ประกาศชื่อผู้โชคดีประจำเดือนสิงหาคม 2566 กับกิจกรรม ลุ้น รับ รถ The New BMW X1 กับ คาลเท็กซ์ รีวอร์ด

Caltex Logo

ประกาศชื่อผู้โชคดีประจำเดือนสิงหาคม 2566 กับกิจกรรม ลุ้น รับ รถ The New BMW X1 กับ คาลเท็กซ์ รีวอร์ด

caltexrewards-bmwx1

ประกาศรางวัลรอบที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

 

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล
6689667XXXX คุณ Kanchana KaruXX
6693587XXXX คุณ ประภัส อนุกXX
6682801XXXX คุณ สมคิด เเซ่XX
6689934XXXX คุณ สมคิด ขัดทXX
6684718XXXX คุณ พิรัลยา ลีรุXX
6699294XXXX คุณ ณัฐาวดี นกยูXX
6698859XXXX คุณ ธิดาวรรณ ประเXX
6681802XXXX คุณ สุวัฒน์ สมบูXX
6698707XXXX คุณ นายวีระยุทธ หงษ์XX
6692384XXXX คุณ ชูเกียรติ มั่นXX

 

รางวัลที่ 2 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล
6699124XXXX คุณ kanjana homdXX
6690168XXXX คุณ สุริยะ เส็นXX
6697203XXXX คุณ เกวลี แสงสXX
6685110XXXX คุณ Jirawat WhanXX
6686227XXXX คุณ ลำไพ กุลภXX
6687992XXXX คุณ Anan SiriXX
6698719XXXX คุณ นุจรี ละเมXX
6692284XXXX คุณ ณัฐวุฒิ เสวกXX
6698285XXXX คุณ ธีรเมธ สุขชXX
6699261XXXX คุณ ศศิ พิมลXX
6661291XXXX คุณ วรวุฒิ ถนอมXX
6681058XXXX คุณ จักรพงษ์ บุญปXX
6681443XXXX คุณ พชร สุวรXX
6692913XXXX คุณ ทวี ทองจXX
6694534XXXX คุณ รมย์​รัมภา​ กาดีXX
6695742XXXX คุณ บัณฑิตา วรชัXX
6682956XXXX คุณ วิศิษฏ์ ก่อเXX
6689789XXXX คุณ ธัญลักษณ์ อุนฤXX
6681068XXXX คุณ ทนงศักดิ์ ห้าวXX
6689355XXXX คุณ Anchittha PimtXX

 

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล
6687387XXXX คุณ เมธสุทธิ์ สุทธXX
6698916XXXX คุณ ศิวะ ปักดXX
6680664XXXX คุณ ธีรภัทร์ สันทXX
6661353XXXX คุณ สายใจ รักลXX
6697989XXXX คุณ สมรักษ์ ชิดชXX
6698739XXXX คุณ สรศักดิ์ หมีนXX
6681643XXXX คุณ Kuthonh OuthXX
6665632XXXX คุณ จันทร์ฉาย พันธXX
6690986XXXX คุณ ศุภวิชย์ วิไลXX
6692740XXXX คุณ ณัฐฐ์ฐกฤษณ์ ช่วยXX
6688646XXXX คุณ พัณณ์พัสร์ พันธXX
6666070XXXX คุณ สาอีดิง โต๊ะXX
6697019XXXX คุณ จัดริน ช่างXX
6689044XXXX คุณ Jitpapat HongXX
6694313XXXX คุณ นายพิสิษฐ์ สุนทXX
6689890XXXX คุณ Kittiya ThuwXX
6662347XXXX คุณ ฉกรรณ์ ท้วมXX
6699106XXXX คุณ ลำยอง คำกลXX
6681422XXXX คุณ Woranud PakdXX
6665048XXXX คุณ ปัญญา ผ่าโXX
6685347XXXX คุณ สุรชัย วงศ์XX
6685517XXXX คุณ กิตติธัช เสียXX
6663715XXXX คุณ Chawanwit NgiwXX
6686596XXXX คุณ ตักษ์พร ศรีรXX
6685778XXXX คุณ พงษ์ศักดิ์ นันทXX
6695897XXXX คุณ สุพจน์ ปั้นXX
6664228XXXX คุณ กุลิสรา ดวงหXX
6665686XXXX คุณ แสงดาว  สีดาXX
6681819XXXX คุณ กิตติ ศุภวXX
6693649XXXX คุณ รัตน์ติยากรณ์ ธิโนXX
6691726XXXX คุณ กรรณิการ์ โมริXX
6681428XXXX คุณ สิทธิพรรณ เปรมXX
6665375XXXX คุณ สุวัดฒน์ พงศาXX
6691426XXXX คุณ Chaowalit SathXX
6662147XXXX คุณ ชยพล มีฤทXX
6695661XXXX คุณ Chuti CharXX
6693617XXXX คุณ กัลยวรรธน์ อำวาXX
6665484XXXX คุณ สมศักดิ์ คำภาXX
6663982XXXX คุณ วิภารัตน์ แหววXX
6694979XXXX คุณ นพพร สมุดXX
6694575XXXX คุณ ธีระ ตรีเXX
6684509XXXX คุณ ฉัตรชัย พลหลXX
6686888XXXX คุณ กุศล ส่งแXX
6695637XXXX คุณ อำนาจ ยามขXX
6663178XXXX คุณ จันทร์แรม เหล็XX
6683268XXXX คุณ สกุลรัตน์ สุจัXX
6666126XXXX คุณ ณัฐวัตร ภูมิXX
6681780XXXX คุณ จารุกิตติ์ ช่อทXX
6697242XXXX คุณ ธนวัฒน์ นพสุXX
6681775XXXX คุณ ไพโรจน์ ขนานXX

