ความยั่งยืนสำหรับน้ำมันเครื่อง Caltex

Caltex Logo

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนสำหรับน้ำมันเครื่อง Caltex รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์เพื่อคืนกลับสู่สังคม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเรา

น้ำมันเครื่อง Caltex และความยั่งยืน

Caltex ซึ่งดำเนินการทางด้านการตลาดโดย Chevron ในเอเชียแปซิฟิก มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งพลังงานในปัจจุบันเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้คนได้มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

ความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้พัฒนาขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของ The Chevron Way ซึ่งกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และภายใต้หลักจริยธรรมเพื่อปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ ติดตามข่าวสาร และข้อมูลล่าสุดได้ในหัวข้อ “ความยั่งยืนสำหรับ Chevron

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนสำหรับธุรกิจของเราคืออะไร?

เรากำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของเราเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์กลับสู่สังคม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของเรา

ความยั่งยืนในทุกภาคส่วนของคุณค่าในน้ำมันเครื่องของเรา

เราเล็งเห็นโอกาสในทุกภาคส่วนของคุณค่าในน้ำมันเครื่องของเรา โดยการประเมินและลดคาร์บอนในการผลิต จัดเก็บและจัดส่ง ทั้งของเราและให้การช่วยเหลือแก่ลูกค้าของเราเช่นกัน

เป้าหมายในปี 2020 ของเราคือการกำหนดแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและระบบบรรจุภัณฑ์ของเรา และยังคงส่งเสริมผลจากการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ตามความคาดหมายของลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เราจะวิเคราะห์กระบวนการผลิตน้ำมันเครื่องของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปจนถึงการใช้งานด้านผู้ใช้และมากกว่านั้น ธุรกิจของเราในแต่ละภาคส่วนจะกำหนดสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในกระบวนการต่าง ๆ ต่อไป

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนสำหรับน้ำมันเครื่อง Caltex ของเราในปัจจุบัน

สถานประกอบการและการผลิต

● การรีไซเคิลและจัดการของเสีย

● การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้ว

● การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมและลดการปล่อยก๊าซ

โครงข่ายโซ่อุปทาน (Supply Chain)

● การจัดสรรพื้นที่สำหรับการผลิตและคลังสินค้าเพื่อการใช้งานร่วมกันและลดมลพิษจากรถบรรทุก

● การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การบรรจุภัณฑ์

● แนวคิดสำหรับบรรจุภัณฑ์ถุงในกล่อง: PitPack และ Walmart’s SmartChange

● บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่รีไซเคิลได้ 100%

ผลิตภัณฑ์

● น้ำมันหล่อลื่นประเภทเถ้าต่ำ

● เทคโนโลยีกำจัดวานิชในเครื่องจักรและน้ำมันหล่อลื่น

● SynNova น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดหมุนเวียน

● อัปเกรดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเพื่อการใช้งานในน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำ

เครือข่ายพันธมิตร

● Novvi

● Walmart

● ผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในอเมริกาเหนือ (International Paper) ที่ได้รับการบันทึกเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก

ผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

 

PitPack และ SmartChange ยับยั้งการทิ้งพลาสติกลงในหลุมขยะมากกว่า 300 เมตริกตันในแต่ละปี ซึ่งเทียบเท่าน้ำหนักของรถยนต์ 200 คันโดยประมาณ

บรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับช่างระดับมืออาชีพ

PitPack® คือผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดบรรจุ 6 แกลลอนจาก Chevron สำหรับผู้ประกอบการระดับมืออาชีพ เช่น ผู้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยในปี 2014 เราได้เปิดตัว PitPack คือ บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและถุงพลาสติกที่รีไซเคิลได้ 100% แทนบรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกแบบดั้งเดิม.

