ฮาโวลีน พาวเวอร์ 2ที

น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์

ฮาโวลีน พาวเวอร์ 2ที

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์สำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ผลิตด้วยสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยควบคุมปริมาณไอเสีย ช่วยลดควันขาว ปกป้องหัวเทียนและช่วยลดคราบสกปรกที่หัวเทียน

ยานพาหนะที่เหมาะสม
  • ลดควันขาว
    รวมตัวกับน้ำมันเบนซินได้ดี จึงเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จึงช่วยลดควันขาวให้น้อยลง
  • ปกป้องหัวเทียนและคราบสกปรก
    ด้วยสารเพิ่มคุณภาพประเภทเถ้าต่ำ จึงช่วยลดคราบสกปรกที่หัวเทียนอย่างเห็นผล
  • น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์สำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ มีสารเพิ่มคุณภาพประเภทเถ้าต่ำ จึงช่วยลดควันขาว
  • รวมตัวกับน้ำมันเบนซินได้ดี จึงเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์
  • ออกแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะที่ต้องการมาตรฐาน JASO FC
  • รถจักรยานยนต์สองจังหวะ
มีจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์และศูนย์บริการ


Share this pageTop