 

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 1 จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 899,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลได้ที่ คุณ ขวัญชนก เทพลิบ เบอร์โทร 0652137774 หรือ แอดไลน์ @CXEVENT เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนในการรับรางวัล ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๒๔๘ - ๒๕๐ / ๒๕๖๖

VALID FROM: 1 August to 31 October 2023
Terms and conditions

1.วิธีการร่วมกิจกรรมหรือข้อกำหนดในการร่วมกิจกรรมอย่างละเอียด

ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 • ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมคือสมาชิกในระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด (“สมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด” หรือ “สมาชิก”) เท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงสมาชิกที่อยู่ในระบบ ณ ระยะเวลาเริ่มต้นกิจกรรม และสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาในช่วงระยะเวลากิจกรรม ไม่ว่าจะสมัครสมาชิกผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.caltex.co.th หรือ ช่องทางแอปพลิเคชั่นคาลเท็กซ์โก (CaltexGO application) หรือ เครื่องรับบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ และสมาชิกที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ทุกช่องทางการชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากการเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการและสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด สามารถนับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ทั้งนี้ ยกเว้นการชำระเงินผ่านบัตรสตาร์การ์ด ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • สมาชิกจะต้องทำการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ด้วยวิธีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครสมาชิกกับพนักงานหน้าลาน ในขณะที่ชำระเงินค่าน้ำมัน หรือ เลือกโปรแกรมสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดด้วยตนเองบน แอปพลิเคชั่นคาลเท็กซ์โก ณ ขั้นตอนการชำระค่าน้ำมันผ่าน แอปพลิเคชั่นคาลเท็กซ์โก หากไม่สะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด ณ ขณะชำระเงินค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ จะไม่นับเป็นสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้
 • หากสมาชิกไม่ได้สะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดใน รายการเติมน้ำมันนั้นๆ  การเติมน้ำมันดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการแล้ว แต่ไม่สามารถสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ที่หมายเลข 02 081 4123 หรือ อีเมล์ thcsc@chevron.com ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการทำรายการชำระเงินสำเร็จ โดยจะต้องแสดงหลักฐานการทำรายการดังกล่าว หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ทักท้วงและไม่ติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ดังกล่าว ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการทำรายการชำระเงินสำเร็จ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการทำรายการดังกล่าวได้ ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับรายการเติมน้ำมันดังกล่าว
 • กิจกรรมนี้สำหรับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น การชำระเงินค่าน้ำมันเครื่องและสินค้าอื่น ๆ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการได้ที่ www.caltex.co.th หรือ ณ จุดขาย

