รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน UChoose พร้อมรับฟรี “ดิวเบอร์รี่ คุกกี้”

Caltex Logo

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน UChoose พร้อมรับฟรี “ดิวเบอร์รี่ คุกกี้”

nationalpromo

  • รับเครดิตเงินคืน เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ไม่มีขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป + แลก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท
  • สามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน ผ่านแอปพลิเคชั่น UChoose โดยต้องแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนหลังการใช้จ่าย (ไม่มีขั่นต่ำ) และต้องภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์
  • จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์) โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ
  • รับเพิ่ม!! ดิวเบอร์รี่ คุกกี้ ขนาด 72 กรัม (มูลค่า 10 บาท)  เมื่อเติมน้ำมัน
    ทุกประเภท ครบ 700 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

VALID FROM: 1 June to 15 August 2021
Terms and conditions
*เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน:
1. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ พร้อมแลกคะแนนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
2. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรีคอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปรคอร์ปอเรท การ์ด)
3. แลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose หลังจากมียอดเติมน้ำมันผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันอาทิตย์ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้นการแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ไม่มีขั้นต่ำต่อเซลล์สลิปและแลกคะแนนสะสม 500 คะแนน โดยสามารถ
4. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์(จันทร์-อาทิตย์) และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
5. คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลกและไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
6. สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น
7. หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 
**เงื่อนไขการับของสมนาคุณ
1. สงวนสิทธิ์การให้ของสมนาคุณเฉพาะการเติมน้ำมันและชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรีทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิตเจซีบี แพลทินัม ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
2. สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณเฉพาะการเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิตครบ 700 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 64 – 15 ส.ค. 64 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
3. ของสมนาคุณมีจำนวน 100,080 ชิ้นจำกัดการรับของสมนาคุณสูงสุด 1  ชิ้น มูลค่า 10 บาท/บัตร/วัน/สาขา
 
***เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
1. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ณ วันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ยอดใช้จ่ายผ่านแอปวอลเล็ต สถานีบริการเติมก๊าซ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
2. เครดิตเงินคืนและของสมนาคุณจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนและมอบของสมนาคุณเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนและมอบของสมนาคุณ จากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลังของรายการส่งเสริมการขายนี้
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
7. บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
9. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : กรุงศรีคอลเซ็นเตอร์ โทร 02 646 3555 ตลอด 24 ชั่วโมง