ฟรี! น้ำแร่ ขนาด 1.5 ลิตร เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ ครบ 800 บาท

Caltex Logo

ฟรี! น้ำแร่ ขนาด 1.5 ลิตร เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ ครบ 800 บาท

ttbpromo

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 1. ลูกค้าต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ (ยกเว้น คาลเท็กซ์ แก๊สโซฮอล์ 91 และ B20) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 800 บาท เพื่อรับน้ำดื่มน้ำแร่ ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด รับสูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง (หรือที่ยอดเติมน้ำมัน 1,600 บาทขึ้นไป)

 2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นหรือส่วนลดอื่นได้

 3. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ไม่ถึง 800 บาท ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์รับน้ำดื่มน้ำแร่สยาม ขนาด 1.5ลิตร

 4. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ เกิน 800 บาท แต่ไม่ถึง 1,600 บาท ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มน้ำแร่สยาม ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 ขวด

 5. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ 1,600 บาทขึ้นไป ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มน้ำแร่สยาม ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด

 6. จำกัดจำนวนน้ำดื่มน้ำแร่สยาม 2 ขวด ต่อการเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ 1 ครั้ง

 7. น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ไม่ร่วมรายการ

 8. สามารถรับน้ำดื่มน้ำแร่สยามนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์แคช (Starcash) และแอพพลิเคชั่น Caltex GO

 9. ไม่สามารถรับน้ำดื่มน้ำแร่สยามนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (Starcard)

 10. สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) ได้ตามปกติ โดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์

 11. โปรโมชั่นน้ำดื่มน้ำแร่สยาม 1.5 ลิตรนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 12. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการแจกน้ำดื่มน้ำแร่สยาม รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือหัวข้ออื่นใด รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางสื่อ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯใช้อยู่เป็นปกติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

 13. บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการแจกน้ำดื่มน้ำแร่สยาม ตามแคมเปญนี้ในส่วนที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุ

 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.)
   

