Thermatex EP

จาระบี

Thermatex® EP

เป็นจาระบีรับแรงกดสูงแบบไม่ละลายที่ได้รับการผลิตมาจากน้ำมันพื้นฐานแบบน้ำมันแร่ ISO 100 ที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นออร์กาโนเคลย์ (เบนโตไนต์) และสาร อีพี ที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้งานกับอุณหภูมิสูงในที่ ๆ สามารถทำการอัดจาระบีซ้ำได้บ่อย ๆ

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ลดปัญหาอุปกรณ์ล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด
  สารเพิ่มความข้นออร์กาโนเคลย์แบบไม่ละลายพิเศษจะป้องกันการสูญเสียจาระบีจากแบริ่งที่อุณหภูมิสูงๆ
 • นำไปใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
  อาจจะนำไปใช้งานได้ในอุณหภูมิที่สูงถึง 135 °C โดยทำการอัดจาระบีตามปกติ และสูงถึง 260 °C โดยอัดจาระบีใหม่ให้บ่อยครั้ง จึงทำให้จาระบีนี้เหมาะสมในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงได้อย่างกว้างขวาง
 • ป้องกันเครื่องจักรเสียหายในสภาวะที่เปียก
  สารเพิ่มความข้นออร์กาโนเคลย์สามารถทนทานต่อการถูกน้ำชะออกได้อย่างดีเยี่ยม
 • เทอร์มาเทค อีพี กรีส มีน้ำมันแร่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถจะทำการออกซิเดชั่นได้ในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง ในการใช้งานในลักษณะนี้ ต้องมีการอัดจาระบีใหม่เป็นระยะเพื่อเติมจาระบีในส่วนนั้น และนำเอาน้ำมันแร่ที่เกิดการออกซิเดชั่นแล้วหรือสลายตัวออก ตัวอย่างเช่น ที่อุณหภูมิคงที่ 250 °C อย่างต่อเนื่อง อาจจะต้องมีการอัดจาระบีใหม่ทุก ๆ ระยะเวลาที่อาจสั้นถึง 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง หรือทุกวัน ขึ้นอยู่กับสภาวะ
 • อื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน อย่างเช่น น้ำหนักที่แบริ่งต้องรับ ความเร็ว หรือการสั่นสะเทือน
 • จาระบีออร์กาโนเคลย์ได้รับการพิจารณาว่าไม่เข้ากับจาระบีประเภทอื่น ๆ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังที่จะไม่ใช้ เทอร์มาเทค® อีพี กรีส ผสมกับจาระบีอื่น ๆ สิ่งผสมที่ได้อาจจะมีความแข็งของเนื้อสารลดลง ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของจาระบีมากขึ้น และอาจทำให้อุปกรณ์หยุดทำงานได้
 • แบริ่งแบบลูกปืนและลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง
 • แบริ่งของพัดลมดูดอากาศเสีย
 • แบริ่งของประตูเตาหลอม

ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง -20 ถึง 135 °C
เมื่อมีการอัดจาระบีใหม่เป็นระยะ 260 °C

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop