SRI Grease

จาระบี

SRI® Grease

เป็นจาระบีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานแบบพาราฟินที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์ที่เป็นแบบอินทรีย์และไร้เถ้า และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นที่มีสมรรถนะสูง สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งต้านการเสียดทานแบบลูกปืน แบบเข็ม และแบบลูกกลิ้ง ที่ทำงานในสภาวะที่อาจจะมีความเร็วสูงถึง 10,000 รอบต่อนาที ที่ทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง หรือในที่ ๆมีน้ำหรือน้ำเค็มอาจจะแทรกซึมเข้ามาสู่แบริ่งได้

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นที่อุณหภูมิสูง
  สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์มีเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีในอุณหภูมิที่สูง และด้วยลักษณะที่ไร้เถ้า จึงไม่ทำให้เกิดการออกซิเดชั่นเหมือนสารเพิ่มความข้นที่เป็นสบู่ คุณสมบัติเช่นนี้ เมื่อรวมเข้ากับจุดหยดที่สูง และน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง และส่วนประกอบที่เป็นสารต้านการกระตุ้นให้เกิดออกซิเดชั่นสมรรถนะสูง จึงทำให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปได้เป็นเวลานานที่อุณหภูมิสูง
 • ให้อายุการใช้งานของแบริ่งที่ยาวนานกว่าในทุกสภาวะ
  สารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นพิเศษให้การปกป้องผิวหน้าที่เป็นโลหะในสภาวะที่เปียก แม้กระทั่งในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำเค็มอยู่ เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยมป้องกันมิให้มีการก่อตัวของผลพลอยได้จากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน
 • ให้การต้านทานต่อการถูกน้ำชะออกที่ดีเยี่ยม
  สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์มีคุณสมบัติต้านทานน้ำในตัวที่ยอดเยี่ยม
 • เป็นจาระบีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานแบบพาราฟินที่ผ่านการกลั่นขั้นสูง สารเพิ่มความข้นโพลียูเรียสังเคราะห์ที่เป็นแบบอินทรีย์และไร้เถ้า และสารยับยั้งการเกิดสนิมและการเกิดออกซิเดชั่นที่มีสมรรถนะสูง สำหรับการหล่อลื่นแบริ่งต้านการเสียดทานแบบลูกปืน แบบเข็ม และแบบลูกกลิ้ง ที่ทำงานในสภาวะที่อาจจะมีความเร็วสูงถึง 10,000 รอบต่อนาที ที่ทำงานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง หรือในที่ ๆมีน้ำหรือน้ำเค็มอาจจะแทรกซึมเข้ามาสู่แบริ่งได้

การนำไปใช้งาน

 • แบริ่งที่ทำงานที่ความเร็วสูงซึ่งอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูง
 • แบริ่งที่ไม่ได้อยู่ในที่ปิดสนิท ซึ่งมีโอกาสที่น้ำหรือน้ำเค็มจะเข้าปั๊มน้ำไปสัมผัสกับแบริ่งได้
 • แบริ่งที่ปิดสนิทตลอดอายุการใช้งาน

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop