ซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง

Caltex Logo

ซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง

water3

ซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง สูงสุด 200 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

โปรโมชั่นพิเศษนี้ เฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์เท่านั้น

 

VALID FROM: 1 September to 30 November 2021
Terms and conditions

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

1.  ลูกค้าต้องซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ เพื่อรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1  รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง (ทุกประเภท) มูลค่า 200 บาท
เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

· เดโล่ สปอร์ต แอ๊ดวานซ์ ฟูลลี่ ซินเธติก SAE 5W40 ขนาด 6+1 ลิตร

· เดโล่ สปอร์ต แอ๊ดวานซ์ ฟูลลี่ ซินเธติก SAE 5W30 ขนาด 6+1 ลิตร

· ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก แอลอี SAE 5W-40 ขนาด 4 ลิตร

· ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก อีโค่ SAE 5W-30 ขนาด 4 ลิตร หรือ

· ฮาโวลีน โปรดีเอส ฟูลลี่ ซินเธติก อีโค่ SAE 0W-20 ขนาด 4 ลิตร

1.2  รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง (ทุกประเภท) มูลค่า 70 บาท เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

·  เดโล่ สปอร์ตซินเธติก เบลนด์ SAE 15W-40 ขนาด 6+1 ลิตร

·  เดโล่ สปอร์ตซินเธติก เบลนด์ SAE 10W-30 ขนาด 6+1 ลิตร หรือ

·  ฮาโวลีน ซินเธติก เบลนด์ SAE 10W-40 ขนาด 4 ลิตร

1.3  รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง (ทุกประเภท) มูลค่า 50 บาท
เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

·  เดโล่ โกลด์ อัลตร้า SAE 15W-40 ขนาด 6+1 ลิตร

1.4  รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง (ทุกประเภท) มูลค่า 20 บาท เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

· ฮาโวลีน ซูเปอร์ 4 ที เซมิ-ซินเธติก SAE 10W-40 ขนาด 0.8 ลิตร

· ฮาโวลีน ซูเปอร์ 4 ที เซมิ-ซินเธติก SAE 10W-30 ขนาด 0.8 ลิตร

· ฮาโวลีน ซูเปอร์เมติก 4 ที เซมิ-ซินเธติก SAE 10W-40 ขนาด 0.8 ลิตร หรือ

· ฮาโวลีน ซูเปอร์เมติก 4 ที เซมิ-ซินเธติก SAE 10W-30 ขนาด 0.8 ลิตร

2. การใช้ส่วนลดดังกล่าวในข้อ 1 นั้น ลูกค้าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

2.1  ลูกค้าจะได้รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง 200 บาท
ตามข้อ 1.1 เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทใดๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

2.2  ลูกค้าจะได้รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง 70 บาท ตามข้อ 1.2 เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทใดๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

2.3  ลูกค้าจะได้รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง 50 บาท ตามข้อ 1.3 เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทใดๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

2.4  ลูกค้าจะได้รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง 20 บาท ตามข้อ 1.4 เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทใดๆ ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

3. จำกัดการใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

4. โปรโมชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าสินค้าที่มีส่วนลดใต้ฉลากบรรจุภัณฑ์จะหมด เนื่องจากมีจำนวนจำกัด

5. ส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงนี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

6. ส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงนี้สามารถใช้ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

7. ส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวจะแสดงไว้ในลักษณะรหัสตัวเลขจำนวน
10 หลัก ที่อยู่ใต้ฉลากบรรจุภัณฑ์น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

8. ในการรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง ลูกค้าต้องมอบรหัสตัวเลขซึ่งอยู่ใต้ฉลากบรรจุภัณฑ์น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการให้กับพนักงานสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ก่อนทำการชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

9. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นหรือส่วนลดอื่นได้

10. น้ำมันเครื่องสำหรับโปรโมชั่นนี้ มีจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น

11. สามารถรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรสตาร์แคช (Starcash)

12. ไม่สามารถรับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ หากชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยบัตรสตาร์การ์ด(Starcard) หรือแอพพลิเคชั่น CaltexGO

13. สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) ได้ตามปกติ
โดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์

14. ส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้

15. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการให้ส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือหัวข้ออื่นใด รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางสื่อ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ ใช้อยู่เป็นปกติล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

16. บริษัทฯ และสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นรูปภาพ ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ปรากฏบนจอโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนส่วนลดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน หรือไม่สมบูรณ์
และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

17. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือเหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือเกี่ยวกับส่วนลดน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุ

18. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123
(เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.)

สาขาที่ร่วมรายการ

คาลเท็กซ์ สาขาพงศ์สวัสดิ์บริการ  คาลเท็กซ์ สาขาวิทยาออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ
คาลเท็กซ์ สาขาคณาพงษ์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาดาวใจออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาธนชัย กรีนออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุษนา คาลเท็กซ์ สาขาดาวเวียงพิงค์ คาลเท็กซ์ สาขาเรืองชัย บริการ (2015)
คาลเท็กซ์ สาขาสยามเบสท์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาไพสิฐ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาห้วยยางออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรสาทร คาลเท็กซ์ สาขาภูเก็ต แอลพีจี และ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาส. เกียรติพงศ์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาปากช่องสันติสุข คาลเท็กซ์ สาขาสุกัญญา เซอร์วิส แอนด์ รีไซเคิล คาลเท็กซ์ สาขาเจ้าคุณ ออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ คอร์ปอเรชั่น - แม่ปิง คาลเท็กซ์ สาขาสามทองบริการ คาลเท็กซ์ สาขาใต้ฟ้าปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาขอนแก่นสมชาย บริการ คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน
คาลเท็กซ์ สาขานพศรี คาลเท็กซ์ สาขาทองคำคาร์แคร์ คาลเท็กซ์ สาขาชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959
คาลเท็กซ์ สาขานครปฐมดาววรินทร์ คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง อุดมทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สตาร์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันดาวพนม คาลเท็กซ์ สาขาดาวในเมือง คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง เพิ่มพูนทรัพย์
คาลเท็กซ์ สาขาบริบูรณ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาตั้งเซ่งฮงหนองคาย คาลเท็กซ์ สาขา244 ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาเอกวราวุฒิ คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์เบญจวรรณ
คาลเท็กซ์ สาขาเอส. เอ็น. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาโตโอ คาลเท็กซ์ สาขาชานนท์ ปิโตรเลียม 2020 
คาลเท็กซ์ สาขาบุญธรรมเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาธ. ทองปิโตรเลียม 2000 คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ชัยรุ่งเรือง
คาลเท็กซ์ สาขาอาร์ทูเอ็น สตาร์ คาลเท็กซ์ สาขาเสริมสรรค์ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาก.รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาพ.เพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัย บริการ2 คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โกลด์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาเอส วี ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ  คาลเท็กซ์ สาขามนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาวัชรเกียรติออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาดาวแม่กลอง คาลเท็กซ์ สาขาซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์รัตนมณี คาลเท็กซ์ สาขาชูชีพบริการ คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองรุ่งเรือง2020 
คาลเท็กซ์ สาขาหาดใหญ่ เอ็ม พี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาบัวทอง รุ่งเรืองออยล์ คาลเท็กซ์ สาขากะเปอร์ ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค - เชียงใหม่ 2  คาลเท็กซ์ สาขาสังขะรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016)
คาลเท็กซ์ สาขาสุทธิกานต์ คาลเท็กซ์ สาขา ป่าตอง ปิโตรเลี่ยม  คาลเท็กซ์ สาขาโชคอุดม แก๊ส 
คาลเท็กซ์ สาขาดาว ช.เจริญ บริการ คาลเท็กซ์ สาขา เคเอ็มบี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขานาจอมทอง แก๊ส
คาลเท็กซ์ สาขาแสงอาทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ฟาสต์  คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ บี.บี.เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง คาลเท็กซ์ สาขา ราชพฤกษ์ ออโต้แก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์เซกา
คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998) คาลเท็กซ์ สาขา แสงชัยออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเอกนันทโรจน์
คาลเท็กซ์ สาขาไพศาลนครสวรรค์ คาลเท็กซ์ สาขา สุพล รัตนา ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขาสุภาพร ออยล์ คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอนันต์ศักดิ์  คาลเท็กซ์ สาขา ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง  คาลเท็กซ์ สาขาโชคนาควโร
คาลเท็กซ์ สาขาดาวนิวขอนแก่น คาลเท็กซ์ สาขา ลิ้ม เฮง ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาทีอาร์ที เชน คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขาศุภชัยบริการ (กำแพงเพชร) คาลเท็กซ์ สาขา แชปู่กุ่ย  คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร เซอร์วิส สาขา 00003
คาลเท็กซ์ สาขาดาวทองพันล้านเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาแอ๊ดวานซ์ ปิโตรเลียม กรุ๊ป คาลเท็กซ์ สาขาขั้นเทพ เพอร์ฟอร์แมนซ์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเวียงตาก คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ไบรท์  คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 
คาลเท็กซ์ สาขาสุรีย์รัตน์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาโฟร์วินส์ก่อสร้าง
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ยิ่งเจริญ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์หนองหาน คาลเท็กซ์ สาขาโชติวาณิชย์19 
คาลเท็กซ์ สาขาสุวินัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์พรเจริญ คาลเท็กซ์ สาขาส. สายปายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา เรืองสินไทย แก๊ส แอนด์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ จอมเทียน 2020 จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีสุข คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ แหลมฉบัง 2014  คาลเท็กซ์ สาขาเชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน สาขา 00004
คาลเท็กซ์ สาขาอีซี่ สต๊อบ คาลเท็กซ์ สาขา นางรองทองสมหมาย คาลเท็กซ์ สาขาธีร์ 2019 
คาลเท็กซ์ สาขาวัฒนฐากูร คาลเท็กซ์ สาขา แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาพรหมพิราม ปิโตรลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาวุธิกาญจน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาดาวไฮเท็กซ์
คาลเท็กซ์ สาขาอสงไขย 2014 คาลเท็กซ์ สาขา ศุภสัณห์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาภูเก็ตพูลผลเอนเนอร์จี 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธนะกาญจน์ คาลเท็กซ์ สาขา ปฐมออยล์ (2002) คาลเท็กซ์ สาขาขวัญไทยปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสอาด (2011) คาลเท็กซ์ สาขา เต็กย้ง ทวีทรัพย์  คาลเท็กซ์ สาขานิวแสงดาว
คาลเท็กซ์ สาขาดาวโตประทีปสุวรรณ คาลเท็กซ์ สาขา นางรองหงษ์ทอง คาลเท็กซ์ สาขาช้างทองออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค-ฟ้าฮ่าม คาลเท็กซ์ สาขา สุทักษ์  คาลเท็กซ์ สาขาชัยบุรีออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเมืองใหม่ คาลเท็กซ์ สาขา ดาววิชัยไชโย  คาลเท็กซ์ สาขาสวีปิยะแก๊ส สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเฉลิมเกียรติ คาลเท็กซ์ สาขา ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง 9 เจริญ
คาลเท็กซ์ สาขากิจบุญแก้วออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขารุ่งรวีทรัพย์ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาเค เจ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา ประสานไทย ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาอเมริกัน แทรกเตอร์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธัญบุรี คาลเท็กซ์ สาขา สหายาบริการ 1994 คาลเท็กซ์ สาขาเจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง รุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขา สินทรัพย์มงคลชัย  คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาภัทรพงศ์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา แม่ประเทืองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ คอร์ปอเรชั่น-สนามบิน คาลเท็กซ์ สาขา ดีพร้อมปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเคเอส ออยล์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาแช่มเสริม ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ สาขานาบอน คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ 
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี สาขา 1  คาลเท็กซ์ สาขา พรรัตนบดินทร์ การปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นแอนด์พี ทรัพย์รุ่งเรื่องกิจ 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสมใจ คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์โนนสะอาด คาลเท็กซ์ สาขาหลังสวนปิยะแก๊ส สาขาที่ 00004
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เค ยู คาลเท็กซ์ สาขา ปิชยดาปิโตรเลียม สาขา 00002 คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาสยาม ควอลิตี้ อัลเทอร์เนทีฟ เอเนอร์ยี  คาลเท็กซ์ สาขาปิชยดาปิโตรเลียม สาขา 4 คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม (สาขาที่ 1 บรมราชชนนี) 
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์อุษา คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์คำตากล้า คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โรบินสัน เพชรบุรี
คาลเท็กซ์ สาขาทิพย์อินทรา คาลเท็กซ์ สาขา ชลสิทธิ์ รุ่งเรือง ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาช. วิบูลย์นากลาง
คาลเท็กซ์ สาขา ซี.แทรค เอนเนอร์ยี่  คาลเท็กซ์ สาขา ป.สุคนธวัฒน์ คาลเท็กซ์ สาขาโชคชัย(1991) สวรรคโลก 
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์พิทยา คาลเท็กซ์ สาขา ฟ้าใหม่ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาดาวรุ่งโรจน์บริการ
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา กรีฑาแก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขาวีระศิลป์
คาลเท็กซ์ สาขาเอกวิทัศน์  คาลเท็กซ์ สาขา รักษ์เพ็ญ เอ็นเนอร์จี คาลเท็กซ์ สาขาดาวอรพรรณ
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรคลองหนึ่ง  คาลเท็กซ์ สาขาสยามนิสสันสิงห์บุรี สาขา 5 คาลเท็กซ์ สาขาดาวสุพรรณบริการ
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาไม้ทองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาดาวเจริญเซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ ดี คาลเท็กซ์ สาขาเพ็ญบุรี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์สว่างวงศ์บริการ
คาลเท็กซ์ สาขาดาววรดา  คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองบริการ 1995 คาลเท็กซ์ สาขารวีรัตน์
คาลเท็กซ์ สาขาจิตตมาศ เซอร์วิส (1998) คาลเท็กซ์ สาขาบีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี คาลเท็กซ์ สาขาคงสวัสดิ์บริการ
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ  คาลเท็กซ์ สาขาเพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาดาวศิริธิดา
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี. เค.  คาลเท็กซ์ สาขาพรปิยะนันท์ ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขา ธ.เอกวรรธน์ 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวสอาดบริการ คาลเท็กซ์ สาขาปาล์มทวี (1995) คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ นครพนม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวชมภูสุโขทัย คาลเท็กซ์ สาขาปิชยดาปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาสานรักษ์ 2001 เทรดดิ้ง
คาลเท็กซ์ สาขาเจริญวัฒนา ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาสุวรรณเอสแอลเคบริการ
คาลเท็กซ์ สาขาเล็กบริการ คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์วังสามหมอ คาลเท็กซ์ สาขาเดชดีพานิช
คาลเท็กซ์ สาขาพงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง เพิ่มทรัพย์  คาลเท็กซ์ สาขาสหชัยแก๊สราชบุรี
คาลเท็กซ์ สาขาจารุวรรณ บริการ (1999) คาลเท็กซ์ สาขาธนชัยการช่างสกลนคร สาขา 5 คาลเท็กซ์ สาขาประเสริฐชัยป่าพุทรา
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีไทยใหม่ 2006 คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขาเกษร ออยล์พัทลุง 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเดี่ยว คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร คาลเท็กซ์ สาขาเฉลิมพัชร ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สปีด คาลเท็กซ์ สาขางานทวีบริการ จำกัด (สาขาบริการ 2)  คาลเท็กซ์ สาขาเอสเอสวาย ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขามีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์ คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ทวีโชค  คาลเท็กซ์ สาขา อรัญธานีออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาศรีษะเกษแสงอรุณ คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.เค. ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา พัชราพรออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาดีเดย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 สาขาสามพร้าว คาลเท็กซ์ สาขา พรสิทธิ์ ไพรสณฑ์
คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 1 คาลเท็กซ์ สาขาตรังคสุวรรณ (สาขา 1)  คาลเท็กซ์ สาขา เอ็มบีเอส 2 
คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 คาลเท็กซ์ สาขา ป. ปณชัย สมบัติปิยะ จำกัด สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา เสริมวรรณ 
คาลเท็กซ์ สาขาช่วงรังษี คาลเท็กซ์ สาขาดาวบ่อทอง ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ธณภณ 54
คาลเท็กซ์ สาขาปราจีนไพบูลย์กิจ คาลเท็กซ์ สาขารวยถาวร คาลเท็กซ์ สาขาอัมพรอนันต์ สาขา 2
คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีวิไล คาลเท็กซ์ สาขาทองเต็ม ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาเจทีทีบีซซ์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาสิริลักษณ์ ออย คาลเท็กซ์ สาขาธวัลรัตน์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาวิภัชรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขารุ่งทองประทุม คาลเท็กซ์ สาขาซิงเจียโหยว
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์หนองหาน สาขาหนองหาน 2 คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์ประสงค์
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์เพชรบุรีปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาพี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาพิชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขาเดอะสตาร์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาดาวญาดา 2019
คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ (สาขา2) คาลเท็กซ์ สาขาเต็กเฮง บริการ คาลเท็กซ์ สาขาวิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)
คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง รุ่งโรจน์  คาลเท็กซ์ สาขาจันทร์เจริญสปีดออยล์
คาลเท็กซ์ สาขารุ่งธเนศ คาลเท็กซ์ สาขาพัชรวิศว์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาศรีจันทร์ - ประโคนชัย
คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 2 คาลเท็กซ์ สาขาช. โชคชัยบริการคลองเก้า คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง เซอร์วิส (สาขา 1)
คาลเท็กซ์ สาขาดาวณัฏฐชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขาเภตรา เทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขาพัชรัตน์ลีลา สาขาที่ 00003
คาลเท็กซ์ สาขาพรมยุรี เซอร์วิส สาขา1 คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น สาขา 0001 คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ แอท ไนน์ 
คาลเท็กซ์ สาขารวยนิรันดร์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาเค แอนด์ เอ แก๊ส วัฒนานคร คาลเท็กซ์ สาขาภวัต ปิโตรเลียม พีทีจี 
คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์ศรีธาตุ คาลเท็กซ์ สาขาบุรีรัมย์กิจเจริญ คาลเท็กซ์ สาขาขุมทอง เอ็นเนอร์ยี 
คาลเท็กซ์ สาขาพิมพ์ทอง ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาวรโชค หนองแค
คาลเท็กซ์ สาขาปัญญายิ่งการปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาธำรงค์ชัย ปิโตรเลียม 2019  คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์บุญชัย (ปิโตรเลียม)
คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันกิตติพศ คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี999 
คาลเท็กซ์ สาขายู.เอ.เอส.ที. คาลเท็กซ์ สาขาเกษตรพัฒนา 1993 คาลเท็กซ์ สาขาไพรัชรุ่งเจริญปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาณรงค์ชัยโรจนะ 3 คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คาลเท็กซ์ สาขาเฉวงออยล์