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ ครบทุก 900 บาท หรือ สะสมยอดการเติมน้ำมัน ครบทุก 900 บาท (คำนวณจากยอดชำระสุทธิ หลังหักส่วนลด) รับสิทธิ์ เพื่อลุ้นการจับรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์
 • ในกรณีที่มีการเติมน้ำมันในแต่ละรอบการจับรางวัล ระบบจะคำนวณจากยอดชำระเงินสะสม เมื่อครบทุก 900 บาท ถ้วน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล หากการเติมน้ำมันที่น้อยกว่า 900 บาท หรือ เป็นส่วนเกินที่มากกว่า 900 บาท ระบบจะสะสมยอดนั้นไว้ (ทั้งนี้ ไม่รวมเศษสตางค์) และนำมาคำนวณรวมกับการเติมน้ำมันครั้งถัดไปจนครบทุก 900 บาทจะนับเป็น 1 สิทธิ์การจับรางวัล ทั้งนี้ หากยอดการเติมน้ำมันสะสมในรอบการจับรางวัลนั้นๆ ไม่ถึง 900 บาท ยอดเติมน้ำมันดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิ์จับรางวัลในรอบเดือนนั้นๆ แต่จะถูกยกยอดไปสะสมเพื่อรวมคำนวณกับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขในรอบจับรางวัลถัดไป
 • หากยอดการเติมน้ำมันในแต่ละครั้งมีเศษสตางค์ เศษสตางค์นั้นจะถูกปัดลง โดยเศษสตางค์ในการเติมน้ำมันแต่ละครั้งจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการจับรางวัล
 • จำกัดยอดการเติมน้ำมันสะสมเพื่อรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมสูงสุด 10,000 บาท ต่อเดือน หรือ ได้รับสิทธิ์สูงสุด จำนวนไม่เกิน 11 สิทธิ์ ต่อเดือนต่อหนึ่งสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ยอดการเติมน้ำมันส่วนที่เกินจาก 11 สิทธิ์ (แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน) จะถูกยกยอดไปสะสมเป็นยอดการเติมน้ำมันเพื่อรวมกับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขในรอบการจับรางวัลรอบถัดไป อย่างไรก็ตามหากรอบการจับรางวัลรอบใดสมาชิกมียอดการเติมน้ำมันสะสมมากกว่า 10,000 บาท สมาชิกท่านนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จับรางวัลสูงสุด 11 สิทธิ์ในรอบการจับรางวัลรอบนั้น และยอดส่วนที่เกินทั้งหมดจะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์การจับรางวัลในรอบนั้นและในรอบการจับรางวัลถัดไป
 • สิทธิ์การจับรางวัลจะนับเฉพาะการเติมน้ำมันที่ได้รับการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนและตกลงรับข่าวสารและยินยอมให้ส่งข่าวสารเท่านั้น จะสามารถรับทราบถึงการได้รับสิทธิ์ รวมถึงจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด ในการลุ้นรางวัลของตนเอง ผ่านทางอีเมล์ หรือ ข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิกไว้ หากสมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับข่าวสารทางการตลาด สมาชิกจะยังคงได้รับสิทธิ์จับรางวัลจากการเติมน้ำมันตามเงื่อนไขแต่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสิทธิ์ที่ได้รับทางอีเมล์หรือข้อความทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน แต่สมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิ์จับรางวัลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ ที่หมายเลข  02 081 4123 หรือ อีเมล์ thcsc@chevron.com
 • ในส่วนการสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดเมื่อมีการเติมน้ำมันนั้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดตามปกติ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 โดยรายละเอียดรอบการจับรางวัลที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

รางวัลของกิจกรรม

รายละเอียดของรางวัลประกอบด้วย

ของรางวัลรอบที่ 1

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 1 จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 899,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ของรางวัลรอบที่ 2

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 2 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 2 จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 899,000 บาท ( แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ของรางวัลรอบที่ 3

รางวัลที่ 1 รถยนต์ BMW X1 18i (U11) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,2490,000 บาท  ราคา ณ วันที่ 21 เมษายน 2566

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ 3 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 80,000 คะแนน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รางวัลที่ 4 คะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ดจำนวน 40,000 คะแนน จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัล 250,000 บาท (สองแสนหน้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมจำนวนของรางวัล ครั้งที่ 3 จำนวน 81 รางวัล รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 3,148,000 บาท ( สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รางวัลรวมทั้งสิ้นตลอดกิจกรรม 241 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,946,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

2.ข้อมูลสมาชิกสำหรับการจับฉลากในแต่ละสิทธิ์มีดังนี้

 • ข้อมูลที่แสดงบนฉลากสำหรับจับรางวัล จะเป็น ดิจิตอลไอดีของสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ด ดิจิตอลไอดีนี้ เป็นเลขประจำตัวสมาชิกจากในระบบ ใช้แทนข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิก ในการแสดงบนฉลากที่ใช้ในจับรางวัล

3.สถานที่จับรางวัล

 • ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวิลล่าบารอน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

4. จับรางวัลทุกเดือนทั้งหมด 3 รอบ

 • รอบที่ 1  วันพุธที่ 13 กันยายน 2566  เวลา 14.00 น. สำหรับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 2 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.  สำหรับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น.
 • รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ 1 จะจับรางวัลสำหรับการเติมน้ำมันที่ครบเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.

รางวัลที่ 2, 3, 4, 5, และ 6 จะจับรางวัลสำหรับการเติมน้ำมันตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.

5. การประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • รอบที่ 1  วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
 • รอบที่ 2 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566   เวลา 10.00 น.
 • รอบที่ 3 วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.00 น. ในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ละรอบ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในผ่านทาง คาลเท็กซ์เว็บไซต์ www.caltex.co.th ทางไลน์คาลเท็กซ์ LINE ID @ILoveCaltex และเฟซบุคของคาลเท็กซ์ที่ Facebook: Caltex Thailand
 • ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดไว้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นคะแนนคาลเท็กซ์รีวอร์ด คะแนนจะถูกส่งเข้าไปยังบัญชีสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดของท่านตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้  ภายในวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถยนต์ BMW X1 จำนวน 1 ท่าน จะต้องเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.30 น. ณ อาคารเลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า (ลานจอดรถ) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ผู้โชคดีที่ได้โทรศัพท์มือถือ iPhone14 Pro Max ความจุ 128 GB สีดำ จะต้องเข้ารับรางวัลด้วยตนเอง หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนของบริษัทฯ และภายใน 30 วันหลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ณ อาคารเลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า (ลานจอดรถ) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ คือ เจ้าหน้าที่บริษัท พีโอ ออร์แกไนซ์ จำกัด ผู้โชคดีต้องยืนยันและนำหลักฐานการรับของรางวัลด้วยตนเอง ได้แก่ ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีหากเป็นชาวต่างชาติ สามารถแสดงหลักฐานสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และแสดงหนังสือเดินทางตัวจริง ข) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด ค) เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ได้รับรางวัล หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาติดต่อรับรางวัลแทนได้โดยผู้ที่มารับรางวัลแทนต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงในการรับรางวัล (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้โชคดีผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้โชคดี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ ในการขอรับรางวัล (ข) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยกรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด (ค) เอกสารแสดงว่าผู้โชคดีเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ได้รับรางวัลแนบมากับหนังสือมอบอำนาจด้วย
 • หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป กรณีรายชื่อสำรองไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯเริ่มติดต่อผู้โชคดีในรายชื่อสำรอง ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องสามารถแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบสะสมคะแนนคาลเท็กซ์ รีวอร์ด (ให้สิทธิ์การรับรางวัลต่อผู้เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนสมาชิกคาลเท็กซ์รีวอร์ดที่ถูกจับรางวัลได้เท่านั้น)
 • กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และเข้าร่วมรับรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ความยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฎตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อโฆษณา ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ใช้ เก็บรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ภาพ เสียง วีดีโอ และข้อความของผู้โชคดี และนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไปใช้และเผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งบนสื่อออฟไลน์ (เช่น หนังสือพิมพ์) และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ (เช่นทางโซเชียลมีเดีย) และ/หรือสื่ออื่นๆ โดยสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มีชื่อ สกุล ภาพ เสียง วีดีโอ และ/หรือ ข้อความของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้โชคดีทั้งสิ้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ไว้  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และโดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นในประเทศไทย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะรางวัลที่มีถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • พนักงานและครอบครัวของ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด, บริษัท พีโอ ออร์แกไนซ์ จำกัด, ตัวแทนบริษัทสื่อโฆษณาของรายการส่งเสริมการขายนี้, และบริษัทในเครือเชฟรอน, รวมถึงผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนผู้จัดการ พนักงาน ของสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว, บริษัทผู้พิมพ์ ผู้โฆษณารายการส่งเสริมการขายนี้ และ คณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้โชคดีที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ (ก) อยู่ภายใต้การลงโทษทางเศรษฐกิจ (economic sanctions) หรือ ข้อจำกัดทางการค้าใดๆ (trade restrictions) โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องใดๆ (ข) ถูกระบุในบัญชีรายชื่อจำกัดใดๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงรายชื่อประเทศที่กำหนดเฉพาะและบุคคลที่ถูกจำกัดของหน่วยงานการคลังของสหรัฐอเมริกา รายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกรมพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ รายชื่อฝ่ายที่ถูกจำกัดในลักษณะเดียวกันภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือ (ค) บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ กีดกัน หรือประกาศว่าไม่สามารถเข้าร่วมในสัญญาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือสัญญา การอนุญาต หรือโครงการอื่นๆ ที่ได้รับทุนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บุคคลที่ถูกจำกัด” หรือ “Restricted Parties”) หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีอยู่ในกลุ่มบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองถัดไป
 • กรณีมีข้อพิพาทการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.caltex.com/th
 • ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-081-4123 (ทุกวันทำการ เวลา 08.00 น – 20.00 น.) หรืออีเมล์ THCSC@chevron.com
 • ใบอนุญาตฯ เลขที่ 248-250/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี