็กซ์ สาขาเดอะสตาร์ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาช. โชคชัยบริการคลองเก้า, คาลเท็กซ์ สาขาเภตรา เทรดดิ้ง, คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น สาขา 0001, คาลเท็กซ์ สาขาบุรีรัมย์กิจเจริญ, คาลเท็กซ์ สาขาพี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ สาขา 00001, คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น, คาลเท็กซ์ สาขาเกษตรพัฒนา 1993, คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, คาลเท็กซ์ สาขาเกษร ออยล์พัทลุง , คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ, คาลเท็กซ์ สาขาส. เกียรติพงศ์ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาใต้ฟ้าปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน, คาลเท็กซ์ สาขาดาวญาดา 2019, คาลเท็กซ์ สาขาชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959, คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สตาร์ ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาชานนท์ ปิโตรเลียม 2020 , คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ชัยรุ่งเรือง, คาลเท็กซ์ สาขาศรีจันทร์ - ประโคนชัย, คาลเท็กซ์ สาขาก.รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส, คาลเท็กซ์ สาขาพัชรัตน์ลีลา สาขาที่ 00003, คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โกลด์ปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขามนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส, คาลเท็กซ์ สาขาซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด, คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองรุ่งเรือง2020 , คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016), คาลเท็กซ์ สาขานาจอมทอง แก๊ส, คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ บี.บี.เซอร์วิส, คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ แอท ไนน์ , คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์เซกา, คาลเท็กซ์ สาขาเอกนันทโรจน์, คาลเท็กซ์ สาขาโชคนาควโร, คาลเท็กซ์ สาขาภวัต ปิโตรเลียม พีทีจี , คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร เซอร์วิส สาขา 00003, คาลเท็กซ์ สาขาขั้นเทพ เพอร์ฟอร์แมนซ์, คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 , คาลเท็กซ์ สาขาส. สายปายปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ จอมเทียน 2020 จำกัด, คาลเท็กซ์ สาขาเชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน สาขา 00004, คาลเท็กซ์ สาขาธีร์ 2019 , คาลเท็กซ์ สาขาดาวไฮเท็กซ์, คาลเท็กซ์ สาขาภูเก็ตพูลผลเอนเนอร์จี , คาลเท็กซ์ สาขานิวแสงดาว, คาลเท็กซ์ สาขาช้างทองออยล์ , คาลเท็กซ์ สาขาสวีปิยะแก๊ส สาขาที่ 00001, คาลเท็กซ์ สาขาขุมทอง เอ็นเนอร์ยี , คาลเท็กซ์ สาขารุ่งรวีทรัพย์ปิโตรเลียม , คาลเท็กซ์ สาขาอเมริกัน แทรกเตอร์, คาลเท็กซ์ สาขาเจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์, คาลเท็กซ์ สาขาเสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาวรโชค หนองแค, คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์บุญชัย (ปิโตรเลียม), คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี999 , คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ , คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นแอนด์พี ทรัพย์รุ่งเรื่องกิจ , คาลเท็กซ์ สาขาไพรัชรุ่งเจริญปิโตรเลียม, คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม (สาขาที่ 1 บรมราชชนนี) , คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โรบินสัน เพชรบุรี, คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์นากลาง