ฟรี! น้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร สูงสุด 2 ขวด / ใบเสร็จ

Caltex Logo

ฟรี! น้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร สูงสุด 2 ขวด / ใบเสร็จ

termsuk-free-water

เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
ครบ 900 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร (1,500 มิลลิลิตร)  จำนวน 1 ขวด ณ จุดขาย หรือ ครบ 1,800 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด จำกัดจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อหนึ่งใบเสร็จ ณ จุดขาย (น้ำดื่มเติมสุขขนาด 1.5 ลิตรมูลค่าขวดละ 14 บาท)

อย่าลืม! สะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด หรือเดอะวัน The 1 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (หรือจนกว่าของหมด)

สะสมง่าย แลกได้ไว ทั้งชำระเงินและสะสมคะแนน ผ่านแอป CaltexGO 




VALID FROM: 1 July to 30 September 2024
Terms and conditions

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโปรโมชั่นน้ำดื่มเติมสุข (“โปรโมชั่น” หรือ “รายการส่งเสริมการขายนี้”)

1. เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 900 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร (1,500 มิลลิลิตร) จำนวน 1 ขวด ณ จุดขาย หรือ ครบ 1,800 บาทต่อหนึ่งใบเสร็จ รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด จำกัดจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2 ขวดต่อหนึ่งใบเสร็จ ณ จุดขาย (น้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตรมูลค่าขวดละ 14 บาท)

2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นหรือส่วนลดอื่นได้

3. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ไม่ถึง 900 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์รับน้ำดื่มเติมสุข


4. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบ 900 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จ แต่ไม่ถึง 1,800 บาท ต่อหนึ่งใบเสร็จ ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5 ลิตรจำนวน 1 ขวด

5. ในกรณีที่เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไป ต่อหนึ่งใบเสร็จ ลูกค้ามีสิทธิ์รับน้ำดื่มเติมสุข ขนาด 1.5
ลิตร จำนวน 2 ขวด

6. จำกัดจำนวนน้ำดื่มเติมสุข 2 ขวด ต่อการเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ 1 ครั้งต่อหนึ่งใบเสร็จ (หนึ่งเซลล์สลิป)

7. น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

8. สามารถรับน้ำดื่มเติมสุขนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์แคช (StarCash) หรือชำระผ่านแอปพลิเคชัน CaltexGO (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรสตาร์การ์ดที่อยู่ในแอปพลิเคชัน CaltexGO)

9. ไม่สามารถรับน้ำดื่มเติมสุขนี้ได้ หากชำระค่าน้ำมันด้วยบัตรสตาร์การ์ด (StarCard) ทั้งในรูปแบบบัตรสตาร์การ์ด (physical StarCard) และบัตรสตาร์การ์ดที่อยู่ในแอปพลิเคชัน CaltexGO 

10. สามารถเลือกสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด (Caltex Rewards) หรือเลือกสะสมคะแนนเดอะวัน (The 1) จากการเติมน้ำมันได้ตามปกติ

11. ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนน้ำดื่มเติมสุขในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นเงินสดหรือเป็นสิ่งของอย่างอื่นได้

12. โปรโมชั่นแจกน้ำดื่มเติมสุขในรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าของแถมจะหมด โปรดตรวจสอบ ณ จุดขาย

13.บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการแจกน้ำดื่มเติมสุข รวมถึงระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือหัวข้ออื่นใด รวมถึงยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบทางสื่อ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ ใช้อยู่เป็นปกติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด

14. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากการแจกน้ำดื่มเติมสุขในรายการส่งเสริมการขายนี้ในส่วนที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุ

15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-081-4123 (เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. ถึง 20.00 น.)

16. ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย

 

สาขาที่ร่วมรายการ

คาลเท็กซ์ สาขา กวิน ออยล์ จำกัด สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา สามทองบริการ คาลเท็กซ์ สาขา เต็กย้ง ชัยรุ่งเรือง
คาลเท็กซ์ สาขา คณาพงษ์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา เฉลิมพัชร ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ศรีพลัง เซอร์วิส (สาขา 1)
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีบุษนา คาลเท็กซ์ สาขา โตโอ คาลเท็กซ์ สาขา ก.รุ่งเรือง ก๊าซเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขา สยามเบสท์ เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา เอสเอสวาย ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์โกลด์ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา เพชรสาทร คาลเท็กซ์ สาขา ธ. ทองปิโตรเลียม 2000 คาลเท็กซ์ สาขา ซอฟา ปิโตรเลียม จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา โชคชัย(1991) สวรรคโลก  คาลเท็กซ์ สาขา เสริมสรรค์ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา กะเปอร์ ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวโกศัย คาลเท็กซ์ สาขา  งานทวีบริการ  คาลเท็กซ์ สาขา เค พาวเวอร์ (2016)
คาลเท็กซ์ สาขา ขอนแก่นสมชาย บริการ คาลเท็กซ์ สาขา ดาวแม่กลอง คาลเท็กซ์ สาขา โชคอุดม แก๊ส 
คาลเท็กซ์ สาขา นพศรี คาลเท็กซ์ สาขา ชูชีพบริการ คาลเท็กซ์ สาขา นาจอมทอง แก๊ส
คาลเท็กซ์ สาขา เดชดีพานิช คาลเท็กซ์ สาขา บัวทอง รุ่งเรืองออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ บี.บี.เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขา นครปฐมดาววรินทร์ คาลเท็กซ์ สาขา  ป่าตอง ปิโตรเลี่ยม  คาลเท็กซ์ สาขา ไฮเท็กซ์ แอท ไนน์ 
คาลเท็กซ์ สาขา ป.เจริญค้าบริการ คาลเท็กซ์ สาขา  เคเอ็มบี ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา เอกนันทโรจน์
คาลเท็กซ์ สาขา น้ำมันดาวพนม คาลเท็กซ์ สาขา  ที-เอ ฟาสต์  คาลเท็กซ์ สาขา โชคพิศาลออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา รวีเซอร์วิส  คาลเท็กซ์ สาขา  ราชพฤกษ์ ออโต้แก๊ส  คาลเท็กซ์ สาขา ทีอาร์ที เชน คอร์ปอเรชั่น
คาลเท็กซ์ สาขา ดาววังน้อย คาลเท็กซ์ สาขา  เล้าตระกูล คาลเท็กซ์ สาขา จุฑาสมิตร เซอร์วิส สาขา 00003
คาลเท็กซ์ สาขา อาร์ทูเอ็น สตาร์ คาลเท็กซ์ สาขา  ไทยสัมพันธ์ปราการ  คาลเท็กซ์ สาขา ปาณิศฬาฌนก์ สาขา 00002
คาลเท็กซ์ สาขา พ.เพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา  แสงชัยออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา เอ็ม เอ็นเนอร์จี้ 2020 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวรุ่งโรจน์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา  สุพล รัตนา ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ จอมเทียน 2020 จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา เอส วี ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ คาลเท็กซ์ สาขา  เชิงทะเลเชื้อเพลิง คาลเท็กซ์ สาขา จันตนาและบุตร จำกัด สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีนครคลองขลุง คาลเท็กซ์ สาขา แอ๊ดวานซ์ ปิโตรเลียม กรุ๊ป คาลเท็กซ์ สาขา ดาวไฮเท็กซ์
คาลเท็กซ์ สาขา เค พาวเวอร์ (2016) จำกัด สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขา  ดาวณัฏฐชัยบริการ สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา ภูเก็ตพูลผลเอนเนอร์จี 
คาลเท็กซ์ สาขา วัชรเกียรติออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์หนองหาน คาลเท็กซ์ สาขา ขวัญไทยปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา ทรัพย์รัตนมณี คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์พรเจริญ คาลเท็กซ์ สาขา นิวแสงดาว
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวอรพรรณ คาลเท็กซ์ สาขา  เรืองสินไทย แก๊ส แอนด์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา ชัยบุรีออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา สุทธิกานต์ คาลเท็กซ์ สาขา  สตาร์ แหลมฉบัง 2014  คาลเท็กซ์ สาขา สวีปิยะแก๊ส สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขา แสงอาทิตย์ภูเก็ตปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา  นางรองทองสมหมาย คาลเท็กซ์ สาขา 999 ปิโตรเลี่ยมและธุระกิจ
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวกิ่งแก้ว คาลเท็กซ์ สาขา  แสงอาทิตย์ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งรวีทรัพย์ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีพลัง คาลเท็กซ์ สาขา วุธิกาญจน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขา อเมริกัน แทรกเตอร์
คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งพัฒนาดี (1998) คาลเท็กซ์ สาขา  ศุภสัณห์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา เจ. เค. อาร์. สตาร์ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา ไพศาลนครสวรรค์ คาลเท็กซ์ สาขา  ปฐมออยล์ (2002) คาลเท็กซ์ สาขา เดอะ บลู สเตชั่น จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวดวงเด่น คาลเท็กซ์ สาขา  นางรองหงษ์ทอง คาลเท็กซ์ สาขา เสน่ห์ ธุรกิจปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีทรายทอง คาลเท็กซ์ สาขา  สุทักษ์  คาลเท็กซ์ สาขา เอ็นวี ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา ศุภชัยบริการ (กำแพงเพชร) คาลเท็กซ์ สาขา  ซี.เค.ซี. บิสซิเนส กรุ๊ป สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขา ทรัพย์บุญชัย (ปิโตรเลียม)
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวทองพันล้านเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา  ประสานไทย ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา เคเอส ออยล์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเจริญเซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา  สหายาบริการ 1994 คาลเท็กซ์ สาขา ปาณิศฬาฌนก์ 
คาลเท็กซ์ สาขา สุรีย์รัตน์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา  มวกเหล็กดำรงค์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา เอ็นแอนด์พี ทรัพย์รุ่งเรืองกิจ 
คาลเท็กซ์ สาขา สุวินัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา ทิพย์หิรัณ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ไพรัชรุ่งเจริญปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา จันทร์สว่างวงศ์บริการ คาลเท็กซ์ สาขา  งานทวีบริการ สาขานาบอน คาลเท็กซ์ สาขา หลังสวนปิยะแก๊ส สาขาที่ 00004
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศรีสุข คาลเท็กซ์ สาขา  ธณภณ 54 คาลเท็กซ์ สาขา ดาวอุไร ปิโตรเลียม (สาขาที่ 1 บรมราชชนนี) 
คาลเท็กซ์ สาขา รวีรัตน์ คาลเท็กซ์ สาขา  พรรัตนบดินทร์ การปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์โรบินสัน เพชรบุรี
คาลเท็กซ์ สาขา อีซี่ สต๊อบ คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์โนนสะอาด คาลเท็กซ์ สาขา ศักดิ์นภา ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขา วัฒนฐากูร คาลเท็กซ์ สาขา ทองศักดิ์พาณิชย์ คาลเท็กซ์ สาขา มิตรภาพ พลังงาน
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวอุไร ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา  ช.วิบูลย์คำตากล้า คาลเท็กซ์ สาขา ทีเอ็นพีเค ออยล์ 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวธนะกาญจน์ คาลเท็กซ์ สาขา เต็มลิตรบริการ คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์นากลาง
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเมืองใหม่ คาลเท็กซ์ สาขา สยามสิงห์บุรี สาขา 00005 คาลเท็กซ์ สาขา ปาณิศฬาฌนก์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวศิริธิดา คาลเท็กซ์ สาขา ไม้ทองปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา บีบี ทวีพลังงาน
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเฉลิมเกียรติ คาลเท็กซ์ สาขา ไทรทองบริการ 1995 คาลเท็กซ์ สาขา ชัยเจริญออยล์ สาขา 00001
คาลเท็กซ์ สาขา  ธ.เอกวรรธน์  คาลเท็กซ์ สาขา บีบี เพาเวอร์ เอ็นเนอยี คาลเท็กซ์ สาขา วินเนอร์ สตาร์ ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา กิจบุญแก้วออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา เพชรธนวรรณ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา พี.เอส.ปราณบุรี
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวธัญบุรี คาลเท็กซ์ สาขา พรปิยะนันท์ ออยล์  คาลเท็กซ์ สาขา ลัดดาบุญ
คาลเท็กซ์ สาขา แช่มเสริม ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ปาล์มทวี (1995) คาลเท็กซ์ สาขา เค พาวเวอร์ (2016) ป่าอ้อดอนชัย
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวสมใจ คาลเท็กซ์ สาขา สุทักษ์ ปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา ทรัพย์สินธุ
คาลเท็กซ์ สาขา ระยองทรัพย์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา อัมพรอนันต์ สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา ท๊อป สปีด ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา ไฮเท็กซ์ เค ยู คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ท่าคันโท คาลเท็กซ์ สาขา ช. วิบูลย์บ้านไผ่
คาลเท็กซ์ สาขา ศรีบุญทอง คาลเท็กซ์ สาขา ทองเต็ม ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา เสน่ห์ธุรกิจ กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขา ประพนธ์อุษา คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์วังสามหมอ คาลเท็กซ์ สาขา อัล-อามีนท่าแพ
คาลเท็กซ์ สาขา  ซี.แทรค เอนเนอร์ยี่  คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 4 คาลเท็กซ์ สาขา บางซ้ายปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา สยามเบสท์ เซอร์วิส (สาขา 00002) คาลเท็กซ์ สาขา ธนชัยการช่างสกลนคร สาขา 5 คาลเท็กซ์ สาขา ธีระนิต1989 กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขา ประพนธ์พิทยา คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 3 คาลเท็กซ์ สาขา ภูสว่าง ทวีทรัพย์
คาลเท็กซ์ สาขา เอกวิทัศน์  คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร คาลเท็กซ์ สาขา แสงอารี เซอร์วิส พาร์ค สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขา เพชรคลองหนึ่ง  คาลเท็กซ์ สาขา งานทวีบริการ จำกัด (สาขาบริการ 2)  คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งพัฒนาดี (1998) สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา พี.เอส.เค. ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ปันตัยอามัน สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขา จิตตมาศ เซอร์วิส (1998) คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์บริการ 1996 สาขาสามพร้าว คาลเท็กซ์ สาขา กวิน ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา ซี 123 ซี. เค.  คาลเท็กซ์ สาขา ทรัพย์ประสงค์ คาลเท็กซ์ สาขา แอน ปิโตรเลียม 
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวชมภูสุโขทัย คาลเท็กซ์ สาขา ตรังคสุวรรณ (สาขา 1)  คาลเท็กซ์ สาขา ดาวญาดา 2019 สาขา 1 แก่งคอย
คาลเท็กซ์ สาขา พงษ์อนันต์ ปิโตรเลี่ยม คาลเท็กซ์ สาขา ป. ปณชัย สมบัติปิยะ จำกัด สาขา 1 คาลเท็กซ์ สาขา ดาว ไฮเท็กซ์ (2022)
คาลเท็กซ์ สาขา จารุวรรณ บริการ (1999) คาลเท็กซ์ สาขา รวยถาวร คาลเท็กซ์ สาขา 9 อินฟินิตี้ พาวเวอร์
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวเดี่ยว คาลเท็กซ์ สาขา เอสวีอาร์.ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา บัวสวรรค์พาวเวอร์ (ประเทศไทย)
คาลเท็กซ์ สาขา ซุปเปอร์สปีด คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ศรีวิไล คาลเท็กซ์ สาขา เอทีพี เพาเวอร์
คาลเท็กซ์ สาขา มีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์ คาลเท็กซ์ สาขา สิริลักษณ์ ออย คาลเท็กซ์ สาขา ชลนรา รีเทล
คาลเท็กซ์ สาขา กบินทร์บุรีพรพิชัย คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งทองประทุม คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์คำตากล้า2
คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์บริการ 1996 คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์หนองหาน สาขาหนองหาน 2 คาลเท็กซ์ สาขา ส.อรัญออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา บ่อทองก้าวหน้า คาลเท็กซ์ สาขา สตาร์เพชรบุรีปิโตรเลียม  คาลเท็กซ์ สาขา อยุธยา โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์
คาลเท็กซ์ สาขา ปราจีนไพบูลย์กิจ คาลเท็กซ์ สาขา พัชรวิศว์ ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา เอกรัตนโรจน์ คลอง 3
คาลเท็กซ์ สาขา มานิตย์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด คาลเท็กซ์ สาขา คิง เพาเวอร์ ออยล์แอนด์เซอร์วิส คาลเท็กซ์ สาขา ประยูร กระบุรี
คาลเท็กซ์ สาขา พรวิจิตรปักธงชัย คาลเท็กซ์ สาขา พิพัฒน์วัฒนโรจน์ คาลเท็กซ์ สาขา ยูนิทีซี เอนเนอร์จี
คาลเท็กซ์ สาขา ระยองทรัพย์ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา เดอะ บลู สเตชั่น สาขา 0001 คาลเท็กซ์ สาขา ประเสริฐไชโย
คาลเท็กซ์ สาขา เจทีทีบีซซ์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขา ภาณุวัฒน์ ปิโตรเลียม สกลนคร สาขา 2 คาลเท็กซ์ สาขา มิกาเบนจามินฬ์
คาลเท็กซ์ สาขา วิภัชรุ่งเรือง คาลเท็กซ์ สาขา พี แอนด์ พี เจริญพัฒน์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขา เพชร จันท์ 07
คาลเท็กซ์ สาขา เต็กย้ง ประเสริฐทรัพย์ คาลเท็กซ์ สาขา ธำรงค์ชัย ปิโตรเลียม 2019  คาลเท็กซ์ สาขา ยูนิ ปิโตร สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขา พิชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา เจนสเตชั่น คาลเท็กซ์ สาขา นพรัตน์ ปิโตเลี่ยม เชียงใหม่ สาขาที่ 00001
คาลเท็กซ์ สาขา พี.เอ็ม. ออยล์ (สาขา2) คาลเท็กซ์ สาขา เอ็นบีบี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คาลเท็กซ์ สาขา นพรัตน์ ปิโตเลี่ยม เชียงใหม่
คาลเท็กซ์ สาขา พี.เอ็ม. ออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา เกษร ออยล์พัทลุง  คาลเท็กซ์ สาขา นพรัตน์ ปิโตเลี่ยม เชียงใหม่ สาขาที่ 00003
คาลเท็กซ์ สาขา รุ่งธเนศ คาลเท็กซ์ สาขา ไฮเท็กซ์ เพชรพระเทพ คาลเท็กซ์ สาขา ระยองรัตน์ ออยล์ กรุ๊ป
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวณัฏฐชัยบริการ คาลเท็กซ์ สาขา ธนชัย กรีนออยล์  คาลเท็กซ์ สาขา ดำเนินชัยออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา อัมพรอนันต์ คาลเท็กซ์ สาขา เรืองชัย บริการ (2015) คาลเท็กซ์ สาขา เอกรุ่งเรือง ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา พรมยุรี เซอร์วิส สาขา1 คาลเท็กซ์ สาขา ห้วยยางออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา เชื้อหงษ์ สาขาที่ 00002
คาลเท็กซ์ สาขา ช.วิบูลย์ศรีธาตุ คาลเท็กซ์ สาขา เจ้าคุณ ออยล์ สาขา 00001 คาลเท็กซ์ สาขา พงษ์พันธุ์ ออยล์
คาลเท็กซ์ สาขา สหชัยแก๊สราชบุรี คาลเท็กซ์ สาขา ใต้ฟ้าปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา สี่ชายเจริญผล ปิโตรเลียม
คาลเท็กซ์ สาขา พิมพ์ทอง ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ไฮเท็กซ์ เทพประทาน คาลเท็กซ์ สาขา ซุปเปอร์ออยล์ เซอร์วิส
คาลเท็กซ์ สาขา น้ำมันกิตติพศ คาลเท็กซ์ สาขา ดาวญาดา 2019 คาลเท็กซ์ สาขา เอกรุ่งเรือง ปิโตรเลียม ดอนม่วง
คาลเท็กซ์ สาขา ยู.เอ.เอส.ที. คาลเท็กซ์ สาขา ดาวพนมเทรดดิ้ง คาลเท็กซ์ สาขา ไฮปิโตรเลียม สาขาที่ 00005
คาลเท็กซ์ สาขา ดาวใจออยล์ คาลเท็กซ์ สาขา ชัยพฤกษ์ปิโตรเลี่ยม 1959 คาลเท็กซ์ สาขา ดาว ไฮเท็กซ์ (2023)
คาลเท็กซ์ สาขา ไพสิฐ ปิโตรเลียม คาลเท็กซ์ สาขา ชานนท์ ปิโตรเลียม 2020  คาลเท็กซ์ สาขา บางแก้วปิโตรเลี่ยม จำกัด
คาลเท็กซ์ สาขา ยกตะวัน  คาลเท็กซ์ สาขา จันทร์เจริญสปีดออยล์