ถังนี้เติมฟรีคาลเท็กซ์จ่าย

Caltex Logo

ถังนี้เติมฟรีคาลเท็กซ์จ่าย

โปรโมชั่น ถังนี้เติมฟรีคาลเท็กซ์จ่าย
VALID FROM: 5 May to 31 July 2020
Terms and conditions
  1. เฉพาะรถที่ใช้ Caltex Gasohol 95 หรือ Caltex Power Diesel
  2. สะสมใบเสร็จที่เกิดจากการเติมน้ำมัน Caltex Gasohol 95 หรือ Caltex Power Diesel ระหว่าง 5 พ.ค. 2563 ถึง 31 ก.ค. 2563 
  3. ใบเสร็จดังกล่าวต้องเกิดจากการเติมน้ำมัน Caltex Gasohol 95 หรือ Caltex Power Diesel โดยรถคันเดียวกันเท่านั้น โปรดแจ้งเลขทะเบียนรถ เพื่อให้พนักงานระบุลงในใบเสร็จ
  4. ใบเสร็จแต่ละใบที่สะสมต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท  
  5. สะสมใบเสร็จครบ 4,000 บาท ถ่ายรูปใบเสร็จแล้วส่งมาที่ Line@ : @ilovecaltex
  6. สำหรับผู้ที่ดำเนินการครบตามเงื่อนไขข้างต้น ให้รอรับลิ้งก์ลงทะเบียนทาง Line@ : @ilovecaltex ของรางวัล ซึ่งจะเป็นบัตรเติมน้ำมันประเภทที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น
  7. จำกัด 300 สิทธิ์ ทั่วประเทศ (1 คน / 1 คัน / 1 สิทธิ์)
  8. เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่านั้น
  9. ใบเสร็จที่เกิดจากการใช้บัตร StarCard (สตาร์การ์ด) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้