ถุงแต่ละใบบรรจุน้ำมันเครื่องในปริมาณเทียบเท่ากับขวดขนาดบรรจุ ¼ แกลลลอน (ขวดควอร์ต) จำนวน 24 ขวด ที่ผลิตจากวัสดุเทียบเท่ากับขวดควอร์ตพลาสติกเพียง 2.6 ขวด จึงช่วยลดปริมาณพลาสติกจากขวดควอร์ตที่จะต้องจำกัดทิ้งในหลุมขยะได้มากถึง 89%

บรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค

SmartChange® คือผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นชนิดบรรจุภัณฑ์ถุงในกล่องขนาด 6 ควอร์ตสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเราได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ Walmart เพื่อนำเสนอ SmartChange ออกสู่ตลาดในปี 2018 โดย SmartChange ผลิตจากพลาสติกในปริมาณน้อยกว่าถึง 70% เมื่อเทียบกับขวดควอร์ตหนึ่งขวด

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 เราคือผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นี้แต่เพียงผู้เดียว เฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้า DIY ในสหรัฐอเมริกา

การลดอัตราการปล่อยมลพิษของรถบรรทุกหนัก โดยการเปลี่ยนมาใช้ Delo 600 ADF ที่มีเทคโนโลยี OMNIMAXTM นั้น เสมือนการขับรถยนต์ทั่วไปบนท้องถนน

น้ำมันเครื่องประเภทเถ้าต่ำที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

เครื่องจักรกลหนักสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอุปกรณ์กรองเขม่าไอเสีย (DPF) ซึ่งจะดักจับเขม่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทั่วไปแล้วน้ำมันเครื่องจักรกลหนักแบบธรรมดาทั่วไปจะมีส่วนผสมของเถ้าซัลเฟตในปริมาณ 1% ซึ่งส่งผลให้เกิดการอุดตันใน DPF หลังจากใช้งานในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และการอุดตันนี้จะเพิ่มความถี่ในรอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และเกิดความดันย้อนกลับในเครื่องยนต์จนทำให้ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

Chevron’s Delo® 600 ADF ที่ใช้ OMNIMAXTM Technology คือนวัตกรรมน้ำมันเครื่องชนิดใหม่สำหรับเครื่องจักรกลหนักที่คิดค้นเพื่อลดปริมาณเถ้าซัลเฟตให้น้อยกว่าน้ำมันเครื่องแบบธรรมดาทั่วไปถึง 60% จึงช่วยลดการอุดตันใน DPF อย่างมีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบกับน้ำมันหล่อลื่นแบบธรรมดาทั่วไป:
● รับประกันการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพต่ออายุการใช้งานถึง 3%
● ยืดอายุการใช้งานของ DPF ถึง 2.5 เท่า ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนชุดกรองน้อยลง ลดค่าบำรุงรักษา และลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน

 

การวางกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,100  เมตริกตันต่อปี เทียบเท่าปริมาณไอเสียจากรถยนต์ถึง 260 คัน


ลดระยะทางขับขี่สำหรับรถบรรทุก

ในปี 2018 Chevron ได้ย้ายศูนย์กระจายสินค้าในทวีปยุโรปไปยังสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับโรงกลั่นน้ำมันของเราที่ Ghent ประมาณ 50 กิโลเมตร

การลดระยะทางขับขี่สำหรับรถบรรทุกเพื่อการโอนถ่ายผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน้ำมันไปยังศูนย์กระจายสินค้าช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 80% โดยประมาณ หรือคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,100 เมตริกตันในหนึ่งปี

ในปี 2019 เราได้เริ่มขนส่งผลิตภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ไปยังท่าเรือที่ Antwerp โดยใช้เรือท้องแบน ซึ่งการใช้เรือท้องแบนแทนรถบรรทุกช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 82% โดยประมาณ หรือคิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 60 เมตริกตันในหนึ่งปี

จากความพยายามเพื่อความยั่งยืนเหล่านี้ Chevron Lubricants Belgium ได้รับเกียรติบัตรว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแห่งฟลานเดอร์ตะวันออก ประจำปี 2019 จาก VOKA สภาหอการค้าภูมิภาคฟลานเดอร์

สนใจเป็นพันธมิตรกับเราหรือไม่?