VALID FROM: 1 March to 31 May 2022
คาลเท็กซ์ สาขา พงศ์สวัสดิ์บริการ  คาลเท็กซ์ สาขา พิชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขาป. ปณชัย สมบัติปิยะ จำกัด สาขา 1
คาลเท็กซ์ สาขา คณาพงษ์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ (สาขา2) คาลเท็กซ์ สาขาดาวบ่อทอง ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีบุษนา คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา รวยถาวร
คาลเท็กซ์ สาขาสยามเบสท์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งธเนศ คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ศรีวิไล
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรสาทร คาลเท็กซ์ สาขา เฉวงออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา สิริลักษณ์ ออย
คาลเท็กซ์ สาขาปากช่องสันติสุข คาลเท็กซ์ สาขา ณรงค์ชัยโรจนะ 2 คาลเท็กซ์ สาขาพัฒน์ดาพล
คาลเท็กซ์ สาขาโชคชัย(1991) สวรรคโลก  คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งทองประทุม
คาลเท็กซ์ สาขา ขอนแก่นสมชาย บริการ คาลเท็กซ์ สาขา อัมพรอนันต์ คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์หนองหาน สาขาหนองหาน 2
คาลเท็กซ์ สาขา นพศรี คาลเท็กซ์ สาขาพรมยุรี เซอร์วิส สาขา1 คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์เพชรบุรีปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขา เดชดีพานิช คาลเท็กซ์ สาขา รวยนิรันดร์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาเดอะสตาร์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา นครปฐมดาววรินทร์ คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ศรีธาตุ คาลเท็กซ์ สาขา เต็กเฮง บริการ
คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันดาวพนม คาลเท็กซ์ สาขา สหชัยแก๊สราชบุรี คาลเท็กซ์ สาขา พัชรวิศว์ ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา บริบูรณ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา ประเสริฐชัยป่าพุทรา คาลเท็กซ์ สาขา ช. โชคชัยบริการคลองเก้า
คาลเท็กซ์ สาขารวีเซอร์วิส  คาลเท็กซ์ สาขาพิมพ์ทอง ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา เภตรา เทรดดิ้ง
คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา ปัญญายิ่งการปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาพิพัฒน์วัฒนโรจน์
คาลเท็กซ์ สาขาขนอมแสงดาว 888  คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันกิตติพศ คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น สาขา 0001
คาลเท็กซ์ สาขาเอส. เอ็น. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขายู.เอ.เอส.ที. คาลเท็กซ์ สาขา เค แอนด์ เอ แก๊ส วัฒนานคร
คาลเท็กซ์ สาขา อาร์ทูเอ็น สตาร์ คาลเท็กซ์ สาขา ดร.แก๊ส แปดริ้ว คาลเท็กซ์ สาขาบุรีรัมย์กิจเจริญ
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศรีสะเกษ-อุบล 1995 คาลเท็กซ์ สาขา ณรงค์ชัยโรจนะ 3 คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 2
คาลเท็กซ์ สาขาพ.เพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา วิทยาออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาพี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวรุ่งโรจน์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา ดาวใจออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาพีดีพี กรุ๊ป 
คาลเท็กซ์ สาขาเอส วี ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเวียงพิงค์ คาลเท็กซ์ สาขาธำรงค์ชัย ปิโตรเลียม 2019 
คาลเท็กซ์ สาขา วีระศิลป์ คาลเท็กซ์ สาขา บ้านดุง อุดมทรัพย์ สาขา1 คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีนครคลองขลุง คาลเท็กซ์ สาขา ศรีสัชออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา เกษตรพัฒนา 1993
คาลเท็กซ์ สาขา วัชรเกียรติออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา ไพสิฐ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศรีสะเกษ คาลเท็กซ์ สาขา ดาวตะโหมด คาลเท็กซ์ สาขาเกษร ออยล์พัทลุง 
คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์รัตนมณี คาลเท็กซ์ สาขายกตะวัน  คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอรพรรณ คาลเท็กซ์ สาขาสหแสงหิรัญปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาธนชัย กรีนออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาหาดใหญ่ เอ็ม พี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาซี. เอ. เอส.สตาร์ เอนเนอจี คาลเท็กซ์ สาขา เรืองชัย บริการ (2015)
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค - เชียงใหม่ 2  คาลเท็กซ์ สาขา สุกัญญา เซอร์วิส แอนด์ รีไซเคิล คาลเท็กซ์ สาขา ห้วยยางออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา สุทธิกานต์ คาลเท็กซ์ สาขา สามทองบริการ คาลเท็กซ์ สาขา ส. เกียรติพงศ์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา ตั้งกิมไถ่กงไกรลาศ คาลเท็กซ์ สาขา แก้วกัลยาณี คาลเท็กซ์ สาขาเจ้าคุณ ออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขา ดาว ช.เจริญ บริการ คาลเท็กซ์ สาขา ม่วงเจริญ คาลเท็กซ์ สาขา ใต้ฟ้าปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเต็มถัง คาลเท็กซ์ สาขาเคเอสเอ็ม บางแก้ว ออยล์ แอนด์ แก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน
คาลเท็กซ์ สาขา พลังยนต์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาดาวในเมือง คาลเท็กซ์ สาขาดาวญาดา 2019
คาลเท็กซ์ สาขา ชัยเลิศ โคกกลอย คาลเท็กซ์ สาขาตั้งเซ่งฮงหนองคาย คาลเท็กซ์ สาขา วิชญ์พล เอนเนอร์ยี่ (2019)
คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00002) คาลเท็กซ์ สาขา เฉลิมพัชร ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาดาวพนมเทรดดิ้ง
คาลเท็กซ์ สาขาแสงอาทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเอกวราวุฒิ คาลเท็กซ์ สาขาชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959
คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง คาลเท็กซ์ สาขา รังษีปิโตร คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สตาร์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998) คาลเท็กซ์ สาขาโตโอ คาลเท็กซ์ สาขา244 ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาไพศาลนครสวรรค์ คาลเท็กซ์ สาขาเอสเอสวาย ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์เบญจวรรณ
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวดวงเด่น คาลเท็กซ์ สาขา ธ. ทองปิโตรเลียม 2000 คาลเท็กซ์ สาขาชานนท์ ปิโตรเลียม 2020 
คาลเท็กซ์ สาขาศรีทรายทอง คาลเท็กซ์ สาขา เสริมสรรค์ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา จันทร์เจริญสปีดออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวขจรเกียรติ คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัย บริการ2 คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ชัยรุ่งเรือง
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวนิวขอนแก่น คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ  คาลเท็กซ์ สาขา ศรีจันทร์ - ประโคนชัย
คาลเท็กซ์ สาขา ศุภชัยบริการ (กำแพงเพชร) คาลเท็กซ์ สาขา ดาวแม่กลอง คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง เซอร์วิส (สาขา 1)
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวทองพันล้านเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ชูชีพบริการ คาลเท็กซ์ สาขาก.รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเจริญเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา บัวทอง รุ่งเรืองออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาพัชรัตน์ลีลา สาขาที่ 00003
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเวียงตาก คาลเท็กซ์ สาขา สังขะรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โกลด์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาสุรีย์รัตน์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ป่าตอง ปิโตรเลี่ยม  คาลเท็กซ์ สาขามนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขา สุวินัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา  เคเอ็มบี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา จันทร์สว่างวงศ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ฟาสต์  คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองรุ่งเรือง2020 
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา ราชพฤกษ์ ออโต้แก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขากะเปอร์ ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศรีสุข คาลเท็กซ์ สาขา ไทยสัมพันธ์ปราการ  คาลเท็กซ์ สาขา เค พาวเวอร์ (2016)
คาลเท็กซ์ สาขารวีรัตน์ คาลเท็กซ์ สาขา  แสงชัยออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาโชคอุดม แก๊ส 
คาลเท็กซ์ สาขาอีซี่ สต๊อบ คาลเท็กซ์ สาขา สุพล รัตนา ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขา นาจอมทอง แก๊ส
คาลเท็กซ์ สาขา วัฒนฐากูร คาลเท็กซ์ สาขา ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง  คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ บี.บี.เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ลิ้ม เฮง ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ แอท ไนน์ 
คาลเท็กซ์ สาขาอสงไขย 2014 คาลเท็กซ์ สาขา แชปู่กุ่ย  คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์เซกา
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวธนะกาญจน์ คาลเท็กซ์ สาขาแอ๊ดวานซ์ ปิโตรเลียม กรุ๊ป คาลเท็กซ์ สาขาเอกนันทโรจน์
คาลเท็กซ์ สาขา คงสวัสดิ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ไบรท์  คาลเท็กซ์ สาขา โชคนาควโร
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศรีสัชนาลัย คาลเท็กซ์ สาขา  ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาภวัต ปิโตรเลียม พีทีจี 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวโตประทีปสุวรรณ คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์หนองหาน คาลเท็กซ์ สาขาทีอาร์ที เชน คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ โปรเจค-ฟ้าฮ่าม คาลเท็กซ์ สาขา  พรสิทธิ์ ไพรสณฑ์ คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร เซอร์วิส สาขา 00003
คาลเท็กซ์ สาขาท่ากลางปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์พรเจริญ คาลเท็กซ์ สาขาขั้นเทพ เพอร์ฟอร์แมนซ์
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเมืองใหม่ คาลเท็กซ์ สาขา  เรืองสินไทย แก๊ส แอนด์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศิริธิดา คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ แหลมฉบัง 2014  คาลเท็กซ์ สาขาโฟร์วินส์ก่อสร้าง
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเฉลิมเกียรติ คาลเท็กซ์ สาขา  นางรองทองสมหมาย คาลเท็กซ์ สาขาโชติวาณิชย์19 
คาลเท็กซ์ สาขา ธ.เอกวรรธน์  คาลเท็กซ์ สาขา  อรัญธานีออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา ส. สายปายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขากิจบุญแก้วออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา  แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ จอมเทียน 2020 จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาเค เจ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาวุธิกาญจน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาเชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน สาขา 00004
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวหนองตะมะ คาลเท็กซ์ สาขา  ศุภสัณห์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาธีร์ 2019 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธัญบุรี คาลเท็กซ์ สาขา ปฐมออยล์ (2002) คาลเท็กซ์ สาขา พรหมพิราม ปิโตรลียม
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ นครพนม คาลเท็กซ์ สาขา  นางรองหงษ์ทอง คาลเท็กซ์ สาขา ดาวพรวิไลบริการ
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ คอร์ปอเรชั่น-สนามบิน คาลเท็กซ์ สาขา สุทักษ์  คาลเท็กซ์ สาขาบริษัท จันตนาและบุตร จำกัด สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาแช่มเสริม ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา  ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา ดาวไฮเท็กซ์
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี สาขา 1  คาลเท็กซ์ สาขา  ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขา ภูเก็ตพูลผลเอนเนอร์จี 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวสมใจ คาลเท็กซ์ สาขา  เอเค2 ถาวร ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ขวัญไทยปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา  ประสานไทย ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา นิวแสงดาว
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เค ยู คาลเท็กซ์ สาขา  สหายาบริการ 1994 คาลเท็กซ์ สาขาช้างทองออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาสยาม ควอลิตี้ อัลเทอร์เนทีฟ เอเนอร์ยี  คาลเท็กซ์ สาขา สินทรัพย์มงคลชัย  คาลเท็กซ์ สาขา ชัยบุรีออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุญทอง คาลเท็กซ์ สาขา  แม่ประเทืองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาสวีปิยะแก๊ส สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์อุษา คาลเท็กซ์ สาขา เอ็มบีเอส 2  คาลเท็กซ์ สาขา ดาวสันติออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาทิพย์อินทรา คาลเท็กซ์ สาขา  มวกเหล็กดำรงค์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาขุมทอง เอ็นเนอร์ยี 
คาลเท็กซ์ สาขา ซี.แทรค เอนเนอร์ยี่  คาลเท็กซ์ สาขา  ยงพิศาลภพ คาลเท็กซ์ สาขา 999 ปิโตรเลี่ยมและธุระกิจ
คาลเท็กซ์ สาขาสยามเบสท์ เซอร์วิส (สาขา 00002) คาลเท็กซ์ สาขา  นิวปราณทิพย์ มินิมาร์ท คาลเท็กซ์ สาขารุ่งรวีทรัพย์ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาประพนธ์พิทยา คาลเท็กซ์ สาขา เสริมวรรณ  คาลเท็กซ์ สาขาอเมริกัน แทรกเตอร์
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ สาขานาบอน คาลเท็กซ์ สาขาเจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาเอกวิทัศน์  คาลเท็กซ์ สาขา  ธณภณ 54 คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรคลองหนึ่ง  คาลเท็กซ์ สาขา  พรรัตนบดินทร์ การปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา เสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00001) คาลเท็กซ์ สาขา เอ็นวี ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ ดี คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์โนนสะอาด คาลเท็กซ์ สาขา วรโชค หนองแค
คาลเท็กซ์ สาขาดาววรดา  คาลเท็กซ์ สาขา  ปิชยดาปิโตรเลียม สาขา 00002 คาลเท็กซ์ สาขา ทรัพย์บุญชัย (ปิโตรเลียม)
คาลเท็กซ์ สาขาจิตตมาศ เซอร์วิส (1998) คาลเท็กซ์ สาขา ปิชยดาปิโตรเลียม สาขา 4 คาลเท็กซ์ สาขาแก้วกัลยาณี999 
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ  คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์คำตากล้า คาลเท็กซ์ สาขาเคเอส ออยล์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 ซี. เค.  คาลเท็กซ์ สาขา  ป.สุคนธวัฒน์ คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ 
คาลเท็กซ์ สาขาสานรักษ์ 2001 เทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขา ฟ้าใหม่ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา เอ็นแอนด์พี ทรัพย์รุ่งเรื่องกิจ 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวชมภูสุโขทัย คาลเท็กซ์ สาขา กรีฑาแก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขา อุทัยทิพย์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา เล็กบริการ คาลเท็กซ์ สาขา รักษ์เพ็ญ เอ็นเนอร์จี คาลเท็กซ์ สาขาไพรัชรุ่งเจริญปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา พงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม คาลเท็กซ์ สาขาเต็มลิตรบริการ คาลเท็กซ์ สาขาหลังสวนปิยะแก๊ส สาขาที่ 00004
คาลเท็กซ์ สาขา ตรัง เอส เค ธนาทิพย์ คาลเท็กซ์ สาขาสยามสิงห์บุรี สาขา 00005 คาลเท็กซ์ สาขา ชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00003) คาลเท็กซ์ สาขา ไม้ทองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงแก๊ส สาขา 00007
คาลเท็กซ์ สาขา จารุวรรณ บริการ (1999) คาลเท็กซ์ สาขา เพ็ญบุรี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม (สาขาที่ 1 บรมราชชนนี) 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีไทยใหม่ 2006 คาลเท็กซ์ สาขา ไทรทองบริการ 1995 คาลเท็กซ์ สาขาเค เอ็น ที ปิโตรเลี่ยม
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเดี่ยว คาลเท็กซ์ สาขา บีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โรบินสัน เพชรบุรี
คาลเท็กซ์ สาขา ซุปเปอร์สปีด คาลเท็กซ์ สาขาเพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา ชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00009
คาลเท็กซ์ สาขา กิจวัฒนาบางมูลนาก คาลเท็กซ์ สาขาพรปิยะนันท์ ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขา ชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00022
คาลเท็กซ์ สาขามีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์ คาลเท็กซ์ สาขา ปาล์มทวี (1995) คาลเท็กซ์ สาขา มิตรภาพ พลังงาน
คาลเท็กซ์ สาขาศรีษะเกษแสงอรุณ คาลเท็กซ์ สาขา ปิชยดาปิโตรเลียม สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขาทีเอ็นพีเค ออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขา ณรงค์ชัยโรจนะ 1 คาลเท็กซ์ สาขา ปิชยดาปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์นากลาง
คาลเท็กซ์ สาขากบินทร์บุรีพรพิชัย คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 คาลเท็กซ์ สาขา อัมพรอนันต์ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาบีบี ทวีพลังงาน
คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00004) คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ท่าคันโท คาลเท็กซ์ สาขา อินทนนท์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขาบ่อทองก้าวหน้า คาลเท็กซ์ สาขา ทองเต็ม ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาชัยเจริญออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาช่วงรังษี คาลเท็กซ์ สาขาธวัลรัตน์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาวินเนอร์ สตาร์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา ปราจีนไพบูลย์กิจ คาลเท็กซ์ สาขาซิงเจียโหยว คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.ปราณบุรี
คาลเท็กซ์ สาขา มานิตย์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์วังสามหมอ คาลเท็กซ์ สาขาลัดดาบุญ
คาลเท็กซ์ สาขา พรวิจิตรปักธงชัย คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 4 คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016) ป่าอ้อดอนชัย
คาลเท็กซ์ สาขา ก.กาญจนชัย นครสวรรค์ คาลเท็กซ์ สาขา ธนชัยการช่างสกลนคร สาขา 5 คาลเท็กซ์ สาขา ท๊อป สปีด ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขา ศิราทรัพย์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา บ้านดุง อุดมทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์บ้านไผ่
คาลเท็กซ์ สาขาเจทีทีบีซซ์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขางานทวีบริการ จำกัด (สาขาบริการ 2)  คาลเท็กซ์ สาขาบริษัท เจริญกิจออยล์  จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา สุวรรณเอสแอลเคบริการ คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.เค. ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา อัล-อามีนท่าแพ
คาลเท็กซ์ สาขาวิภัชรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 สาขาสามพร้าว คาลเท็กซ์ สาขาบางซ้ายปิโตรเลียม บริษัท บางซ้ายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขา ทรัพย์ประสงค์ คาลเท็กซ์ สาขาธีระนิต1989 กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาตรังคสุวรรณ (สาขา 1)  คาลเท็กซ์ สาขา ภูสว่าง ทวีทรัพย์

สาขาที่ร่วมรายการ