ฟรี! เนสกาแฟบาริสต้าสไตล์ เมื่อเติมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล ครบ 1,500 บาท

Caltex Logo

ฟรี! เนสกาแฟบาริสต้าสไตล์ เมื่อเติมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล ครบ 1,500 บาท

pwd-nescafe-promo

เติมเลย! คาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล +เทครอน ดี ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ

ฟรี! กาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟบาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน 1 ขวด มูลค่า 29 บาท ณ จุดขาย สูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อการเติม 1 ครั้ง

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ ผ่าน LINE@iLoveCaltex และ Facebook Caltex Thailand

VALID FROM: 15 July to 15 October 2022
Terms and conditions

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่น (“โปรโมชั่น” หรือ “รายการส่งเสริมการขายนี้”)

 1. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล (“น้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ”) ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตร มูลค่า 29 บาท จำนวน 1 ขวด ณ จุดขาย สูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง (หรือที่ยอดเติมน้ำมัน 3,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ)
 2. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ไม่ถึง 1,500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์รับกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตร
 3. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1,500 บาท แต่ไม่ถึง 3,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ลูกค้ามีสิทธิ์รับกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด
 4. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ลูกค้ามีสิทธิ์รับกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด
 5. จำกัดจำนวนกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตร ไม่เกิน 2 ขวด ต่อการเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเฉพาะการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เท่านั้น น้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ชนิดอื่นๆ และน้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการชำระเงินค่าน้ำมันทุกช่องทาง ยกเว้นการชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (Starcard)
 8. สามารถสะสมและแลกคะแนนเดอะวัน (The1) ได้ตามปกติ โดยแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์
 9. โปรโมชั่นน้ำมันคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล แถมกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตรนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565
 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นหรือส่วนลดอื่นได้
 11. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 12. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการแจกกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตร รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือหัวข้ออื่นใด รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางสื่อ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯใช้อยู่เป็นปกติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการแจกกาแฟพร้อมดื่ม เนสกาแฟ บาริสต้าสไตล์ รสชาติอเมริกาโน ขนาด 220 มิลลิลิตรในรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.)

 

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ

 

คาลเท็กซ์ สาขา พงศ์สวัสดิ์บริการ  คาลเท็กซ์ สาขา ธ. ทองปิโตรเลียม 2000 คาลเท็กซ์ สาขาชานนท์ ปิโตรเลียม 2020 
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีบุษนา คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัย บริการ2 คาลเท็กซ์ สาขา จันทร์เจริญสปีดออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรสาทร คาลเท็กซ์ สาขา สังขะรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ชัยรุ่งเรือง
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวโกศัย คาลเท็กซ์ สาขา  เคเอ็มบี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาพัชรัตน์ลีลา สาขาที่ 00003
คาลเท็กซ์ สาขา นพศรี คาลเท็กซ์ สาขา ที-เอ ฟาสต์  คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โกลด์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันดาวพนม คาลเท็กซ์ สาขา  แสงชัยออยล์ คาลเท็กซ์ สาขามนิตา ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขารวีเซอร์วิส  คาลเท็กซ์ สาขา ทุ่งหลวงเชื้อเพลิง  คาลเท็กซ์ สาขาซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขาขนอมแสงดาว 888  คาลเท็กซ์ สาขา  ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขาไทรทองรุ่งเรือง2020 
คาลเท็กซ์ สาขาเอส. เอ็น. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์หนองหาน คาลเท็กซ์ สาขา เค พาวเวอร์ (2016)
คาลเท็กซ์ สาขา อาร์ทูเอ็น สตาร์ คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์พรเจริญ คาลเท็กซ์ สาขา นาจอมทอง แก๊ส
คาลเท็กซ์ สาขาเอส วี ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ คาลเท็กซ์ สาขา  เรืองสินไทย แก๊ส แอนด์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ แอท ไนน์ 
คาลเท็กซ์ สาขา วีระศิลป์ คาลเท็กซ์ สาขา  นางรองทองสมหมาย คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์เซกา
คาลเท็กซ์ สาขา วัชรเกียรติออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา  แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเอกนันทโรจน์
คาลเท็กซ์ สาขาดาวเต็มถัง คาลเท็กซ์ สาขา เต็กย้ง ทวีทรัพย์  คาลเท็กซ์ สาขา สุภาพร ออยล์ คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขาแสงอาทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา  นางรองหงษ์ทอง คาลเท็กซ์ สาขาโชคนาควโร
คาลเท็กซ์ สาขาศรีพลัง คาลเท็กซ์ สาขา สุทักษ์  คาลเท็กซ์ สาขาภวัต ปิโตรเลียม พีทีจี 
คาลเท็กซ์ สาขารุ่งพัฒนาดี (1998) คาลเท็กซ์ สาขา  ประสานไทย ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาจุฑาสมิตร เซอร์วิส สาขา 00003
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวดวงเด่น คาลเท็กซ์ สาขา  สหายาบริการ 1994 คาลเท็กซ์ สาขาขั้นเทพ เพอร์ฟอร์แมนซ์
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวนิวขอนแก่น คาลเท็กซ์ สาขา  แม่ประเทืองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 
คาลเท็กซ์ สาขา ศุภชัยบริการ (กำแพงเพชร) คาลเท็กซ์ สาขา  ดีพร้อมปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ส. สายปายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ยิ่งเจริญ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา  มวกเหล็กดำรงค์บริการ คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ จอมเทียน 2020 จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา สุวินัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ สาขานาบอน คาลเท็กซ์ สาขาเชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน สาขา 00004
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศรีสุข คาลเท็กซ์ สาขาแพนด้า สตาร์ออยล์ (สาขา 00001) คาลเท็กซ์ สาขาธีร์ 2019 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์โนนสะอาด คาลเท็กซ์ สาขาฐาอนันต์
คาลเท็กซ์ สาขาท่ากลางปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์คำตากล้า คาลเท็กซ์ สาขาจันตนาและบุตร จำกัด สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศิริธิดา คาลเท็กซ์ สาขา  ป.สุคนธวัฒน์ คาลเท็กซ์ สาขา ดาวไฮเท็กซ์
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเฉลิมเกียรติ คาลเท็กซ์ สาขา กรีฑาแก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขา ภูเก็ตพูลผลเอนเนอร์จี 
คาลเท็กซ์ สาขากิจบุญแก้วออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขาสยามสิงห์บุรี สาขา 00005 คาลเท็กซ์ สาขา นิวแสงดาว
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวหนองตะมะ คาลเท็กซ์ สาขา ไม้ทองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาช้างทองออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาดาวธัญบุรี คาลเท็กซ์ สาขา เพ็ญบุรี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ชัยบุรีออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาแช่มเสริม ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ไทรทองบริการ 1995 คาลเท็กซ์ สาขาสวีปิยะแก๊ส สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เค ยู คาลเท็กซ์ สาขา บีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี คาลเท็กซ์ สาขา ดาวสันติออยล์
คาลเท็กซ์ สาขาศรีบุญทอง คาลเท็กซ์ สาขาเพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง 9 เจริญ
คาลเท็กซ์ สาขา ซี.แทรค เอนเนอร์ยี่  คาลเท็กซ์ สาขาพรปิยะนันท์ ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขาขุมทอง เอ็นเนอร์ยี 
คาลเท็กซ์ สาขาซี 123 เจ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา ปาล์มทวี (1995) คาลเท็กซ์ สาขา 999 ปิโตรเลี่ยมและธุระกิจ
คาลเท็กซ์ สาขาเพชรคลองหนึ่ง  คาลเท็กซ์ สาขาสุทักษ์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขารุ่งรวีทรัพย์ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา อัมพรอนันต์ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขาอเมริกัน แทรกเตอร์
คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ ดี คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์วังสามหมอ คาลเท็กซ์ สาขาเจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวสอาดบริการ งานทวีบริการ จำกัด (สาขาบริการ 2)  คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา พงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ทวีโชค  คาลเท็กซ์ สาขา เสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา จารุวรรณ บริการ (1999) คาลเท็กซ์ สาขาช.วิบูลย์บริการ 1996 สาขาสามพร้าว คาลเท็กซ์ สาขา เอ็นวี ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาดาวศรีไทยใหม่ 2006 คาลเท็กซ์ สาขา รวยถาวร คาลเท็กซ์ สาขา วรโชค หนองแค
คาลเท็กซ์ สาขา ซุปเปอร์สปีด คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ศรีวิไล คาลเท็กซ์ สาขาเคเอส ออยล์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขาศรีษะเกษแสงอรุณ คาลเท็กซ์ สาขา สิริลักษณ์ ออย คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ 
คาลเท็กซ์ สาขากบินทร์บุรีพรพิชัย คาลเท็กซ์ สาขาพัฒน์ดาพล คาลเท็กซ์ สาขา เอ็นแอนด์พี ทรัพย์รุ่งเรื่องกิจ 
คาลเท็กซ์ สาขา ปราจีนไพบูลย์กิจ คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์หนองหาน สาขาหนองหาน 2 คาลเท็กซ์ สาขา อุทัยทิพย์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขาระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์เพชรบุรีปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขาวิภัชรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขาเดอะสตาร์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาชะมวงแก๊ส สาขา 00007
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขา พัชรวิศว์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาดาวอุไร ปิโตรเลียม (สาขาที่ 1 บรมราชชนนี) 
คาลเท็กซ์ สาขา พิชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา เภตรา เทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขาสตาร์โรบินสัน เพชรบุรี
คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอ็ม. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขาเดอะ บลู สเตชั่น สาขา 0001 คาลเท็กซ์ สาขา ชะมวงปิโตรเลียม สาขาที่ 00009
คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งธเนศ คาลเท็กซ์ สาขาบุรีรัมย์กิจเจริญ คาลเท็กซ์ สาขา มิตรภาพ พลังงาน
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขาพี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขาทีเอ็นพีเค ออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขาพรมยุรี เซอร์วิส สาขา1 คาลเท็กซ์ สาขาพีดีพี กรุ๊ป  คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์นากลาง
คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ศรีธาตุ คาลเท็กซ์ สาขาธำรงค์ชัย ปิโตรเลียม 2019  คาลเท็กซ์ สาขาปาณิศฬาฌนก์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขาน้ำมันกิตติพศ คาลเท็กซ์ สาขาเจนสเตชั่น คาลเท็กซ์ สาขาชัยเจริญออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขายู.เอ.เอส.ที. คาลเท็กซ์ สาขาเอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คาลเท็กซ์ สาขาวินเนอร์ สตาร์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา ดร.แก๊ส แปดริ้ว คาลเท็กซ์ สาขาเกษร ออยล์พัทลุง  คาลเท็กซ์ สาขาพี.เอส.ปราณบุรี
คาลเท็กซ์ สาขา ไพสิฐ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ คาลเท็กซ์ สาขาลัดดาบุญ
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวตะโหมด คาลเท็กซ์ สาขา ส. เกียรติพงศ์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาเค พาวเวอร์ (2016) ป่าอ้อดอนชัย
คาลเท็กซ์ สาขายกตะวัน  คาลเท็กซ์ สาขา ใต้ฟ้าปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขาทรัพย์สินธุ
คาลเท็กซ์ สาขาซี. เอ. เอส.สตาร์ เอนเนอจี คาลเท็กซ์ สาขาไฮเท็กซ์ เทพประทาน คาลเท็กซ์ สาขา ท๊อป สปีด ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา สุกัญญา เซอร์วิส แอนด์ รีไซเคิล คาลเท็กซ์ สาขาดาวญาดา 2019 คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์บ้านไผ่
คาลเท็กซ์ สาขา สามทองบริการ คาลเท็กซ์ สาขาดาวพนมเทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขา อัล-อามีนท่าแพ
คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง อุดมทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขาชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959 คาลเท็กซ์ สาขาธีระนิต1989 กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขาตั้งเซ่งฮงหนองคาย คาลเท็กซ์ สาขาซุปเปอร์สตาร์ ปิโตรเลียม  
คาลเท็กซ์ สาขาเอสเอสวาย ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขาเต็กย้ง เพิ่มพูนทรัพย์