HDAX® 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40

น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

HDAX® 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ เฮชแด็กซ์® 6500 แอลเอฟจี เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซประเภทที่มีสารช่วยกระจายเขม่า/สารทำความสะอาดที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีเถ้าต่ำ ซึ่งได้รับการผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะที่ใช้ก๊าซจากขยะ

การใช้งานที่เหมาะสม
 • ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้ยาวนานที่สุด
  การผสมผสานระหว่างน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการไฮโดรแครกซึ่งมีสมรรถนะสูงกับชุดสารยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นที่มีสมดุลเป็นพิเศษและสารช่วยกระจายเขม่าจะทำให้สามารถต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและไนเตรชั่นได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อนำไปใช้ในสภาวะที่มีก๊าซจากขยะที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  การควบคุมคราบสะสมชั้นเยี่ยมที่วาล์วและลูกสูบจะลดการสิ้นเปลืองน้ำมันลง การต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและไนเตรชั่นและการควบคุมคราบที่ยอดเยี่ยมจะช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานและสร้างรายได้ให้ยาวนานขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  การต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและการกระจายเขม่าที่ดีเยี่ยมลดโอกาสเกิดกากตะกอนน้ำมัน หลีกเลี่ยงการอุดตันของไส้กรอง การเกิดกากตะกอนน้ำมันที่หัวสูบ การสึกหรอจากการขัดสีกับอนุภาคและการข้นหนืดของน้ำมัน ด้วยผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษจึงทำให้มีการควบคุมการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมในเครื่องยนต์ที่เผาไหม้เชื้อเพลิงที่มี CFC สูง และ / หรือมีกำมะถันสูง ซึ่งจะทำให้มีของเหลวจากการควบแน่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดในระดับสูง การควบคุมการกัดกร่อนชั้นยอดนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าปลอกสูบจะมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดแม้ในการปฏิบัติงานที่มีการหยุดเดินเครื่องสลับกับการเดินเครื่องบ่อยๆ
 • น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ก๊าซ เฮชแด็กซ์® 6500 แอลเอฟจี เป็นการผสมผสานระหว่างน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านการไฮโดรแครกซึ่งมีสมรรถนะสูงกับชุดสารยับยั้งที่ทรงพลังเพื่อให้การปกป้องชั้นยอดและยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายให้ยาวนานที่สุดแม้เมื่ออยู่ในสภาวะที่มีก๊าซจากขยะซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนมากที่สุด
 • เครื่องยนต์สี่จังหวะที่ใช้ก๊าซจากขยะที่มีระดับ CFC (chlorofluorocarbon) สูง ซึ่งต้องใช้หรือควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีเถ้าต่ำ

ซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณเลือกShare this pageTop