เติมวันนี้ ! ลดครั้งหน้า 100 บาท

Caltex Logo

เติมวันนี้ ! ลดครั้งหน้า 100 บาท

nationalpromo

วันนี้เพียงเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ครบ 600 บาท พร้อมแอดเฟรนด์ @iLoveCaltex 

รับโค้ดส่วนลด 100 บาท สำหรับเติมน้ำมันตั้งแต่ 700 บาท ในครั้งถัดไป 

ระยะเวลาแจกคูปอง 1 ก.ค.2563 - 31 ส.ค.2563 หรือจนกว่าคูปองจะหมด

ใช้รหัสและส่วนลดได้ถึง 15 ก.ย. 2563  

VALID FROM: 1 July to 15 September 2020
Terms and conditions

เงื่อนไขการแจกคูปองเพื่อรับโค้ดส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์100 บาท

 1. เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิด (ยกเว้นน้ำมันดีเซล B20) ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 600 บาท ขึ้นไป รับคูปองเพื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท 1 ใบ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ครบ 700 บาท ในครั้งถัดไป
  ขอสงวนสิทธิ์ ไม่แจกคูปองโค้ดส่วนลด 100 บาท สำหรับการเติมน้ำมันที่มีการใช้ส่วนลดทุกชนิด ยกเว้นการใช้คะแนนแลกส่วนลดของเดอะวัน ทรูพ้อยส์หรือคะแนนจากบัตรเครดิต 
 2. ระยะเวลาการแจกคูปองเพื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2563 หรือจนกว่าคูปองจะหมด

 3. จำกัดการรับคูปองสูงสุดไม่เกิน 2 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง และจำกัดการลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลด 100 บาท ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อเดือน ต่อ 1 Line ID หรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน

 4. คูปองดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

 5. ไม่แจกคูปองนี้แก่รถยนต์บริการสาธารณะ

 6. ไม่แจกคูปองนี้หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (StarCard)

 7. สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) และคะแนนทรูยูพอยท์ (TrueYou) ได้ตามปกติโดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์

 8. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการแจกคูปองได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 19.30 น.)

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดน้ำมันคาลเท็กซ์
100 บาท

 1. ไม่สามารถใช้คูปองนี้เป็นส่วนลดได้ทันที กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนคูปองด้วยไลน์ (LINE application) เพื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดเป็นคิวอาร์โค้ดและเลข 12 หลัก
 2. โค้ดส่วนลดที่ได้รับทางไลน์ สามารถใช้เป็นส่วนลด 100 บาท เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกชนิด (ยกเว้นน้ำมันดีเซล B20) ครบ 700 บาท ขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
 3. จำกัดการใช้ 1 โค้ดส่วนลด ต่อ การเติมน้ำมัน 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 4. จำกัดการลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลด 100 บาท ได้สูงสุดไม่เกิน  2 ครั้ง ต่อเดือน ต่อ 1 Line ID ทั้งนี้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน
 5. ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดสำหรับการเติมน้ำมันรถยนต์บริการสาธารณะ
 6. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และสถานีบริการฯ ขอปฏิเสธการรับโค้ดส่วนลดที่เป็นรูปภาพ ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ปรากฏบนจอโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนโค้ดที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน หรือไม่สมบูรณ์ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 7. โค้ดส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
 8. ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (StarCard)
 9. สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) และคะแนนทรูยูพอยท์ (TrueYou) ได้ตามปกติโดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิกเดอะวันหรือหมายเลขโทรศัพท์
 10. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับโค้ดส่วนลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หมดเขตใช้โค้ดส่วนลดภายในสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2563
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 19.30 น.)