บัตรเครดิต กรุงศรี จัดเต็ม MAX CASHBACK เต็มมือ

Caltex Logo

บัตรเครดิต กรุงศรี จัดเต็ม MAX CASHBACK เต็มมือ

kkcpromo

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท*เพียงรวมยอดใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป) ครอบคลุมกว่า 15 หมวดที่ร่วมรายการ

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมจากหมวดที่ร่วมรายการ

ยอดใช้จ่ายสะสม /เดือน*

รับเครดิตเงินคืน*

25,000 -49,999 บาท

250 บาท

50,000 – 99,999 บาท  

750 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

2,000 บาท

*จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก /เดือน และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ

 

ต่อที่ 2 :  รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 14,000 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมจากหมวดที่ร่วมรายการ

ยอดใช้จ่ายสะสม /ตลอดรายการ*

รับเครดิตเงินคืน*

1,400,000 บาทขึ้นไป

14,000 บาท

*กำหนดยอดใช้จ่ายสะสมขึ้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป /เดือน และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ โดยหมวดสถานีบริการน้ำมันนับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 300,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ และหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตนับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 500,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

 

ลงทะเบียนภายในวันแรกที่ทำรายการ

เพียงสแกน QR Code หรือพิมพ์ค้นหา “KCC” ที่หน้าโปรโมชั่นบนแอป UChoose

หรือ SMS พิมพ์ KCC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081-927-9999

รอรับข้อความยืนยันจากระบบ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

 

VALID FROM: 1 October to 31 December 2021
Terms and conditions

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

·         สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในช่วงระหว่าง 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เฉพาะหมวดที่ร่วมรายการและใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน  ในระบบ Visa, Master และ JCB

·         ลงทะเบียนภายในวันแรกที่ทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 ผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS พิมพ์ KCC (วรรค) บัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ โดยจะต้องได้รับข้อความยืนยันจากระบบอย่างถูกต้องจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการะ สำหรับยอดใช้จ่ายในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

·       ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนในหมวดที่ร่วมรายการด้วยสกุลเงินบาทในประเทศไทย ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ และเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

·       หมวดที่ร่วมรายการ อาทิ หมวดช้อปออนไลน์, หมวดร้านอาหาร, หมวดเดลิเวอร์ลี่, หมวดดิจิตอลวอลลเล็ต, หมวดซุปเปอร์มาร์เก็ต, หมวดโรงพยาบาลและการแพทย์, หมวดกีฬาและสุขภาพ, หมวดห้างสรรพสินค้า,หมวดแฟชั่น, หมวดเครื่องสำอางและความงาม, หมวดไลฟ์สไตล์, หมวดไอที แก็ดเจ็ท, หมวดปั๊มน้ำมัน, หมวดออโต้, หมวดท่องเที่ยว, หมวดสายการบิน, หมวดโรงแรม, หมวดจองเที่ยว และหมวดรถเช่า

·         ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 25,000 -49,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 250 บาท  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 50,000 – 99,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 750 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)

จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยเครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 7 วันหลังจากเดือนที่ทำรายการ

·         ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,400,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 14,000 บาท (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) โดยหมวดสถานีบริการน้ำมัน (MCC 5541, 5542 , 5983) นับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 300,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ และหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต (MCC 5411, 5499, 5422, 5441, 5451, 5921, 5333) นับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 500,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายสะสมขึ้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ  โดยเครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ

·         จำกัดรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ

·          สิทธิพิเศษ ไม่นับรวมหรือยกเว้นยอดใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-           ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดกดเงินสด

-           ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง

-           ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อม ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ

-           รายการชำระค่าสาธารณูปโภคทุกช่องทาง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา เป็นต้น

-           รายการหักค่าบริการแบบอัตโนมัติรายเดือนรายปี (recurring) เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา, ค่าโทรศัพท์,   ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าประกันและกองทุน, เอนเตอร์เทรนเม้น เช่น Netflix, VIU, Spotify, iTunes, Facebook เป็นต้น

-           ยอดใช้จ่ายในต่างประเทศ [Inter-Spending] การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงยอดใช้จ่าย ร้านค้าออนไลน์และออนไลน์ทราเวฟเอเจนซี่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นที่จดทะเบียนต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทและเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Google, Facebook, Amazon, Paypal, Alibaba,  itune, Apple, Agoda, Booking.com, Trip.com เป็นต้น

-           ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท กองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ

-           ยอดใช้จ่ายหมวดร้านปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี)

-           ยอดใช้จ่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง อาคาร เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้งหน้าร้าน และออนไลน์

-           ยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเวชพงศ์โอสถ, Studio7, Banana IT & Mobile, BKK999 by Com7, KingkongPhone, iStudio, iBeat, Ustore, Dotlife

-           ยอดใช้จ่ายโปรโมชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (รหัสลงทะเบียน COE) วันที่ 15 ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

-           ยอดใช้จ่ายในหมวดขนส่งสาธารณะ (MCC 4111, 4112, 4131, 4784)

-           และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan

·       รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้

·       รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้

·       บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น

·       บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น

·       เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

·       ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด