Rust Proof Oil

น้ำมันตัดกลึงโลหะ

Rust Proof Oil

รัสปรู๊บออยล์ เป็นน้ำมันป้องกันสนิมความหนืดต่ำที่มีสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน และได้รับการเจือจางด้วยตัวทำละลายปิโตรเลียมเพื่อให้นำไปใช้งานได้สะดวก

รัสปรู๊บออยล์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันสนิมในระยะสั้น ๆ แก่เหล็กกล้าที่ได้รับการปกคลุมไว้ อยู่ในห้องเก็บของ หรืออยู่ในหีบห่อสำหรับขนส่ง

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ให้การป้องกันสนิมในระยะสั้นเป็นอย่างดี
  น้ำมันที่ความหนืดต่ำจะเคลือบไปบนผิวหน้าโลหะอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นและการกัดกร่อนอย่างสูงสุด หลังจากการระเหยไปของตัวทำละลาย ฟิล์มน้ำมันบาง ๆ ที่มีฤทธิ์ปกป้องสูง และไม่แห้งจะยังคงอยู่เพื่อปกป้องโลหะ สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนในน้ำมันจะยับยั้งการโจมตีทางเคมีจากอากาศ น้ำ ของเหลวอื่น ๆ และอนุภาคของสาร
 • ใช้งานได้ง่ายและแห้งเร็ว
  ความหนืดที่ต่ำทำให้นำไปใช้ทาได้ง่าย ให้การเคลือบที่สมบูรณ์แบบ และน้ำมันส่วนเกินจะไหลออกไปอย่างรวดเร็ว ความผันผวนที่สูงของตัวทำละลายจะทำให้มีการระเหยอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่มีการหยดเลอะเทอะหลังการทา
 • ล้างออกได้ง่าย
  ฟิล์มน้ำมันบางใสนี้ละลายได้ง่ายในตัวทำละลายปิโตรเลียมหรือน้ำมันก๊าด ทำให้สามารถล้างออกได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ
 • รัสปรู๊บออยล์ เป็นน้ำมันป้องกันสนิมความหนืดต่ำที่มีสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน และได้รับการเจือจางด้วยตัวทำละลายปิโตรเลียมเพื่อให้นำไปใช้งานได้สะดวก
 • รัสปรู๊บออยล์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันสนิมในระยะสั้น ๆ แก่เหล็กกล้าที่ได้รับการปกคลุมไว้ อยู่ในห้องเก็บของ หรืออยู่ในหีบห่อสำหรับขนส่ง

การนำไปใช้งาน

 • ใช้เคลือบผิวโลหะให้การปกป้องแบบชั่วคราว เครื่องมือช่างขนาดเล็ก ชิ้นส่วนขนาดเล็กแบริ่งและพื้นผิวที่ผ่านการตัดกลึงมา ที่อยู่ในสภาวะไม่เย็นจัดหรือร้อนจัดของห้องเก็บของที่อยู่ภายในอาคาร ที่อยู่ในหีบห่อเพื่อการขนส่ง หรืออยู่ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ของการขนถ่าย
 • ใช้งานผลิตภัณฑ์ด้วยการทา จุ่ม หรือจะพ่นก็ได้
 • ในกรณีที่ต้องการการป้องสนิมด้วยฟิล์มน้ำมันในระดับที่สูงกว่านี้ ควรจะใช้ Metal Protective Oil L

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop